WARSZTATY DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH ORAZ UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ŚREDNICH:

Oferta edukacyjna prowadzona na wystawach stałych:

  •  Być jak Zagajewski

Pierwsze zajęcia z cyklu „WIELKA SZTUKA W MAŁYCH RĘKACH”. Spotkanie z twórczością Stanisława Zagajewskiego stanowi doskonały przyczynek nie tylko do zapoznania dzieci z sylwetką tego wielkiego włocławskiego artysty, ale także do przybliżenia im pojęcia stylu oraz nurtu w sztuce. Uczestnicy zajęć dowiedzą się czym rzeźba różni się od płaskorzeźby. Spróbują także swoich sił w trudnej sztuce interpretacji, dzięki czemu uświadomią sobie, że nie tylko to co piękne może wzbudzać podziw. W części warsztatowej uczestnicy zajęć, inspirując się twórczością Stanisława Zagajewskiego, wykonają własną rzeźbę w glinie dodając do tego surowce z „najniższej rangi” tj. nakrętki, słomki, rolki po papierze.

Kosz zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 7 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach.

Czas zajęć: 60 – 90 min.

Kontakt: Dział Edukacji i Promocji, tel. 54 232 30 01

Kontakt: Kalina Ciesielska, Dział Edukacji i Promocji, tel. 54 232 30 01

  •  Znak na Wznak

Drugie zajęcia z cyklu „Wielka Sztuka w Małych Rękach”, na których dzieci dowiedzą się, czym jest grafika warsztatowa, co wyróżnia ją spośród innych sztuk plastycznych, poznają twórczość włocławskich artystów plastyków (Leon Płoszay, Grzegorz Bienias, Janina Twardy, Maria Polewska-Brodzińska), zapoznają się z narzędziami potrzebnymi do wykonania matryc, a na koniec staną się artystami, tworząc własne linoryty. Zajęcia z grafiki wspomagają przede wszystkim wrażliwość estetyczną, stwarzają okazję doskonalenia umiejętności manualnych, rozwijają pomysłowość i odwagę twórczą.

Czas trwania zajęć: od 60 do 90 min.

Koszt zajęć dla grup przedszkolnych i szkół podstawowych klas I-III: bilet wstępu 3 zł od osoby + 5 zł opłata za warsztaty od osoby*

Koszt zajęć dla szkół podstawowych klas IV-VIII, szkół gimnazjalnych i szkół średnich: bilet wstępu 3 zł od osoby + 7 zł opłata za warsztaty od osoby*

Kontakt: Kalina Ciesielska, Dział Edukacji i Promocji, tel. 54 232 30 01

______________________________________________________________________

*opłata za warsztaty nie zwalnia z opłaty za bilet wstępu, z opłaty za bilet wstępu zwolnione są dzieci do 7 lat.

Uczniów i nauczycieli zainteresowanych ofertą prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w zajęciach. Odbywają się one od wtorku do czwartku, w godzinach od 10.00 do 14.30. Grupa uczestników nie może przekroczyć 25 osób. Zgłoszenia przyjmuje i bliższych informacji udziela: Kalina Ciesielska, Dział Edukacji i Promocji, tel. 54 2323001

UWAGA! Bardzo prosimy o zabieranie torebek, kartoników itp., na wykonane przez dzieci prace.

LEKCJE MUZEALNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ŚREDNICH:

  • Stanisław Zagajewski – wybitny twórca Art brut (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną)
  • Maria z Wodzińskich Orpiszewska – kujawska muza Chopina (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną).

KONTAKT: Krystyna Kotula, tel. 54 232-50-61

  • Ikonografia chrześcijańska w rzeźbach Stanisława Zagajewskiego.
  • Sztuka – kultura – dzieło. Wprowadzenie do historii sztuki.
  • Ikona, modlitwa pisana na desce (Lekcja połączona z prezentacją mutlimedialną)

KONTAKT: Adam Zapora, tel. 54 232-50-61 

  • Zwierzaki Pana Stasia (Lekcja przeznaczona dla przedszkoli i szkół podstawowych połączona z kartami zadań)

KONTAKT: Justyna Kwiatkowska, tel. 54 232-50-61 

Zgłoszenia grup na lekcje muzealne (przynajmniej na dwa dni przed terminem realizacji) prosimy kierować również do Działu Edukacji i Promocji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, tel. 54 232-30-01. W lekcjach muzealnych może brać udział maksymalnie 25 osób (jedna klasa). Zajęcia prowadzone są od wtorku do czwartku w godzinach od 10.00 do 15.00, po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu.

OPŁATY:

Lekcje muzealne – 20 zł od grupy

Lekcje muzealne połączone z prezentacją multimedialną, filmem – 30 zł

(Opłaty nie zwalniają z obowiązku nabycia biletów wstępu, cena biletów w muzeach na terenie Włocławka wynosi: normalny – 7 zł, ulgowy – 5 zł, zorganizowane grupy szkolne – 3 zł od osoby).

Oprowadzanie po ekspozycji – 30 zł od grupy