NOWA GRUPA KUJAWSKA


gdzie: Gmach Główny - kiedy: wystawa stała

W dniu 23 czerwca 2010 roku podczas uroczystości związanych z oddaniem do użytku wyremontowanego Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie, otwarta została wystawa Nowej Grupy Kujawskiej. Jest to już trzecia prezentacja grupy od chwili powołania Stowarzyszenia. Na wystawie prezentowane są prace Janiny Twardy, Barbary Lemiech, Aleksandry Domanowskiej, Letosławy Charaszkiewicz, Magdaleny Bezat-Majeranowskiej, Marii Sidor, Katarzyny Tretyn-Zečević, Magdaleny Kaczmarek, Zygmunta Trześniowskiego, Adama Zapory, Jerzego Jabczyńskiego, Krzysztofa Cieślaka, Krzysztofa Walczewskiego, Andrzeja Fronczaka, Zbigniewa Jankowskiego, Mieczysława Janowskiego, Ryszarda Lewandowskiego, Tomasza Lewińskiego i Janusza Nowierskiego.

afisz_NGK_A3afisz_NGK_A3
Projekt Magdalena Kolanowska

Tekst Dariusz Grzelak