Wystawa

O CZYM SKRZYPI SZRANCZEK, CO PAMIĘTA MIŚNIK…


gdzie: Park etnograficzny - kiedy 16.11 - 16.12.2018

Od 16 listopada br. we dworze w Kłóbce udostępniona jest wystawa czasowa pn. „O czym skrzypi szranczek, co pamięta miśnik — czyli jak meblom przywrócono głos i blask —konserwacja mebli z 1. poł. XX w.”.

Ekspozycja wieńczy zadanie pn. „Pozwólmy przetrwać. Konserwacja 23 zabytkowych mebli z 1. poł. XX w.” realizowane w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie działań muzealnych” przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wystawa prezentuje różnorodny warsztatowo i stylowo zespół mebli reprezentatywny dla wyrobów meblarskich produkowanych w zakładach wiejskich i małomiasteczkowych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej. Wytypowanie ich do konserwacji podyktowane było zarówno złym stanem technicznym, jak również chęcią ocalenia obiektów rzadko dziś rejestrowanych w terenie. Większość to zabytki pozyskane zazwyczaj podczas przeprowadzonych w latach 80. i 90. XX w. stacjonarnych obozów etnograficznych i innych badań terenowych. Ich intensywne nabywanie podyktowane było potrzebami tworzonych ekspozycji stałych — w Muzeum Etnograficznym (oddział otwarty 10.10.1986 r.) oraz w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce (skansen udostępniony 31.07.1993 r.). Meble te posiadają indywidualną historię, którą odnotowują umieszczone przy obiektach podpisy.

Wystawie towarzyszą dwie plansze tekstowo-fotograficzne. Wstępna obrazuje etnograficzne konteksty badań terenowych, wykazy organizowanych obozów z podaniem ogólnej liczby zabytków pozyskanych w czasie ich trwania ze szczególnym uwzględnieniem meblarstwa. Zawiera ogólne informacje o sposobie nabywania zabytków i prezentuje zdjęcia uczestników etnograficznych badań. Druga plansza towarzysząca wystawie dotyczy procesów konserwatorskich, którym poddane zostały restaurowane meble oraz w sposób obrazowy, na wybranych przykładach, pokazuje etapy prac konserwatorskich wraz z ich opisem.

Wystawa jest podsumowaniem kompleksowych przedsięwzięć muzealnych — w zakresie gromadzenia zbiorów, ich konserwacji oraz upowszechniania.

Promocji wystawy towarzyszy krótki film podsumowujący całość zadania.

Scenariusz wystawy: Krystyna Pawłowska, Michał Kwiatkowski, współpraca — Barbara Adamczyk

Oprawa plastyczna: Magdalena Kolanowska

Miejsce wystawy: dwór na terenie Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce

Czas trwania wystawy: 16.11.–16.12.2018 r.

Realizacja dzięki dotacji pozyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych 

 

oraz dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 Belka Dofinansowano Instytucje Kultury2

Galeria Rozwiń Zwiń