Pyt5

KONKURS „ARTYŚCI WŁOCŁAWSCY” – PYTANIE 5


gdzie: Zbiory Sztuki, kiedy:

Gratulujemy Panu Robertowi, który prawidłowo odpowiedział jako pierwszy, że na fotografii prezentujemy Franciszka Kwiatkowskiego ― artystę malarza, żołnierza Armii Krajowej, pedagoga.

Pyt4

Zdjęcie artysty ze zbiorów MZKiD we Włocławku

Franciszek Kwiatkowski urodził się 27.X.1912 r. i zmarł 1.IV.1985 r. we Włocławku. Artysta jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych malarzy włocławskich 2 poł. XX wieku. Wywodził się z rodziny o ogromnych tradycjach artystycznych. Jego matka Maria pochodziła z Chodcza na Kujawach, była młodszą siostrą Leona Bigosińskiego (1869-1928), artysty malarza i pedagoga, tworzącego i wystawiającego od 1899 roku w Warszawie. Ojciec artysty – Józef był współwłaścicielem firmy budowlanej. W 1936 roku współpracował przy budowie poczty głównej we Włocławku, wraz z warszawskim architektem Maksymilianem Goldbergiem.
Franciszek Kwiatkowski od najmłodszych lat pragnął zostać artystą. Po ukończeniu szkoły powszechnej i studium nauczycielskiego we Włocławku, zamierzał studiować malarstwo. Jednak po sprzeciwie matki, która znała sytuację materialną artystów na przykładzie swojego brata Leona, Franciszek odstąpił od ówczesnych planów. Myśl ta powróciła, gdy nadarzyła się okazja wyjazdu za bratem, który po ukończeniu Szkoły Podchorążych w Grudziądzu został przeniesiony do Wilna. Artysta postanowił wyjechać za nim, by na Uniwersytecie Stefana Batorego rozpocząć wymarzone studia malarskie. W latach 1937–1939 kształcił się na wydziale Sztuk Pięknych u prof. Ludomira Śledzińskiego i Bronisława Jamontta. W czasie wojny przerwał studia. Od 1947 r. kontynuował je na wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu. Ukończył je dyplomem w pracowni malarstwa prof. Stanisława Borowskiego.
Twórczość jednego z najbardziej lubianych przez Włocławian artystów charakteryzuje podział na najchętniej podejmowane motywy malarskie, takie jak portret, martwa natura, pejzaż, przedstawienia symboliczne oraz widoki Włocławka. Malarstwo pejzażowe było dla twórcy jednym z najchętniej wybieranych tematów. O zamiłowaniu do malarstwa pejzażowego świadczą też liczne plenery, w których artysta tak wiernie brał udział. Franciszek Kwiatkowski bardzo wielką uwagę skupiał na obserwacji światła, jak sam wspominał, posiadał ogromną miłość do słońca. Nawiązujące do pejzaży były również przedstawienia architektury Włocławka. Główną rolę odgrywała architektura, światło, przestrzeń, a przede wszystkim kolor. Kolejnym tematem podejmowanym przez artystę była martwa natura. Martwe natury Kwiatkowskiego cechuje podejście dość postimpresjonistyczne, wielka dbałość o szczegóły i dość mocne osadzenie przedmiotów czyniące z prac artysty martwe natury wręcz Cezanowskie. Temat portretów najmniej podejmowany, choć bardzo osobisty, był pełen nostalgii i spokoju. Zazwyczaj stanowił element przedstawień symbolicznych. Artysta najchętniej portretował najbliższą rodzinę. Natomiast obrazy o tematyce symbolicznej, które Franciszek Kwiatkowski tworzył w latach 80.XX wieku, były zapisem przeżyć i refleksji. Odwoływały się do ciężkich wspomnień wojennych artysty.

Włocławek IV Ul. Szpichlerna, Olej Na Płótnie, L. 70 Te XX W.

Franciszek Kwiatkowski, Włocławek IV – ul. Szpichlerna, olej na płótnie, l. 70-te XX w.

Bibliografia:
K. Kotula, Franciszek Kwiatkowski, [w:] Włocławski Słownik Biograficzny, pod red. S. Kunikowskiego, t. I, Włocławek 2004, str. 89-91.
K. Kotula, Grupa Kujawska 1952-1976, str. 38-39, Włocławek 2001.

PYTANIE 5
Przed nami piąta zagadka. Kim jest osoba prezentowana na zdjęciu? Każda pierwsza prawidłowa odpowiedź wysłana na adres e-mailowy: konkursmzkid@gmail.com w tytule z nazwą konkursu zostanie nagrodzona. Osoba, która uzyska największą ilość prawidłowych odpowiedzi otrzyma nagrodę główną – album „ZAGAJEWSKI RZEŹBA / SCULPTURE”. Podpowiedzi możecie znaleźć na wystawie „W Pracowni Artystów” prezentowanej w Zbiorach Sztuki przy ul. Zamczej 10/12.

Wacław Bębnowski


Kalina Ciesielska