Zaduszki22relacja

RELACJA Z XVI ZADUSZEK PLASTYCZNYCH


gdzie: Zbiory Sztuki, kiedy: 08.11.2022

Zaduszki plastyczne od szesnastu lat znajdują się w kalendarzu imprez organizowanych w gmachu Zbiorów Sztuki. 8 listopada po raz kolejny wspominaliśmy artystów plastyków z Włocławka, regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, którzy odeszli w ostatnich 30 latach. Odrębna, indywidualna prezentacja poświęcona została postać Leona Płoszaya (1902–1993) oraz Wita Płażewskiego (1932–2004) z okazji rocznicy urodzin.

Spotkanie poprowadzili Justyna Kwiatkowska oraz Adam Zapora.

Fot. Jarek Czerwiński