Pyt10

KONKURS „ZNANI WŁOCŁAWIANIE” – PYTANIE NR 10


gdzie: Muzeum Historii Włocławka, kiedy:

Gratulujemy Panu Robertowi, który wiedział, że pytanie dotyczyło Witolda Emila Piaseckiego, lekarza, twórcy i ordynatora oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala św. Antoniego we Włocławku, działacza politycznego, społecznego i samorządowego.

Fotografia Witolda Emila Piaseckiego (1874-1945), lekarza. W 1920 r. Prezesa Rady Miejskiej Włocławka. (zb. MZKiD, MK 727-HV

Urodził się 21 maja 1874 r. w Warszawie, był synem Jana i Emilii z d. Skulskiej. Dyplom lekarski otrzymał 10 lutego 1900 r. na Uniwersytecie w Dorpacie (obecnie Estonia), nostryfikował go 2 marca 1902 r. na Uniwersytecie Cesarskim w Warszawie. Początkowo pracował w stolicy, następnie w Osięcinach (w latach 1903–1904, były powiat nieszawski) i Sannikach (1904 r., b. pow. płocki). Jako lekarz armii cesarskiej brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej m.in. pełniąc służbę w szpitalu polowym w Chabarowsku (1904–1905). Po powrocie do kraju miał prywatną praktykę w Warszawie (1906–1907), a następnie w Rypinie (1907–1909), gdzie jednocześnie społecznie pełnił funkcję naczelnika miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.
W dniu 6 maja 1909 r. zamieszkał we Włocławku i zaczął prowadzić prywatny gabinet ginekologiczny. Został także konsultantem do spraw położnictwa i ginekologii w szpitalu św. Antoniego przy ul. Toruńskiej 15/17 (obecnie Prymasa Stefana Wyszyńskiego). Tam 1 stycznia 1919 r. otworzył samodzielny oddział wyżej wymienionych specjalności, którym kierował do przejścia na emeryturę w sierpniu 1939 r. W latach 1911–1914 był również lekarzem w cegielni Jerzego Bojańczyka, a w okresie 1912–1914 pełnił lekarskie dyżury nocne. Od 1922 r. został specjalistą włocławskiej Kasy Chorych. W latach 1921–1937 był lekarzem szkolnym w Gimnazjum im. ks. J. Długosza we Włocławku, gdzie wykładał higienę i wygłaszał pogadanki na temat szkodliwości używek.
Oprócz działalności zawodowej czynnie uczestniczył w życiu politycznym miasta. Po zakończeniu I wojny światowej został wybrany radnym Rady Miasta I (9 marca 1919 r.) i II (16 października 1927 r.) kadencji z list wystawionych przez najsilniejsze ugrupowanie polityczne miasta Związek Ludowo-Narodowy — partię polityczną Narodowej Demokracji. Na pierwszym posiedzeniu rady 3 kwietnia 1919 r. został wybrany jej wiceprezesem, a w listopadzie tego roku prezesem. Funkcję tę pełnił do 10 grudnia 1931 r.
Był członkiem Kujawskiego Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego i członkiem komitetu zjazdowego tego Towarzystwa. Należał do Związku Lekarzy Państwa Polskiego — Oddział we Włocławku oraz Zarządu Głównego w Warszawie. Został członkiem i skarbnikiem Oddziału Kujawskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W 1919 r. był współzałożycielem i wiceprzewodniczącym Towarzystwa Pomocy dla Niezamożnych Uczniów Gimnazjum Ziemi Kujawskiej, a w latach 1924–1927 prezesem Rady Opiekuńczej tej szkoły. W 1926 r. uczestniczył w założeniu i wszedł w skład zespołu redakcyjnego „Życia Włocławka i Okolicy”. W 1928 r., z okazji X-lecia niepodległości Państwa Polskiego, za swoją działalność samorządową i społeczną otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
Po przejściu na emeryturę, we wrześniu 1939 r., wraz z rodziną powrócił do Warszawy, gdzie prawdopodobnie przeżył II wojnę światową. Zmarł 15 czerwca 1945 r. w Sochaczewie i tam przypuszczalnie został pochowany. W dniu 21 lipca 1945 r. z inicjatywy zarządu Związku Lekarzy Państwa Polskiego we Włocławku oraz pracowników włocławskiego szpitala, w katedrze odprawiona została za niego msza żałobna.

SONY DSC

Fotografia personelu Szpitala Św. Antoniego, w pierwszym rzędzie od dołu drugi z prawej Witold Piasecki, wyk.: Tadeusz Kuligowski, Włocławek ok. 1918 r.
Zbiory Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Na podstawie:
T. Rejmanowski, Piasecki Witold Emil (1874–1945), lekarz, twórca i ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala św. Antoniego we Włocławku, działacz polityczny, społeczny i samorządowy, [w:] Włocławski Słownik Biograficzny, pod red. St. Kunikowskiego, t. III, Włocławek 2005, s. 129–131.

Pytanie 10

Przed nami kolejna zagadka. Kim jest osoba prezentowana na zdjęciu? Jeśli znacie odpowiedź na pytanie, to nie zwlekajcie, tylko wysyłajcie ją na adres e-mailowy konkursmzkid@gmail.com. Każda pierwsza prawidłowa odpowiedź zostanie nagrodzona upominkiem ufundowanym przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Osoba, która poprawnieodpowie na największą liczbę pytań otrzyma nagrodę główną —limitowaną grę planszową WŁOCŁAWSCY MILIONERZY, przygotowaną przez Fundację „Ładowarka”.

Beata Wąsik