mlodziwykonawcykoncert

KONCERT MŁODYCH WOKALISTÓW


gdzie: Gmach Główny, kiedy: 20.11.2015

W dniu 20 listopada 2015 roku, o godz. 17.00, w gmachu Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku przy ul. Słowackiego 1a odbędzie się koncert muzyki wokalnej. W trakcie Popisu Wokalnego, swoje umiejętności zaprezentują uczniowie Wydziału Wokalnego Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku. Gościnnie wystąpią także uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu. Młodzi wykonawcy pracują pod kierunkiem Pani dr Wiesławy Kończewskiej–Plac, artystki związanej z Operą Nova w Bydgoszczy i Akademią Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, która od 2010 roku prowadzi we włocławskiej szkole muzycznej klasę śpiewu. W programie koncertu usłyszymy pieśni i arie m.in.: W.A. Mozarta, F. Mendelssohna, St. Moniuszki, M. Karłowicza, L. Różyckiego. Przy fortepianie zasiądą akompaniatorzy: Dorota Kuczyńska-Tlałka, Zbigniew Merecki oraz Jacek Szczepański. WSTĘP WOLNY