Atlas2

RELACJA ZE SPOTKANIA Z NAUKOWCAMI POLSKIEJ AKADEMII NAUK


gdzie: Muzeum Etnograficzne, kiedy: 02.07.2019

2 lipca w Muzeum Etnograficznym, przy ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 we Włocławku, odbyło się otwarte spotkanie z pracownikami Zakładu Atlasu Historycznego Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.  

Zakład Atlasu Historycznego od ponad pół wieku pracuje nad rekonstrukcją sieci osadniczej i środowiska geograficznego Polski XVI wieku. Obecnie przygotowywany jest tom dotyczący ówczesnych Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, w ramach którego obiektem zainteresowania badaczy jest oczywiście Włocławek i jego okolica. W trakcie prowadzonych badań pracownicy naukowi Zakładu odkrywają niejednokrotnie nowe źródła i starają się  stosować nowe metody ich opracowania, dzięki którym publikowane atlasy zawierają nowe, nieznane dotąd szczegóły historii danego regionu.

Podczas spotkania historycy i kartografowie zaprezentowali swoje osiągnięcia badawcze dotyczące Włocławka, Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.

Poniżej relacja z wydarzenia.

Fot. Jarosław Czerwiński