Art2

KONKURS TOWARZYSZĄCY OGÓLNOPOLSKIEJ WYSTAWIE POKONKURSOWEJ PREZENTOWANEJ W ZBIORACH SZTUKI – PYTANIE 2


gdzie: Zbiory Sztuki, kiedy: 10.11.2021

Gratulujemy Pani Barbarze, która poprawnie odpowiedziała jako pierwsza, że artyści, których prace są prezentowane na wystawie „13 Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Teofila Ociepki”, tworzą w nurcie sztuki art brut.

Czym jest art brut?
Autorem pojęcia definiującego nurt stał się Jean Dubuffet, który w 1945 r. odbył wycieczkę po więzieniach i szpitalach psychiatrycznych Szwajcarii oraz Francji, aby przyjrzeć się twórczości osób z chorobami psychicznymi i twórczości przestępców. Kilka lat później artysta doprowadził do powstania w Paryżu Towarzystwa art brut.
Art brut jest sztuką inną niż ta postrzegana i rozumiana klasycznie. Prymitywizm, surowość, dzikość i nieposkromiona ekspresja, takimi cechami można w skrócie zdefiniować koncepcyjne założenia gatunku art brut, sztuki marginesu. Sama nazwa tłumaczona z języka francuskiego oznacza sztukę surową, prawdziwą, niezafałszowaną i nieprofesjonalną. Uprawiana przez ludzi spoza zwyczajowych ram społecznych, często niewykształconych lub dotkniętych chorobami psychicznymi. Twórcy art brut, to osoby żyjące w odosobnieniu, które pozwala tworzyć sztukę skupioną i introwertyczną. Prace autorów ukazują wrażliwość i odwołują się do wnętrza swoich twórców.

PYTANIE 2
Kto jest organizatorem „13 Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Teofila Ociepki”?
Każda pierwsza poprawna odpowiedź wysłana na adres e-mailowy: konkursmzkid@gmail.com, w tytule z nazwą konkursu, zostanie nagrodzona. Osoba, która uzyska największą ilość prawidłowych odpowiedzi otrzyma nagrodę główną — album „ZAGAJEWSKI RZEŹBA / SCULPTURE”. Podpowiedzi możecie znaleźć na wystawie „13 Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Teofila Ociepki” prezentowanej w Zbiorach Sztuki przy ul. Zamczej 10/12.

Kalina Ciesielska