Archeo

#MuzeumWdomu z archeologią! – Opis zabytku w dokumentacji muzealnej.


gdzie: Muzeum Historii Włocławka, kiedy:

Witam Was na czwartych warsztatach archeologicznych. We wcześniejszym wpisie poznaliście warstwy ziemi oraz metody wytyczania miejsca, w którym może być ukryty „skarb”. Dziś pora poznać trochę archeologicznych formalności.
Dokumentacja naukowa z wykopalisk jest bardzo ważną częścią prowadzonych prac archeologicznych. Wszystkie elementy muszą być na bieżąco zapisywane. Jest to bardzo ważne, ponieważ archeolog i jego ekipa przechodząc do dalszego etapu, nie mogą wrócić do wcześniejszego. Jedyną rzeczą, dzięki której odtwarzają wcześniej wykonane prace jest dokumentacja.
W archeologii dokumentację można podzielić na 3 rodzaje:

  • opisowa – jest to opis słowny prowadzonych wykopalisk, tzn. dziennik z wykonywanych prac, w którym zapisywana jest pogoda, ilość osób pracujących danego dnia, czynności, jakie wykonywali, również opisy fotografii i rysunków.
  • rysunkowa – polega na sporządzeniu rysunków z konkretnych etapów prac na wykopaliskach. Dzięki nim dokumentacja jest bardziej szczegółowa. Minusem jest czas, który należy poświęcić na wykonanie tego rysunku, jak również rozbieżność kolorystyczna warstw ziemi, gdy były one przygotowywane przez różnych archeologów. Dziś dużo rzadziej praktykowana na rzecz profesjonalnej fotografii.
  • fotograficzna – polega na wykonaniu specjalistycznym sprzętem fotograficznym zdjęć, z bieżącym zgrywaniem ich na dysk, opisem i naniesieniem dat.

Chciałabym Wam pogratulować. Na wcześniejszych warsztatach wykonaliście już znaczną część dziennika prac archeologicznych. Dzięki temu będziecie mieli dane do wypełnienia załączników.
Pierwszy z nich to metryczka obiektu* odnalezionego na wykopaliskach, którą uzupełnia się w trakcie prowadzonych badań archeologicznych.
Drugi załącznik to karta inwentarzowa* zabytku Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Wypełnia się ją gdy eksponat trafia już do miejsca docelowego, a więc w naszym przypadku załóżmy, że do muzeum. Dane, które posiadacie również wpiszcie do karty, a w wolnym miejscu wykonajcie rysunek swojego zabytku. Jeżeli czegoś nie wiecie, to zostawcie puste pole.
Opiszcie również fotografię z wykopalisk i zapiszcie na dysku.
Jeśli macie ochotę podzielić się ze mną swoimi pracami, to ślijcie je na adres: konkursmzkid@gmail.com z dopiskiem „karta zabytku”.

Jestem z Was dumna, że tak wspaniale i wytrwale prowadzicie swoje wykopaliska poszukując skarbów dawnych kultur . Śmiem twierdzić, że zostaliście małymi odkrywcami archeologii Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
Do zobaczenia za tydzień na ostatnich warsztatach archeologicznych z cyklu #MuzeumWdomu z archeologią.
Pozdrawiam. Ula!

*PLIKI DO POBRANIA (metryczka obiektu i karta inwentarzowa) ZNAJDUJĄ SIĘ NA SAMYM DOLE STRONY.