Pyt3

KONKURS „ARTYŚCI WŁOCŁAWSCY” – PYTANIE 3


gdzie: Zbiory Sztuki, kiedy:

Gratulujemy Pani Weronice, która prawidłowo odpowiedziała jako pierwsza, że na fotografii prezentujemy Marię Polewską Brodzińską – autorkę rozmaitych grafik inspirowanych przyrodą i otaczającym nas światem.

Pyt2

Maria Polewska Brodzińska urodziła się 26 marca 1933 roku we Włocławku jako córkaMieczysława i Heleny z domu Woźnica. W 1949 roku, po ukończeniu szkoły podstawowej zdała egzaminy do Liceum Technik Plastycznych w Bydgoszczy. Studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu rozpoczęła w 1954 roku, na kierunku artystyczno – pedagogicznym. W 1958 roku zdobyła dyplom z zakresu grafiki warsztatowej w pracowni prof. J. Hoppera i E. Kuczyńskiego.
Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Liceum Pedagogicznym i Szkole Ćwiczeń we Włocławku. Przez kolejne dwa lata uczyła też wychowania plastycznego w Zaocznym Studium Nauczycielskim. Po zlikwidowaniu wymienionych placówek podjęła pracę w Szkole Podstawowej nr 16 we Włocławku. Poza nauczaniem bardzo ważna była dla niej praca w Ognisku Plastycznym, w którym prowadziła zajęcia z plastyki. W 1966 roku została kierownikiem Społecznego Ogniska Kultury Plastycznej we Włocławku. Zajmowała się nauczaniem rysunku, grafiki, liternictwa. Uczyła młodzież patrzenia na sztukę i odczuwania piękna na co dzień. Upowszechniała kulturę plastyczną, organizując wystawy prac uczniów i konkursy. W 1970 roku została nauczycielem wychowania plastycznego w Liceum Marii Konopnickiej we Włocławku.
Należała do Oddziału Bydgoskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Była aktywnym członkiem Grupy Kujawskiej. Była autorką niemal wyłącznie grafik. Inspiracją do prac graficznych wykonywanych w różnych technikach była przede wszystkim natura. Częstymi tematami poruszanymi w twórczości artystki były zaułki miast ze starą zabudową, zdarzały się również tematy poruszające nową architekturę czy instalacje przemysłowe. W swych pracach artystka potrafiła uchwycić klimat, nastrój, ukazać ciekawy, dostrzeżony wrażliwym okiem obszar otaczającego ją świata. Maria Polewska-Brodzińska zmarła 2 czerwca 2008 roku we Włocławku.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Bibliografia:
K. Kotula, Grupa Kujawska 1952-1976, Włocławek 2001, str. 24-25.
K. Kotula, Leon Płoszay, [w:] Włocławski Słownik Biograficzny, pod red. S. Kunikowskiego, t. I, Włocławek 2004, str. 141-143.
Fot. 2 Maria Polewska Brodzińska, linoryt, „Wiatrak w Rogowie”, odbitka 1/3, 1982 r.

PYTANIE 3
Przed nami trzecia zagadka. Kim jest osoba prezentowana na zdjęciu? Jeśli znacie odpowiedź na pytanie, to prześlijcie ją na adres e-mailowy: konkursmzkid@gmail.com z nazwą konkursu w tytule. Każda pierwsza prawidłowa odpowiedź zostanie nagrodzona. Osoba, która uzyska największą ilość prawidłowych odpowiedzi otrzyma nagrodę główną – album „ZAGAJEWSKI RZEŹBA / SCULPTURE”. Podpowiedzi możecie znaleźć na wystawie „W Pracowni Artystów” prezentowanej w Zbiorach Sztuki przy ul. Zamczej 10/12.

Kalina Ciesielska

Pyt3