ART

KONKURS „ARTYŚCI WŁOCŁAWSCY” – FINAŁ


gdzie: Zbiory Sztuki, kiedy:

Gratulujemy Pani Katarzynie, która prawidłowo odpowiedziała jako pierwsza, że na fotografii prezentujemy Aleksandrę Ludwikę Domanowską ― artystkę malarkę, rysowniczkę, ceramika, rzeźbiarkę, pedagoga i działaczkę kultury.

DSC7234

Aleksandra Domanowska, fot. z archiwum MZKiD

Nasz konkurs dobiegł końca. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przesyłanie odpowiedzi i tak duże zainteresowanie. Nagrodę główną – album „ZAGAJEWSKI RZEŹBA / SCULPTURE” za udzielenie największej liczby prawidłowych odpowiedzi otrzymuje Pan Robert. Nagrody ufundowało Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom!

Aleksandra Ludwika Domanowska urodziła się 6 sierpnia 1930 roku w Kowalu jako najmłodsze z trojga dzieci Jana Domanowskiego i Janiny z Wujcińskich. Od 1947 roku artystka rozwijała wrodzony talent plastyczny w Społecznym Ognisku Kultury Plastycznej prowadzonym przez Henrykę Królikowską i Helenę Kuczyńską przy Muzeum Kujawskim. W latach 1949−1951 pobierała nauki w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie. Zdawszy egzamin maturalny w 1951 roku, podjęła studia artystyczne na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studiowała w pracowniach profesorów: Tymona Niesiołowskiego i Stanisława Borysowskiego, uzyskując dyplom w zakresie malarstwa w 1955 roku. Po ukończeniu studiów współpracowała z Elżbietą Piwek-Białoborską we włocławskich zakładach fajansu. W tym czasie miała okazję poznać techniki obróbki glinki ceramicznej i szamotu oraz szkliwienia. Od roku 1956 była członkinią Związku Polskich Artystów Plastyków, otrzymując w 1962 roku status członka zwyczajnego Oddziału Bydgoskiego ZPAP. Przyłączyła się w 1956 roku do Grupy Kujawskiej, z którą regularnie wystawiała swoje prace. Początkowo rysunki i malarstwo, z czasem coraz więcej dzieł ceramicznych. Rok później Aleksandra Domanowska rozpoczęła pracę jako nauczycielka w Społecznym Ognisku Kultury Plastycznej, gdzie kształciła młodych miłośników sztuk plastycznych aż do 1985 roku. Brała bardzo czynny udział w życiu środowiska plastycznego, nie tylko w wystawach, ale też plenerach, konferencjach i konkursach. W 1963 roku podjęła pracę we włocławskiej Spółdzielni „1-Maja” jako inspektor nadzoru artystycznego i projektantka lalek. Po zakończeniu współpracy ze spółdzielnią w 1971 roku poświęciła się wyłącznie pracy twórczej i dydaktycznej jako nauczyciel w Społecznym Ognisku Kultury Plastycznej. Kiedy w 1976 roku powstał Oddział Włocławski Związku Polskich Artystów Plastyków, Domanowska przystąpiła do niego i aż do jego zawieszenia 1981 roku i późniejszej likwidacji, pełniła funkcję sekretarza. Za swą działalność twórczą oraz propagatorską została wyróżniona odznaką “Zasłużony Działacz Kultury”, Srebrnym Krzyżem Zasługi i w 1996 r. Medalem Wojewody Włocławskiego Za zasługi. W 2009 roku przystąpiła jako Honorowa Członkini do stowarzyszenia Nowa Grupa Kujawska, zrzeszającego artystów z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Podsumowaniem dorobku artystki była ekspozycja jubileuszowa w 2010 roku zorganizowana przez Muzeum Ziemi Kujawskie i Dobrzyńskiej pt. „Reszta jest tylko milczeniem”. Artystka swoje prace prezentowała na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Otrzymała szereg wyróżnień, z których najbardziej znaczące to: „Le Diplom d honneur” na „Exposition Internationale de la Ceramique Contemporaine”, Prague 1962, pod patronatem Academie de la Ceramique a Genewe. „Grand Diplomed’honneur” dla całej ekspozycji polskiej na “Premiere Biennale Internationale de la Ceramiqued’Art, Vallauris 1968. „Targo d oro” na XII „ConcorsoInternazionaledellaCeramica” w GualdoTadino 1970. Niemal do końca życia pozostawała aktywna twórczo, prezentując prace rysunkowe i malarskie na Triennale Plastyki Włocławskiej, po raz ostatni w 2015 roku. Aleksandra Domanowska zmarła 14 sierpnia 2017 roku we Włocławku i została pochowana na Cmentarzu Komunalnym w rodzinnym grobie. Bogaty dorobek twórczy, jaki pozostawiła po sobie obejmuje dzieła z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki, ceramiki, rzeźby i tkaniny.

Bibliografia:
K. Kotula, Grupa Kujawska 1952–1976, str. 28-29, Włocławek 2001.
A. Zapora, Aleksandra Domanowska. Reszta jest tylko milczeniem. Jubileusz 55-lecia pracy twórczej, katalog wystawy, Włocławek 2010.
A. Zapora, Aleksandra Ludwika Domanowska (1930–2017), [w:] Rocznik Muzealny , t. XVIII, Włocławek 2020, str.215-220.

Mk 6140 S

Aleksandra Domanowska, czas powstania – 1992 r., materiał – ceramika, technika – formowanie ręczne, szkliwienie, wypalanie, wymiary – wys. 33 cm, szer. 33 cm, gr. 4,5 cm.