3k

#MuzeumWdomu – DLA MAŁYCH – Święto Trzech Króli


gdzie: Muzeum Etnograficzne, kiedy: 06.01.2021

Uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywaną też Świętem Trzech Króli obchodzimy 6 stycznia. Ustanowiono je w początkach III wieku na pamiątkę hołdu, jaki Trzej Królowie (Magowie według Ewangelii Mateusza) złożyli Dzieciątku Jezus.

W starożytności uznawano ich za trzech Persów, a od VI wieku podaje się ich imiona: Kacper z Arabii, Melchior z Persji, Baltazar z Indii.

Mędrcy, gdy zobaczyli rozświetloną gwiazdę na niebie powędrowali w jej kierunku. Wiedzieli bowiem, że narodził się Jezus i pospieszyli złożyć mu hołd (pokłon). W tym celu zabrali ze sobą dary (ponieważ tak nakazywała wschodnia tradycja). Były to: złoto, kadzidło i mirra, które ofiarowali Dzieciątku Jezus.

Na Kujawach czas od Bożego Narodzenia do Trzech Króli upływał dawniej na wzajemnym odwiedzaniu się, składaniu sobie życzeń, śpiewaniu kolęd. Rozpoczynano też tradycyjne kolędowanie z szopką lub gwiazdą, wystawiano „jasełka”. Po wsiach chodzili chłopcy z drewnianą lub tekturową szopką, śpiewali znane kolędy, składali życzenia, a w odwiedzanych domach otrzymywali jabłka, orzechy, słodkości, czasami pieniądze. W dniu Trzech Króli młodzi mężczyźni prezentowali wyczekiwane przez mieszkańców wsi większe widowiska zwane „herodami” przedstawiające historię króla Heroda, Trzech Mędrców ze Wschodu, narodzin Dzieciątka Jezus w Betlejem. Przygotowania, czyli m.in. nauka tekstów, szycie kostiumów rozpoczynały się już w adwencie.

Obecnie 6 stycznia w wielu miejscach organizowane są Orszaki Trzech Króli, natomiast w kościołach święci się kadzidło i kredę na pamiątkę darów złożonych Jezusowi. Wierni poświęconą kredą zapisują na drzwiach wejściowych litery K+M+B (inicjały trzech mędrców i aktualny rok) lub pierwsze litery łacińskiego zdania „Christus Mansionem Benedicat” – „Niech Chrystus błogosławi ten dom”.

CMB
Święto Trzech Króli