LEKCJE MUZEALNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ŚREDNICH:

 • Pradzieje Kujaw i ziemi dobrzyńskiej (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną).
 • Początki Włocławka

KONTAKT: Paweł Sobczyk, tel. 54 232-67-53

 • Wojna 1920 roku na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną).
 • Działania wojenne we wrześniu 1939 roku na Kujawach (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną).
 • Dzieje 14. pułku piechoty w latach 1918-1939 (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną).
 • Rola Kujaw w konfliktach polsko-krzyżackich (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną).
 • Na progu niepodległości. Włocławek w latach 1914-1918 (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną).
 • Mniejszość niemiecka we Włocławku w latach 1793-1945 (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną).
 • Życie codzienne we Włocławku od końca XIX w. do okresu 20-lecia międzywojennego (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną).

KONTAKT: Tomasz Wąsik, tel. 54 232-67-53

 • Historia Włocławka i zagadnienia konserwatorskie na przykładzie malowidła ściennego z 1894 roku Panorama Włocławka i zawody wioślarskie na Wiśle (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną). 

KONTAKT: Tomasz Wąsik, Barbara Adamczyk, tel. 54 232-67-53

 • Powstanie styczniowe na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną).
 • Pieniądz na ziemiach polskich.
 • Włocławek pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945 (Lekcja połączona z prezentacją multimedialną).

KONTAKT: Marian Cieślak, tel. 54 232-30-01, 54 232-67-53

 • Pierwsza wizyta w Muzeum (Lekcja przeznaczona dla przedszkoli i szkół podstawowych połączona z kartami zadań) Koszt zajęć: bilet wstępu 5 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp) + 30 zł od grupy

KONTAKT: Kalina Ciesielska, tel. 54 232 30 01

Zgłoszenia grup na lekcje muzealne (przynajmniej na dwa dni przed terminem realizacji) prosimy kierować również do Działu Edukacji i Promocji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, tel. 54 232-30-01. W lekcjach muzealnych może brać udział maksymalnie 25 osób (jedna klasa). Zajęcia prowadzone są od wtorku do czwartku w godzinach od 10.00 do 15.00, po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu.

OPŁATY:

Lekcje muzealne – 20 zł od grupy

Lekcje muzealne połączone z prezentacją multimedialną, filmem – 30 zł

(Opłaty nie zwalniają z obowiązku nabycia biletów wstępu, cena biletów w muzeach na terenie Włocławka wynosi: normalny – 10 zł, ulgowy – 6 zł, zorganizowane grupy szkolne – 5 zł od osoby).

Oprowadzanie po ekspozycji – 50 zł od grupy