Wymarzone

POLECAMY!


kiedy: 17.01 - 08.02.2019

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy organizuje konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i integracyjnych oraz specjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Dzieci z klas I-VI mają możliwość przedstawienia swoich nowatorskich, skrytych, a nawet tych najbardziej odważnych pomysłów.   Ich wariacje na temat eksponatów muzealnych oraz przestrzeni wypełnionej kulturą i sztuką, jakiej dotychczas nie spotkali, bądź chcieliby zobaczyć w muzeum mogą przedstawić w formie prac plastycznych. 

Konkurs stanowi próbę przyjrzenia się z dziecięcej perspektywy czytelności przekazu, a także formie wystawienniczej, jednak przede wszystkim ma na celu wsłuchanie się w potrzeby kulturalne najmłodszych. Dzieci dzięki takim inicjatywom mogą rozbudzić w sobie potrzebę obcowania ze sztuką i historią, pielęgnowania kontaktu z nią. Co więcej jest to okazja do oswajania uczniów ze znaczeniem słowa i miejsca jakim jest muzeum.

Przedmiotem oceny konkursowej będą prace plastyczne dzieci wykonane w dowolnej technice, w formacie nie przekraczającym 100×70 cm lub prace przestrzenne nie przekraczające 50x50x50 cm, wykonane samodzielnie jedynie pod opieką opiekuna. Mile widziane będą opisy prac nie przekraczające 100 słów. W przypadku, gdy dziecko nie pisze samodzielnie, opis może wykonać opiekun.

Uczniowie będą oceniani w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz IV-VI. Jury wyłoni zwycięzców w obu grupach i przyzna im nagrody za zdobycie I,II i III miejsca. Przewidziano również trzy wyróżnienia w każdej grupie wiekowej oraz dyplomy okolicznościowe. Nagroda za zdobycie I miejsca uprawnia (jednorazowo) do wizyty
w Muzeum i uczestnictwa w wybranych zajęciach muzealnych z 50% rabatem dla wszystkich uczniów z klasy zwycięzcy.

Prace powinny być wykonane samodzielnie, a każda z nich powinna zawierać numer, tytuł, imię i nazwisko autora (ucznia) oraz opiekuna (nauczyciela) wpisane na odwrocie. Do prac należy dołączyć wypełniony drukowanymi literami i podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Muzeum www.muzeum.bydgoszcz.pl i www.wyczolkowski.pl.

Prace prosimy przesłać na adres:

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego  w Bydgoszczy, ul. Mennica 6, 85-001 Bydgoszcz.

do dnia 22.02.2019 r. lub dostarczyć osobiście pod wyżej wskazany adres do dnia 22.02.2019 r. do godz. 16.00.

Termin otwarcia wystawy i wręczenie nagród zwycięzcom to 01.03.2019 roku, godz. 13.00.

 Regulamin znajdą Państwo na dole strony, w załącznikach do pobrania.

Regulamin Konkursu Wymarzone Muzeum 1