Narz

Konserwacja narzędzi i maszyn rolniczych do wystawy stałej w KDPE w Kłóbce


gdzie: Muzeum Etnograficzne, kiedy:

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku otrzymało z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dotację na realizację zadania pt. Konserwacja narzędzi i maszyn rolniczych do wystawy stałej w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce. Dotacja została przyznana w ramach programu Wspieranie działań muzealnych 2021 przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Otrzymane środki pozwolą na odrestaurowanie i zakonserwowanie 16 narzędzi i maszyn rolniczych, pochodzących z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Są to: radło, 4 pługi, 3 siewniki, wał, kosiarka, młocarnia, młynek do czyszczenia zboża, wialnia, 2 sieczkarnie, śrutownik. Najstarsze pochodzą z 2 poł XIX w., najmłodsze wykonano w dwudziestoleciu międzywojennym.
Muzeum włocławskie posiada w swoich zbiorach kilkadziesiąt narzędzi i maszyn rolniczych. Część z nich została wykonana domowym sposobem lub przez kowala, inne są już wyrobem fabrycznym. Wszystkie mają duże znaczenie poznawcze, bo dzięki nim możemy prześledzić proces przemian, jaki zachodził w kulturze rolnej na kujawskiej i dobrzyńskiej wsi w XIX i na początku XX w. Jednak szczególną wagę mają dla nas narzędzia wykonane we Włocławku, przez tutejsze zakłady o wieloletniej historii, jak Fabryka Maszyn i Odlewni Żelaza Hugo Mühsama oraz Kujawska Fabryka Maszyn i Odlewni Ignacego Kochanowicza. Zostały one założone jeszcze w XIX w. i odegrały znaczącą rolę w zaopatrzeniu lokalnego rynku. Chociaż narzędzia te produkowane były na miejscu, dziś są niestety rzadkością. Miło nam zatem poinformować, że wśród obiektów przeznaczonych w ramach zadania do konserwacji znajdują się dwie sieczkarnie tych fabrykantów.

Prace konserwatorskie narzędzi przeprowadzi Pracownia Renowacji Antyków Romana Wietrzyckiego z Włocławka. Podzielono je na dwa etapy: w pierwszym (od maja do końca lipca) konserwacji poddane zostanie 11 obiektów. W drugim (od sierpnia do października) pozostałe 5.
Efekty prac zobaczymy w Muzeum Etnograficznym na wystawie czasowej promującej projekt, pt. „Radła do radlenia, siewniki do siania, młynki do czyszczenia warte zachowania. Konserwacja zabytkowych narzędzi i maszyn rolniczych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej” (w dn. 15.10-14.11.2021 r.). Przygotujemy też kilkuminutowy film promocyjny, prezentujący przebieg prac konserwatorskich.
Wszystkie obiekty docelowo znajdą swoje miejsce w skansenie, w XIX-wiecznym spichrzu dworskim, na wystawie stałej planowanej na 2022 r.

Eliza Sutkowska

Mkdnis Logo Finał Belka Dofinansowano Logo Poziom Województwo Kp Podpis Z Boku

Zadanie pn. “Konserwacja narzędzi i maszyn rolniczych do wystawy stałej w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, z programu Wspieranie działań muzealnych.

Zadanie dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.