Spichlerz

Odbudowa spichlerza dworskiego w Kłóbce


gdzie: Park etnograficzny, kiedy:

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku rozpoczyna realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce”. Jego główne cele to: odtworzenie pierwotnej formy budynku, konserwacja i zabezpieczenie substancji zabytkowej oraz adaptacja wnętrz do funkcji muzealnych.

Fot.1 (5)

Spichlerz dworski w Kłóbce po przebudowie w l. 60 XX w., fot. 2015 r.

Fot.2 (6)

Spichlerz dworski w Kłóbce, stan pierwotny, fot. 1939 r.

Spichlerz z połowy XIX w. jest położony w samym centrum Kłóbki i przywrócenie mu pierwotnego wyglądu znacznie poprawi estetykę miejscowości. Spichlerz zbożowy był najbardziej okazałym elementem zabudowań dawnego folwarku, z których do naszych czasu zachował się jeszcze tylko niewielki budynek rządcówki (obecnie sklep spożywczy).

Fot.3 (4)

Rekonstrukcja zabudowań gospodarczych dawnego folwarku w Kłóbce (na pierwszym planie spichlerz)

Budynek spichlerza ma powierzchnię 300 m² z czego 250 m² na parterze będzie przeznaczonych na stałą wystawę muzealną prezentującą życie gospodarcze i społeczne dawnej wsi. Prezentacja ta będzie dopełnieniem historycznego przekazu zawartego w programie ekspozycji wiejskiej i dworskiej Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce. Z kolei przestrzeń obszernego poddasza spichrza będzie spełniała funkcje audytoryjne z uwzględnieniem możliwości prowadzenia działań edukacyjnych. Autorem projektu rewaloryzacji spichlerza jest mgr inż. architekt Bartłomiej Bąbiński (BBG Projekt z Włocławka)

Odbudowa spichlerza dworskiego w Kłóbce rozpocznie się w lipcu 2020 r. od rozbiórki wtórnego piętra budynku. Do końca roku zostanie odtworzona jego pierwotna forma z wysokim dachem naczółkowym. Wykonawcą tego pierwszego etapu robót budowlanych będzie PZHU „Monimar” z Włocławka. Drugi etap prac, zaplanowany na 2021 r. będzie obejmował realizację wszystkich robót adaptacyjnych oraz wykończeniowych. Jeśli wszystkie prace zostaną zrealizowana zgodnie z harmonogramem, to wiosną 2022 r. spichlerz zostanie udostępniony zwiedzającym.

[PN]

Logo UE

Zadanie pn. „Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce” finansowane z środków Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020, oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury. Zaplanowana ogólna wartość zadania – 3 521 225 zł, z czego z środków UE – 2 993 041 zł, z środków WK-P – 528 184 zł