biegu

NADCIĄGA KUJAWSKI KARNAWAŁ!


gdzie: Muzeum Etnograficzne, kiedy: 26.02.2017 , godzina: 12:00

W ostatnią niedzielę karnawału, 26 lutego br. włocławianie po raz dwudziesty ósmy obejrzą barwny korowód grup zapustnych. Przebierańcy wyruszą o godz. 12.00 sprzed Muzeum Etnograficznego przy włocławskich bulwarach i przejdą głównymi ulicami miasta, aż do Zielonego Rynku.

Żywe zainteresowanie tą imprezą świadczy o rosnącej potrzebie poznawania regionalnych tradycji. Trzeba podkreślić, że zwyczaje zapustne praktykowane na Kujawach pod koniec karnawału są fenomenem kulturowym w skali nie tylko naszego regionu, lecz kraju. Zespoły zapustne zapraszane do Włocławka to autentyczne grupy kolędnicze, których postacie i zachowania wskazują na dawny magiczny sens. W maszkarach zwierzęcych „kozy”, „bociana”, „niedźwiedzia” i „konia” ukryty jest wegetacyjno-życzeniowy charakter tych obchodów, pragnienie odpędzenia zimy i przywołania wiosny – pory budzącego się życia. Figurą, która wizualnie najsilniej uosabia życzenia powrotu wiosny, a więc zwycięstwa życia nad śmiercią, światła nad ciemnością jest „żywy na umarłym”, postać mężczyzny w masce trzymająca przed sobą kukłę „umarłego”. Śladem dawnych wierzeń, według których zło wypędzano głośnym hałasem są towarzyszące przebierańcom zapustnym dźwięki dzwonków, kłapiących szczęk maszkar zwierzęcych, trzaskanie z batów oraz głośna muzyka, której coraz więcej na włocławskiej imprezie. Maszkarom zwierzęcym towarzyszą ponadto w tych zwyczajach postacie z obcego kręgu (Cyganie, Żydzi), istoty ze świata nadprzyrodzonego (diabeł, śmierć) i wiele innych, towarzyszących – państwo młodzi, kominiarz, druciarz, myśliwy, przodownik, fotograf, policjant.

Prezentowane podczas włocławskiej imprezy grupy zapustne, jakkolwiek zachowują skład postaci, to ich dawne rozumienie ulega zapomnieniu, a w zamian za to rozbudowuje się ich strona wizualna, która wynika z chęci podobania się widzom.

XXVIII KOROWÓD GRUP ZAPUSTNYCH ULICAMI WŁOCŁAWKA – 26.02.2017 r., godz. 12.00

TRASA KOROWODU: wymarsz sprzed Muzeum Etnograficznego, ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, ul. Maślana, ul. 3 Maja, plac Wolności, ul. Zduńska, Zielony Rynek

ORGANIZATOR IMPREZY: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

GRUPY UCZESTNICZĄCE W KOROWODZIE: Kaniewo, Lubanie, Lubraniec, Świętosław, Toporzyszczewo, Waganiec, Wichrowice

INFORMACJA O OGRANICZENIACH W RUCHU DROGOWYM: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku organizuje dnia 26 lutego br. XXVIII Korowód Grup Zapustnych ulicami Włocławka, w związku z tym między godzinami 11.30 a 13.30 częściowo ograniczone dla ruchu samochodowego będą ulice: Bulwary, Maślana, Łęgska, Tumska, 3 Maja, Cyganka, Żabia, Piekarska, plac Wolności, Kilińskiego, Kościuszki, Polskiej Organizacji Wojskowej, Warszawska, Zduńska i Królewiecka. Za niedogodności organizatorzy przepraszają.

Galeria Rozwiń Zwiń