Oc4

KONKURS TOWARZYSZĄCY OGÓLNOPOLSKIEJ WYSTAWIE POKONKURSOWEJ PREZENTOWANEJ W ZBIORACH SZTUKI – PYTANIE NR 4


gdzie: Zbiory Sztuki, kiedy:

Gratulujemy Panu Dariuszowi, który pierwszy poprawnie odpowiedział, że imię i nazwisko włocławskiego artysty tworzącego w nurcie sztuki art brut, znanego włocławianom jako Staś Śrubka to Stanisław Zagajewski.

Rzeźbiarz urodził się prawdopodobnie w 1927 r. W 1929 r. został znaleziony pod kościołem św. Barbary w Warszawie. Nieznane jest jego prawdziwe imię i nazwisko. Skąd zatem takie dane? Podobno tego dnia imieniny obchodził Stanisław, a zmarł człowiek o nazwisku Zagajewski. Druga wersja głosi, że tego dnia w sierocińcu nadawali dzieciom nazwiska na literę „Z”.
Dzieciństwo spędził w zakonnych zakładach opiekuńczych w Ciechocinku i Grabiu pod Toruniem. Już od najmłodszych lat przejawiał zdolności plastyczne. Razem z innymi dziećmi lepił figurki z piasku, smoły i gliny. W 1939 r. wyjechał do Warszawy, do domu św. Alberta, by uczyć się zawodu, jednak jak sam mówił, żadna z wykonywanych profesji nie była dla niego. Zarabiał na życie jako: kucharz, ogrodnik, introligator, krawiec, konwojent, był też pasterzem oraz pomocnikiem w pracowni malarskiej. Pewnego dnia ktoś dostrzegł jego zdolności plastyczne i wysłał go do szkoły budowlanej. Jednak nie ukończył jej. Po uzyskaniu zaświadczenia od dyrektora szkoły budowlanej potwierdzającego jego zdolności plastyczne zatrudnił się jako sztukator przy odbudowie kamienic zniszczonych w czasie wojny. Jednak szybko go zwolniono, ponieważ zmieniał projekty i nadawał im własny styl.
Po pierwszej indywidualnej wystawie w 1963 r., w Świątyni Diany w Łazienkach Królewskich uzyskał status artysty plastyka. W tym samym roku opuścił Warszawę i przeniósł się do Włocławka. W latach 1963–1983 był zatrudniony w Spółdzielni „Sztuka Kujawska”, w której zlecano mu wykonywanie niewielkich figurek ptaków i zwierząt dla sieci sklepów Cepelia. Miał z zakładem umowę. Jeżeli wykonał określoną liczbę ptaszków mógł pracować nad swoją rzeźbą.
Stanisław Zagajewski dziś uznawany jest za przedstawiciela nurtu art brut , tworzącego z wewnętrznej potrzeby, samotnika, outsidera. Zagajewski nie miał rodziny, był sam, wyglądał jak kloszard. Mieszkał w ogromnej biedzie, w brudzie, z psami, jednak był to jego wybór. Najważniejsza była dla niego sztuka, tworzył, jak sam mówił, natchniony przez Boga. Był człowiekiem niesamowicie skromnym, jednak jeśli chodzi o talent, przekonany był o swojej wielkości. Gdy dowiedział się, że zostanie w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej otwarta wystawa stała poświęcona jego twórczości — co musicie wiedzieć, jest ogromnym wyróżnieniem jeśli jeszcze za życia artysta doświadcza takiego zaszczytu — zapytał: co tylko jeden pokój mi dajecie?

PYTANIE 4
Kim był Teofil Ociepka?
Każda pierwsza poprawna odpowiedź wysłana na adres e-mailowy: konkursmzkid@gmail.com, w tytule z nazwą konkursu, zostanie nagrodzona. Osoba, która uzyska największą ilość prawidłowych odpowiedzi otrzyma nagrodę główną — album „ZAGAJEWSKI RZEŹBA / SCULPTURE”. Podpowiedzi możecie znaleźć na wystawie „13 Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Teofila Ociepki” prezentowanej w Zbiorach Sztuki przy ul. Zamczej 10/12.

Kalina Ciesielska