Nieszawa2

MUZEUM W NIESZAWIE OTWARTE OD 5 MAJA!


gdzie: Muzeum S. Noakowskiego, kiedy:

Zgodnie z wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącymi zasad otwarcia muzeów w ramach drugiego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 informujemy, że jest to związane z koniecznością podęcia konsultacji i uzgodnień z lokalnym inspektorem sanitarnym.

Dotychczas włocławskie muzeum uzyskało potwierdzenie prawidłowości projektowanych zasad udostępniania dla Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie (oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej) zlokalizowanego na terenie Powiatu Aleksandrowskiego. Wraz z ponownym otwarciem Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie, które nastąpi w dniu 5 maja b.r. wprowadza się następujące zasady udostępniania ekspozycji:

  • Ograniczenie liczebność zwiedzających tak, aby zapewnić utrzymanie bezpiecznego dystansu między zwiedzającymi.

  • Zawieszenie wszelkich działań grupowych w tym działalności edukacyjnej in situ itp.

  • Odłożenie w czasie możliwości korzystania z szatni oraz z multimediów i urządzeń dotykowych.

  • W celu zachowania rygoru sanitarnego zapewniony zostanie zwiedzającym dostęp do płynów dezynfekcyjnych a pracownikom środki ochrony indywidualnej (maseczki i rękawiczki).

  • Pracownicy obsługi muzeum zobowiązani zostaną do monitorowania i przestrzegania przez zwiedzających obowiązującego reżimu sanitarnego (np. zachowywania odstępów, używania płynów odkażających, maseczek).