Pyt3

KONKURS TOWARZYSZĄCY OGÓLNOPOLSKIEJ WYSTAWIE POKONKURSOWEJ PREZENTOWANEJ W ZBIORACH SZTUKI – PYTANIE NR 3


gdzie: Zbiory Sztuki, kiedy:

Gratulujemy Pani Beacie, która poprawnie odpowiedziała jako pierwsza, że organizatorami „13 Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Teofila Ociepki” jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej w Bydgoszczy. 

Organizowany od 1996 r., w cyklu biennale, konkurs jest najbardziej reprezentatywnym w Polsce przeglądem amatorskiej twórczości z kręgu malarstwa intuicyjnego, naiwnego, art brut czy czerpiącego z tradycji ludowej.
Na tegoroczną edycję wpłynęło 600 prac z całej Polski, co jest dowodem na wyjątkową aktywność twórców. Jury konkursu wytypowało na wystawę prace 108 autorów. Różnorodność tematyczna i formalna obrazów może stanowić źródło do kolejnych dyskusji nad szerokim spektrum aktualnej sztuki nieprofesjonalnej w Polsce czy bieżących trendów.
Na wystawie znajdują się dzieła artystów już dawno uznanych m.in. Władysława Wałęgi, Zbigniewa Wypijewskiego, Adama Nidzgorskiego czy Marka Świetlika. Nie zabrakło na niej wielu obiecujących twórców młodszego pokolenia m.in. Mateusza Połcia, a także debiutantów. Wśród autorów wystawianych obrazów są też mieszkańcy Włocławka.

PYTANIE 3
Jakie imię i nazwisko nosi włocławski artysta tworzący w nurcie sztuki art brut, którego włocławianie znają jako Stasia Śrubkę?
Każda pierwsza poprawna odpowiedź wysłana na adres e-mailowy: konkursmzkid@gmail.com, w tytule z nazwą konkursu, zostanie nagrodzona. Osoba, która uzyska największą ilość prawidłowych odpowiedzi otrzyma nagrodę główną — album „ZAGAJEWSKI RZEŹBA / SCULPTURE”. Podpowiedzi możecie znaleźć na wystawie „13 Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Teofila Ociepki” prezentowanej w Zbiorach Sztuki przy ul. Zamczej 10/12.

Kalina Ciesielska