sanktuaria

SAKRAMENTALIA I INNE PAMIĄTKI ŻYCIA


gdzie: Muzeum S. Noakowskiego, kiedy: 17.09 - 03.12.2017

Droga życia każdego człowieka naznaczona jest różnymi wydarzeniami. Niektóre z nich udokumentowane, pozostawiają swoiste ślady życiowych losów, kodują wspomnienia, a nawet po latach wyzwalają emocje. Materialne pamiątki przechowane z sentymentem są odzwierciedleniem zarówno indywidualnych historii ich właścicieli, jak też całych rodów.

W wielu domach, jako  „rzeczy minione”, na co dzień,  zalegają na strychach, w piwnicach,  przepastnych szufladach, a jednak nadal są obiektami, z którymi trudno się rozstać. Jest w nich bowiem historia, wywołująca skojarzenia i inspirująca do rozmów o przeszłości. Zwłaszcza cenne po latach wydają się przedmioty o charakterze biograficznym. To na ich  kanwie można zrekonstruować życiorys danej osoby, a nawet dzieje całych pokoleń. Do tych cennych śladów pamięci zaliczamy sakramentalia, czyli obiekty odnoszące się do takich wydarzeń, jak: chrzest święty, przyjęcie I Komunii Świętej, zaślubiny, czy śmierć, a więc ostateczne zakończenie ziemskiej drogi.

Inne dokumentują znamienne „progi” na drodze życia, a więc ważne inicjacje o charakterze społecznym, zawodowym.Wspomnieniem dzieciństwa będzie rozpoczęcia nauki w szkole,   młodości złożone egzaminy i zdobycie zawodu. Śladem takich wydarzeń są różnorodne dokumenty, takie jak: świadectwa szkolne, listy czeladnicze, dyplomy mistrzowskie itp. Oddzielny rodzaj pamiątek wiąże się ze służbą wojskową, a zwłaszcza ze specyficznym folklorem okresu powojennego, gdy mężczyzn obowiązywała zasadnicza służba wojskowa (kolorowe chusty wojskowe).

Wymienione przedmioty kształtują tożsamość człowieka, pozwalają osadzić go w odpowiednim czasie i przestrzeni. Zestawione razem tworzą międzypokoleniowy most pamięci, dzięki któremu ludzki ślad na ziemi nabiera pozaegzystencjalnych znaczeń.

Krystyna Pawłowska

„Sakramentalia i inne pamiątki życia”

Termin wystawy: 17.09.–29.10.2017 r.

Miejsce wystawy: Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie, ul. Mickiewicza 6

Scenariusz wystawy – Krystyna Pawłowska

Oprawa plastyczna – Ryszard Lewandowski

Projekt afisza – Magdalena Kolanowska

afisz_nieszawa_A3.indd