Pyt2ban

KONKURS „ARTYŚCI WŁOCŁAWSCY” – PYTANIE 2


gdzie: Zbiory Sztuki, kiedy:

Gratulujemy Panu Robertowi, który prawidłowo odpowiedział jako pierwszy, że na fotografii prezentujemy Leona Płoszaya – grafika, malarza i nauczyciela rysunku, niestrudzonego poszukiwacza piękna i harmonii.

IMG 5206

Leon Płoszay, fot. archiwum MZKiD we Włocławku.

Leon Płoszay urodził się 24 listopada 1902 roku we Włocławku. Był absolwentem Gimnazjum Ziemi Kujawskiej. Od 1926 rok studiował w Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu pod kierunkiem profesora Jana Wronieckiego. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu na Wydziale Grafiki w 1930 roku powrócił do Włocławka i podjął pracę jako nauczyciel rysunku. W latach 1936–1939 studiował we francuskiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. Mieszkając we Francji, był członkiem Grupy Artystów Polskich i ich Przyjaciół. W 1939 roku powrócił do Polski. Do emerytury był nauczycielem rysunku we włocławskich szkołach średnich, m.in. Liceum Ziemi Kujawskiej, Liceum im. Marii Konopnickiej, pracował też w Społecznym Ognisku Kultury Plastycznej. Współpracował z włocławskimi i poznańskimi zakładami graficznymi jako projektant okładek, winiet, kart pocztowych i druków okazjonalnych. Swoje pierwsze prace pokazał na wystawie zorganizowanej w salonie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz Sekcji Regionalistycznej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego we Włocławku w 1927 roku. Artysta tworzył miedzy innymi teki graficzne „Motywy zabytków”. Jak nikt inny doprowadził umiejętność posługiwania się techniką drzeworytu do maestrii. W niej właśnie najchętniej uwieczniał widoki Paryża, Chartres, Nieszawy, Krakowa, Bydgoszczy i rodzinnego Włocławka. Swoje plastyczne opowieści Leon Płoszay zapisywał także na obrazach, wykorzystując uproszczone organiczne formy o żywych kolorach, tworzące na poły bajkowy klimat uwiecznianych miejsc. Charakteryzująca artystę niezwykła dbałość o szczegóły i pietyzm w odwzorowywanych motywach nadają mu cechy dokumentalisty, który utrwalił w swych drzeworytach, linorytach i rysunkach świat dziś już miniony. Leon Płoszay poza indywidualną twórczością zajmował się też projektowaniem grafiki użytkowej. Będąc wiernym swym ulubionym technikom, artysta tworzył zarówno w okresie międzywojennym, jak i po 1945 r. liczne ekslibrisy, logotypy, m.in. dla Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego, okładki książek, dyplomy i druki okazjonalne. Dzieła włocławskiego artysty znajdują się w zbiorach prywatnych i państwowych, m.in. w Muzeum Okręgowym w Toruniu, Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy, Muzeum Narodowym w Poznaniu, Bibliotece Narodowej w Warszawie, a największa kolekcja prac artysty mieści się w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
Leon Płoszay zmarł 27 grudnia 1993 r. we Włocławku i pochowany został na miejscowym cmentarzu.

Leon Płoszay, Włocławek Fara, 1965 R., Papier, Drzeworyt

Leon Płoszay, Włocławek – fara, 1965 r., papier, drzeworyt

Bibliografia:
K. Kotula, Grupa Kujawska 1952-1976, str. 46-47, Włocławek 2001.
K. Kotula, Leon Płoszay, [w:] Włocławski Słownik Biograficzny, pod red. S. Kunikowskiego, t. I, Włocławek 2004, str.141-143.
A. Zapora, Leon Płoszay Włocławek, Włocławek 2012

PYTANIE 2
Przed nami druga zagadka. Kim jest osoba prezentowana na zdjęciu? Jeśli znacie odpowiedź na pytanie, to prześlijcie ją na adres e-mailowy konkursmzkid@gmail.com. Każda pierwsza prawidłowa odpowiedź wysłana na adres e-mailowy: konkursmzkid@gmail.com w tytule z nazwą konkursu zostanie nagrodzona. Osoba, która uzyska największą ilość prawidłowych odpowiedzi otrzyma nagrodę główną – album „ZAGAJEWSKI RZEŹBA / SCULPTURE”. Podpowiedzi możecie znaleźć na wystawie „W Pracowni Artystów” prezentowanej w Zbiorach Sztuki przy ul. Zamczej 10/12.

Kalina Ciesielska

Pyt2