MIĘDZY PIĘKNEM A CODZIENNOŚCIĄ…


gdzie: Muzeum Etnograficzne - kiedy 30.06 - 12.11.2017

Głównym założeniem ekspozycji jest ukazanie bogactwa, różnorodności zdobień wykonywanych przez ludowych rzemieślników. Wystawa obejmuje zdobione przedmioty, funkcjonujące w różnych sferach kultury ludowej, związanych jednak przede wszystkim z dawną wiejską codziennością. Tematyka ta w kontekście rzemiosł ludowych jest zwykle traktowana marginalnie, a samo zdobnictwo kojarzone z najważniejszymi obszarami sztuki ludowej (strój, plastyka obrzędowa, rzeźbiarstwo etc). Ekspozycja składa się z blisko 300 obiektów z zakresu meblarstwa (skrzynie, kredens, stoliki, krzesła), kołodziejstwa (sanie tzw. paradne), kowalstwa (wyroby i niektóre narzędzia), rymarstwa (uprzęże końskie, dzwonki tzw. „janczary”) oraz garncarstwa (m.in. wyroby z ośrodków garncarskich w Łążku Ordynackim w woj. lubelskim, Chałupkach w woj. świętokrzyskim czy Czarnej Wsi Kościelnej w woj. podlaskim). Ukazują one najciekawsze motywy zdobnicze wykorzystywane do dekorowania przedmiotów.  Uzupełnieniem ekspozycji są fotografie oraz rysunki przedstawiające głównie ozdobne detale architektoniczne (szalowania węgłów, snycerskie zdobienia sosrębów, ozdoby szczytów chałup, tafli drzwiowych). Ciekawostką są reprodukcje oryginalnych rysunków z k. XIX w., dokumentujących wybrane przedmioty użytkowe z regionu opoczyńskiego (m.in. zdobione stępy, dyszle wozu), a także rycin przedstawiających zdobione narzędzia kowalskie (kowadła, stemple) oraz często spotykane w kowalstwie motywy zdobnicze.

Tematyka ekspozycji będzie ciekawa dla osób zainteresowanych zagadnieniem tzw. ginących zawodów a także dla wszystkich chcących zapoznać się z bogactwem rodzimej kultury ludowej w jej najbarwniejszym aspekcie, jakim jest zdobnictwo, jednak dotyczącym mniej eksponowanych obszarów kultury materialnej. Mieszkańcom Kujaw i ziemi dobrzyńskiej wystawa pozwoli poznać niespotykane lub występujące bardzo rzadko w naszych regionach techniki zdobnicze, takie jak np. technika stempelkowa przy użyciu gotowych stempli, stosowana zarówno w kowalstwie, ale też w dekorowaniu ceramiki czy oryginalne, nieznane u nas techniki zdobienia popularnych siwaków. Zjawiskowym elementem ekspozycji są kojarzone przede wszystkim z południową częścią naszego kraju przedmioty z dekoracjami snycerskimi. Walorem wystawy jest też możliwość zapoznania się z tradycyjnymi kompozycjami zdobniczymi stosowanymi m.in. w kowalstwie. Dla wszystkich zainteresowanych terminem „etnodesign” (czy polskim etnodizajnem) ekspozycja będzie bogatym źródłem inspiracji.

Wszystkie prezentowane muzealia oraz materiały ikonograficzne pochodzą ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu oraz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Miejsce prezentacji wystawy: Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary Marszałka J. Piłsudskiego 6, Włocławek

Scenariusz i komisariat: Michał Kwiatkowski

Oprawa plastyczna: Magdalena Kolanowska

Czas trwania wystawy: 30.06–12.11.2017 r.

LEKCJA MUZEALNA

„Ginące zawody. Kowal, garncarz, kołodziej… Tajemnice zdobnictwa.”

Tradycyjne rzemiosła odchodzą w zapomnienie, lecz w Muzeum Etnograficznym za sprawą ekspozycji stałej można poznać ginące i zapomniane zawody, takie jak garncarstwo, kowalstwo, kołodziejstwo czy ciesielstwo. W naszej ofercie edukacyjnej znajdziecie Państwo stałą propozycję lekcji muzealnej na ten temat. Teraz, ze względu na wyjątkową możliwość oglądania na wystawie czasowej zdobionych przedmiotów wytworzonych przez rzemieślników, proponujemy lekcję muzealną poszerzoną o aspekty związane ze zdobnictwem. Oglądając obiekty wykonane z drewna, gliny skóry czy metalu będzie można poznać nie tylko zagadnienia związane z ich powstaniem, ale też sposoby dekoracji.

Prowadzący: Michał Kwiatkowski, Muzeum Etnograficzne MZKiD, tel. 54 232 30 01, e-mail: kwiatkowski.etno@gmail.com

Koszt lekcji: 20 zł od grupy + 3 zł od osoby

Uwaga! lekcja przeznaczona jest dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich.

afisz_rzemioslo_A3.indd