QUIZ2

#NocMuzeówOnline – KONKURS – „Być jak Zagajewski”


gdzie: Zbiory Sztuki, kiedy: 15.05.2021

Stanisław Zagajewski był człowiekiem wyjątkowym, niepodobnym do nikogo. Był artystą, samotnikiem, który żył wyłącznie dla sztuki. Tak jak w życiu odstawał od otoczenia, tak i jego twórczość zestawiona z innymi na wystawach zbiorowych drażni zupełną odmiennością. Bez względu na wszystko to, co zostało o nim powiedziane i napisane Stanisław Zagajewski wiedział, że jest jedyny i niepowtarzalny. Pod pozorną obojętnością, widoczną bezradnością, skrywał przekonanie o swojej wyjątkowości i oczekiwał od świata, by go widział wielkim.

Wypełniając poniższy quiz możecie sprawdzić swoją wiedzę na temat życia i twórczości tego niezwykłego człowieka.

Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na wszystkie pytania, nagrodzone zostaną wydawnictwami muzealnymi. *Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na wykorzystanie przesłanego przez Państwa e-maila do korespondencji z nami.

BY ROZWIĄZAĆ QUIZ KLIKAMY TUTAJ.