Nekrg

Odszedł Roman Galiński (1949-2021)


kiedy:

Utalentowany artysta malarz, pedagog, człowiek wyjątkowo skromny i bardzo lubiany w środowisku artystycznym Włocławka.
Roman Galiński urodził się 10 grudnia 1949 roku w Warszawie. Od 1950 r. mieszkał we Włocławku. Edukację artystyczną rozpoczął w pracowni Wlastimila Hofmana i tego wybitnego twórcę traktował przez całe życie jako swego mentora. Studia artystyczne odbył na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z zakresu malarstwa uzyskał w 1978 roku w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego. Po studiach związał się z włocławskim środowiskiem plastycznym. W latach 80. i 90. XX w. brał czynny udział w wystawach, konkursach a także z wielkim zaangażowaniem organizował imprezy – spotkania i bale, które integrowały artystów plastyków, architektów, muzyków. Wraz z Januszem Nowierskim i Pawłem Lewandowskim-Palle powołał Stowarzyszenie Artystów Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Miał niezwykłą umiejętność nawiązywania kontaktów. Był życzliwy i pomocny każdemu w trudnej sytuacji, zawsze chętny do współpracy zwłaszcza w działaniach na rzecz twórców i ich rodzin. Zajmował się malarstwem sztalugowym i ściennym, projektowaniem wnętrz i wystaw. Jego domeną były sceny symboliczne, portrety, obrazy inspirowane poezją, a w ostatnich latach tematy religijne. Realizował zamówienia dla kościołów na aranżacje związane ze świętami. W 2015 r. wykonał do kaplicy więziennej Zakładu Karnego we Włocławku kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Był autorem obrazów stanowiących wystrój włocławskich restauracji czy hoteli, m. in. Riverside. Większość jego dorobku malarskiego znajduje się w zbiorach prywatnych. Jego obrazy posiadają: Galerie Sztuki Współczesnej we Włocławku i w Suwałkach, Kościół p.w. św. Jana i Seminarium Duchowne we Włocławku. W zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku znajduje się 5 obrazów Romana Galińskiego, które ostatni raz prace były prezentowane w Zbiorach Sztuki na dwóch wystawach w 2019 r. (Prowincja. Powrót po 30 latach oraz Alfabet włocławski). Artysta bywał naszym gościem na Zaduszkach Plastycznych, jubileuszu 30-lecia Zbiorów Sztuki, a także 12 czerwca 2019 r. na akcji malowania Panoramy Włocławka w czasie „Niedzieli na Zamczej”. Odwiedzał muzeum jeszcze kilkakrotnie, przynosił fotografie, opowiadał o przeszłości i kolejnych planach, starał się o reaktywowanie konkursów ogólnopolskich „Prowincja”. Mimo świadomości poważnej choroby, był jak zawsze uśmiechnięty i pełen entuzjazmu. Taki pozostanie w pamięci muzealników włocławskich i wielu przyjaciół.
[KK]

Roman Galiński zmarł 22 września 2021 r, we Włocławku.
Msza św. pogrzebowa będzie miała miejsce w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Fatimskiej, ul. Płocka 167A we Włocławku 27 września 2021 r. o godz. 13.30.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku przy ul. Chopina 27 września 2021 r o godz. 14.30.

Fot. 1 Fot. 2
Roman Galiński i Waldemar Dołęgowski, fot. l. 80 XX w. Roman Galiński, Paweł Lewandowski-Palle, Piotr Nowakowski i Krystyna Kotula podczas otwarcia wystawy Prowincja. Powrót po 30 latach, fot. 2019 r.
Fot. 4 Fot. 3
Roman Galiński i Zbigniew Jankowski na wystawie Alfabet włocławski, fot. 2019 r.  Roman Galiński przed swoim obrazem na wystawie Prowincja. Powrót po 30 latach, fot. 2019 r.