Skarb

#MuzeumWdomu – OBIEKT DNIA – Brązowy skarb kultury łużyckiej


gdzie: Muzeum Historii Włocławka, kiedy:
DSC1075 2


Brązowy skarb kultury łużyckiej z Milżynka (naramiennik i grot włóczni), ok. 1200- 800 p.n.e.

W zbiorach archeologicznych włocławskiego muzeum znajduje się skromny pod względem ilości, zaledwie dwuelementowy ale imponujący urodą, kunsztem wykonania i doskonałym stanem zachowania, liczący ok. 3 tys. lat brązowy skarb związany z najbardziej rozpowszechnioną w Polsce, pradziejową kulturą łużycką. Zawiera on odlany z brązu, zachowujący doskonałą symetrie formy i zdobnictwa plastycznego, dość wyjątkowy pod względem długości grot włóczni oraz zachowany w 4 częściach efektowny naramiennik złożony z 3 elementów: spiralnie zwiniętej i misternie zdobionej puncą szerokiej taśmy brązowej zakończonej na przeciwległych końcach tarczkami spiralnie zwiniętego drutu brązowego. Ogólna stylistyka obu zabytków ewidentnie wskazuje na ich łużycką przynależność kulturową z wczesnej i rozwiniętej fazy tej kultury późnego okresu epoki brązu – ok. 1200- 800 p.n.e. Skarb przypadkowo odkryty podczas prac polowych w 1976 troku w miejscowości Milżynek, pow. Włocławek (miejscowa nazwa stanowiska archeologicznego – Wiktoryn, st.1) i przekazany został do muzeum włocławskiego przez rolnika-odkrywcę w charakterze daru. W celu ustalenia faktycznego charakteru znaleziska, w 1978 roku archeologowie z muzeum włocławskiego w okolicach miejsca odkrycia przeprowadzili wykopaliska sondażowe wykluczające podejrzewaną tam obecność cmentarzyska łużyckiego, potwierdzając natomiast funkcjonowanie w tej okolicy osady ludności kultury łużyckiej, przy której zapewne w okolicznościach jakiegoś zagrożenia ukryto w ziemi opisywany powyżej skarb. Ze względu na niezwykłe walory kulturowe ale i estetyczne zabytki te stanowią niewątpliwą ozdobę nowej ekspozycji archeologicznej Muzeum Historii Włocławka.

[PS]