Sklep

koszyk: 0 przedmioty


rocznik okladka 16

ROCZNIK MUZEALNY T. XVI

10.00 

Zespół redakcyjny: Monika Grabowska (sekretarz), Krystyna Kotula, Piotr Nowakowski (przewodniczący), Krystyna Pawłowska, Tomasz Wąsik

Korekta i redakcja techniczna: Monika Grabowska, Janina Grzesik, Piotr Nowakowski

Opracowanie typograficzne, łamanie i projekt okładki: Magdalena Kolanowska

Wydawca: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku,
Włocławek 2016

ISNN: 0860-7567

format: 23,5 x 16,5

objętość: 271 stron, il. czarno-białe

10 w magazynie

Kategoria:

Opis produktu

Włocławskie muzeum wydało kolejny, XVI tom „Rocznika muzealnego” – periodyku naukowego, który ukazuje się regularnie od 1985 r. Publikacja jest podsumowaniem najnowszych badań pracowników muzeum nad historią i kulturą materialną Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.

SPIS TREŚCI:

DZIEJE ZBIORÓW I MUZEUM

Barbara Adamczyk, Rekonstrukcja zabytkowych pieców na ekspozycjach wnętrz dworskich w Kłóbce

Krystyna Kotula, Nabytki Działu Sztuki w latach 2011–2015 

Krystyna Kotula, Portret wachmistrza Konrada Krzyżanowskiego — dzieło malarskie i pamiątka historyczna

Krystyna Pawłowska, Karczma Żyda z okresu międzywojennego w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce

Adam Zapora, Prace Wita Płażewskiego w zbiorach Działu Sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Post scriptum wystawy Monograficznej „Wit Płażewski(1932–2004). Inspiracja życiem”

ARTYKUŁY, MATERIAŁY

Marian Cieślak, Stowarzyszenie Kupców Polskich. Historia Oddziału Kujawskiego 1919–1939 

Alicja Drozd-Lipińska, Krystian Łuczak, Badania weryfikacyjne średniowiecznego grodziska oraz historia kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i św. Marii Magdaleny w miejscowości Przypust, gm. Waganiec, stan. 1 (AZP 44-46/12) 

Wojciech Jaworski, Legalne organizacje społeczne w powiecie włocławskim w latach 1878–1914 

Dorota Kalinowska, Higiena na wsi w dobie kultury tradycyjnej

Michał Kwiatkowski, Ślady osadnictwa olęderskiego na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej. Uwagi na marginesie wystawy czasowej pt. „Zapomniany świat. Olędrzy w krajobrazie i kulturze” 

Jan Łukomski, Historia firmy. Zakład Ślusarsko-Budowlany Kazimierza Łukomskiego z Włocławka 

Paweł Sobczyk, Nowe znalezisko scytyjskie z ziemi dobrzyńskiej 

SYLWETKI

Karolina Bandziak-Kwiatkowska, Wanda Mikołajewska (1932–2015) 

Krystyna Kotula, Zbigniew Stec (1952–2014). Sztuka była dla niego nieskończonością. 

Piotr Nowakowski, Aleksander Kociołowicz (1945–2016)

Adam Zapora, Mieczysław Wojeciech Reder (1913–1991)

SPRAWOZDANIA, KOMUNIKATY

Beata Wąsik, Kalendarium za lata 2014–2015 

Beata Wąsik, Wystawiennictwo za lata 2014–2015 

Wioleta Osińska, Wydawnictwa za lata 2014–2015 

Dodatkowe informacje

Waga 0.43 kg
Wymiary 23.5 x 16.5 x 1.5 cm