Zag2

#MuzeumWdomu – PAMIĘTAMY O STANISŁAWIE ZAGAJEWSKIM


gdzie: Zbiory Sztuki, kiedy:

Stanisław Zagajewski, najbardziej znany w Polsce i świecie artysta rzeźbiarz związany z Włocławkiem, zmarł 4 kwietnia 2008 roku. Odtąd każda rocznica jego śmierci była okazją, by go upamiętniać. Władze miasta Włocławka, przedstawiciele placówek kultury, szkół i uczniowie składali wiązanki kwiatów na jego grobie. W tym dniu odbywały się w gmachu Zbiorów Sztuki uroczyste wernisaże wystaw po ogólnopolskich konkursach rzeźbiarskich dla dzieci i młodzieży. Tego roku z powodu wyjątkowej sytuacji nie będzie spotkań, na których wspominalibyśmy sylwetkę Stanisława Zagajewskiego, nie można także zwiedzać wystawy stałej, prezentującej jego największe dokonania.

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, w którym poza dziełami artysty znajduje się wiele dokumentów i fotografii Stanisława Zagajewskiego, dokonuje ich archiwizacji. W związku z wystawą biograficzną „Ja jestem artysta wielki…”, przygotowaną w ramach obchodów „Roku Zagajewskiego” w 2018 r. zdigitalizowany został m. in. album fotograficzny, do którego rzeźbiarz sam wklejał zdjęcia i wycinki prasowe. Jego ekspozycja u w gablocie pozwalała na pokazanie tylko dwóch stron. Obecnie proponujemy Państwu zobaczenie większej ilości kart z pożółkłymi, podniszczonymi, niewielkim zdjęciami i wycinkami z gazet. Stanisław Zagajewski w obawie przed kradzieżą w 1983 r. przekazał album do muzeum. Wiele spośród przechowanych i skrzętnie wklejanych przez Pana Stanisława zdjęć na kilkunastu kartach, a nawet na wyklejce okładki, było w późniejszych latach wykorzystywanych w publikacjach, np. najstarsze zdjęcia z sierocińca czy z prac przy odbudowie warszawskiej Starówki.

Poza niewątpliwymi walorami archiwalnymi, album jest też dowodem na to, jak Panu Stanisławowi zależało, by zachować pamięć o nim jako rzeźbiarzu, ale też o człowieku, który przeszedł trudną drogę życia.

[KK]

Interaktywną prezentację albumu można obejrzeć tutaj: http://zagajewski.wirtualnefoto.pl/

 DSC4621

 W prezentacji albumu wykorzystano fragmenty nagrań audio i video pochodzące z archiwum Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku oraz filmu „Gliniane ołtarze” w reżyserii Andrzeja Różewicza z 1995 roku.