Portretkrokpokroku

#MuzeumWdomu – Dla małych i dużych – PORTRET KROK PO KROKU


gdzie: Zbiory Sztuki, kiedy:

„W muzealnym atelier” to cykl zajęć powstały z myślą o najmłodszych. Mini lekcje online zabiorą nas w świat rysunku, grafiki, rzeźby i malarstwa. Głównym założeniem jest zapoznanie dzieci z różnymi środkami wyrazu, przy zastosowaniu odpowiednio dobranych technik plastycznych i narzędzi. Zajęcia składać się będą z lekcji, na których poznamy różne pracownie plastyczne. Do każdej, którą chcemy przedstawić została wybrana jedna technika plastyczna. Za każdym razem wykonamy zadania pozwalające na wnikliwą obserwację otaczającej nas rzeczywistości, rozwijając wyobraźnię. Nauczymy się podstaw: kompozycji, perspektywy, proporcji, kolorystyki, światłocienia oraz rysowania postaci, podstaw rzeźby, a nawet jednej z ciekawszych technik graficznych, jaką jest drzeworyt. Chcielibyśmy zachęcić Was do niezależnego widzenia i myślenia, do rozwijania własnego stylu, kreatywności i umiejętności tworzenia w różnych technikach plastycznych.

PORTRET KROK PO KROKU PREZENTACJA (1) (1)