Mus2

MUSEJON dla włocławskiego muzeum!


kiedy: 20.09.2021

W poniedziałek 20 września 2021 r. w Teatrze W. Horzycy w Toruniu, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku odebrało główną nagrodę w Konkursie MUSEJON – Kujawsko-Pomorskie Muzealne Wydarzenie Roku 2021, w kategorii edukacja i regionalizm.
Celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych przez muzea lub inne podmioty prowadzące działalność w zakresie muzealnictwa zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz promocja działalności muzealnej i jej znaczenia dla budowy tożsamości lokalnej i regionalnej. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty w trzech kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. W każdej kategorii przyznane zostaną jedna nagroda oraz dwa wyróżnienia. Zwycięzcy otrzymają statuetki Musejon, zaprojektowane i wykonane przez toruńskiego artystę Sebastiana Mikołajczaka.

Zgłoszony przez muzeum w kategorii edukacja i regionalizm projekt „#MuzeumWdomu” miał na celu dotarcie do jak najszerszej grupy osób poprzez przygotowanie ciekawej, urozmaiconej oferty działań edukacyjnych, popularyzatorskich, poruszających tematy związane z regionem, dostosowanej do wieku odbiorców, prezentowanej w nowoczesny, przystępny sposób na stronie muzealnej oraz w social mediach. Wyznaczono kilka kierunków działań mających za zadanie poruszanie tematów związanych z regionem w oparciu o prezentację zbiorów muzealnych i wiedzę pracowników. Od marca do grudnia 2020 r. ukazało się 208 różnego typu prezentacji mających 387 884 odbiorców.

W ramach akcji „#MuzeumWdomu” zaprezentowano:
#wirtualne spacery dały możliwość zapoznania się z wszystkimi wystawami stałymi i czasowymi oraz z całością skansenu w Kłóbce. Osiem wirtualnych spacerów obejrzało 9 669 osób.
#materiały filmowe – stanowiły dopełnienie wystaw czasowych, prezentowały efekty prac konserwatorskich, przypominały dawne obrzędy i zwyczaje ludowe. W sumie zrealizowano 17 filmów mających 33 611 odbiorców.
#dla małych – przygotowano 19 różnorodnych warsztatów plastycznych, zagadek i konkursów, na których dzieci w przystępny sposób poznawały historię oraz tradycje regionu i uczyły się krok po kroku, jak przygotować palemkę wielkanocną, kwiatki z bibuły, flagę i kotylion oraz tradycyjne zabawki. Zajęciami zainteresowało się 34 264 młodych odbiorców.
#obiekty dnia – prezentacja wyjątkowych zabytków będących świadectwem przeszłości, umożliwiła lepsze poznanie zbiorów tak różnorodnych tematycznie. Ogółem zaprezentowano 62 obiekty, z którymi zapoznało się 40 677 odbiorców.
#fotografie dnia – archiwalne zdjęcia ukazujące życie miasta i okolic Włocławka – zmieniających się ulic, placów, budowli oraz stowarzyszeń i mieszkańców. W sumie pokazano 53 fotografie wraz z opisami, które obejrzało 201 949 osób.
#albumy interaktywne – z myślą o osobach lubiących przeglądać stare zdjęcia przygotowano 2 prezentacje multimedialne – album fotograficzny, do którego zdjęcia i wycinki prasowe osobiście wklejał Stanisław Zagajewski oraz album kujawskiego oddziału Stowarzyszenia Kupców Polskich z lat 30. XX wieku, przejrzało je 2713 osób.
#ilustrowane artykuły okolicznościowe – opracowane były zgodnie z rokiem obrzędowym oraz upamiętniającym ważne wydarzenia historyczne dotyczące regionu i Polski. 21 artykułów dotarło do 26 305 odbiorców.
#quizy – utrwalano i sprawdzano wiedzę, np. na temat włocławskiego fajansu, ludowych zwyczajów, przeznaczenia zapomnianych przedmiotów, historii miasta oraz wydarzeń z sierpnia 1920 we Włocławku. W 16 zadaniach wzięło udział 11 990 odbiorców.
#konkursy – zorganizowano dwa konkursy dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych związane z obchodami 100-lecia bitwy warszawskiej. Zainteresowało się nimi 20 857 osób
Ponadto muzeum przygotowało cykl „Sekrety kuchni ludowej”, w którym odkryto tajniki wypieku chleba, serów oraz domowych przetworów przed 2415 osobami. Ponadto miłośników zwiedzania w ciemnościach przyciągnęła wirtualna Noc muzeów, w której wzięły udział 3434 osoby.

Interaktywna prezentacja akcji „#MuzeumWdomu”.
[PN]

Uroczystemu wręczeniu nagród towarzyszył koncert promujący nową płytę Mariusza Lubomskiego.

Fot. Szymon Zdziebło