now

ODSZEDŁ JANUSZ NOWIERSKI


kiedy:

W dniu 5 marca 2017 r. zmarł znany włocławski artysta plastyk Janusz Nowierski (ur. 1.04.1953 r.).

Był on artystą wszechstronnym – zajmował się malarstwem sztalugowym, rysunkiem oraz grafiką użytkową i projektowaniem wnętrz. W ostatnich z wymienionych dziedzin osiągał największe sukcesy, także o wymiarze ogólnopolskim. W tym zakresie był bardzo aktywny zawodowo już po ukończeniu Liceum Sztuk Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy w 1975 r. Od tego czasu zaprojektował kilkaset znaków firmowych i okolicznościowych oraz trudną do policzenia ilość różnorodnych wydawnictw, plakatów i projektów aranżacji wnętrz. Współpracował z wieloma instytucjami na terenie całego kraju, jednak najdłużej, bo 40 lat z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Współpraca ta zaowocowała realizacją szeregu wystaw i towarzyszących im projektów graficznych, które kilkukrotnie były nagradzane w konkursach organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Ponadto dzieła Janusza Nowierskiego, zarówno obrazy i grafiki użytkowe były prezentowane na blisko 50 wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą oraz wielokrotnie były nagradzane w konkursach wojewódzkich i regionalnych.
Janusz Nowierski był także miłośnikiem Włocławka. Od 1978 r. był członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. W 1984 roku założył Stowarzyszenie Artystów Plastyków Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, którego był prezesem. W 1988 r. współtworzył Obywatelski Komitet Odbudowy Pomnika Poległych Obrońców Wisły 1920 a w roku 2015 był najaktywniejszym obrońcą utrzymania Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku.

J.Nowierski-fot.