EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM


gdzie: Muzeum Etnograficzne, kiedy: 17.09.2016 , godzina: 11:00

17 września 2016 r. o godz. 11:00 zapraszamy do Muzeum Etnograficznego przy ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 na wykład pt. „Sanktuaria Kujaw i ziemi dobrzyńskiej”.

Spotkanie odbędzie się w ramach „Europejskich Dni Dziedzictwa 2016” organizowanych pod hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki”.

Podczas spotkania, w projekcji multimedialnej,  przedstawionych zostanie 12 sanktuariów z terenu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Są to ośrodki kultu maryjnego, takie jak: Błenna, Brdów, Markowice, Obory, Osiek Rypiński, Ostrowąs, Ostrowo k. Gniewkowa, Pieranie, Skępe, Skulsk, Studzianka (część wsi Kleszczyn) oraz Pakość słynąca z Kalwarii i kultu Matki Bożej Pakoskiej. Cztery z nich (Obory, Osiek Rypiński, Skępe i Studzianka) leżą na ziemi dobrzyńskiej, pozostałe osiem na Kujawach. Omówione zostaną początki kultu w tych miejscach wiążące się zazwyczaj z niezwykłymi zdarzeniami, takimi jak: pojawiająca się nadzwyczajna światłość, objawienia Maryi Panny, cudowne źródełka, tajemnicze kamienie i inne zdarzenia. W sanktuariach tych wizerunkami „rozdającymi łaski” są zarówno przedstawienia malarskie ukazujące Maryję z Dzieciątkiem lub Świętą Rodzinę, jak też  piękne gotyckie rzeźby – Marii Służebnicy Świątyni (Skępe) oraz Piety, czyli Maryi trzymającej na kolanach martwego Jezusa po zdjęciu z krzyża (Obory, Skulsk).

Wizerunki te od wieków stanowią cel pielgrzymek pobożnych wiernych. W zdecydowanej większości ich „cudowność” przypieczętowana została aktem koronacji. W dawnych wiekach peregrynacja do miejsc świętych była ważnym sposobem poznawania świata, poszerzania horyzontu myślowego i geograficznego. Także i dziś odwiedzanie tych miejsc wiązać można z poznawaniem regionu, zwłaszcza, że jedne sanktuaria położone są w urokliwych miejscach, z dala od zgiełku (np. Błenna, Ostrowo k. Gniewkowa, Pieranie), inne znajdują się na terenach o niezwykłych walorach krajobrazowych, np. Obory na obszarze tzw. „Szwajcarii Dobrzyńskiej”, czy usytuowana w jej pobliżu Studzianka z „cudownym źródełkiem” na Zielonym Szlaku Turystycznym gm. Brzuze.

Prelekcję poprowadzą: Krystyna Pawłowska oraz Michał Kwiatkowski.

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy.

afisz_europejskie dni dziedzictwa_A3.indd