kosciol3

KONSERWACJA ZABYTKÓW DO WYPOSAŻENIA KOŚCIÓŁKA W SKANSENIE W KŁÓBCE


gdzie: Park etnograficzny, kiedy:

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację  zadania pn. Konserwacja XVIII wiecznych ołtarzy i ambony do wyposażenia kościoła z Brzeźna w Parku Etnograficznym w Kłóbce.  Przyznana w ramach Programu Wspieranie działań muzealnych dotacja, przy sfinansowaniu wkładu własnego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, umożliwi pełną aranżację wnętrza drewnianego kościoła, który w ubiegłym roku został przeniesiony z Brzeźna koło Lipna do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce (gmina Lubień Kujawski).

Kościół w Brzeźnie nie posiadał pełnego wyposażenia dlatego w programie, poza konserwacją dwóch ołtarzy zachowanych w jego wnętrzu, ujęto ambonę pochodzącą z drewnianego kościoła w Ostrowitem w gm. Lipno. Poddane konserwacji zabytki, będące unikatowymi przykładami wiejskiej snycerki barokowej i wczesnoklasycystycznej, zostaną uratowane dla przyszłych pokoleń, a umieszczone w odrestaurowanym wnętrzu świątyni na terenie skansenu, pełnić w nim będą funkcje poznawcze, edukacyjne i estetyczne. Udostępnienie kościoła,  jako pięknego przykładu ludowej architektury doby baroku, wzbogaci dobrzyński sektor wsi skansenowskiej w Kłóbce o nieistniejący w nim dotychczas zabytek sakralny, stanowiący istotne uzupełnienie obrazu tradycyjnej kultury wiejskiej. Prace konserwatorskie przy ołtarzach i ambonie będą realizowane w jednej z toruńskich pracowni i zakończą się we wrześniu b.r. Równolegle w pracowni konserwatorskiej włocławskiego muzeum trwają prace przy pozostałych zabytkach niezbędnych do pełnego wyposażenia kościoła.  

Realizacja zadania zakończy się na przełomie września i października br. poświeceniem kościoła i udostępnieniem jego wnętrz dla zwiedzających.

projekt