Kazimierz Borkowski (1910-1991). Życie i twórczość


gdzie: Gmach Główny - kiedy: wystawa stała

Od 3 marca 2010 r. w gmachu Muzeum Historii Włocławka przy ul. Szpichlernej 19 eksponowana jest wystawa retrospektywna pt. „Kazimierz Borkowski (1910-1991). Życie i twórczość”.

Otwarcie wystawy zbiegło się dokładnie z setną rocznicą urodzin artysty. Wystawa przypomina zmarłego w 1991 roku artystę i jego prace. Jest to pierwsza monograficzna prezentacja prac i sylwetki urodzonego w Wilnie artysty, który po II wojnie światowej przybył do Włocławka i z tym miastem związał swoje życie osobiste i zawodowe.

Kazimierz Borkowski jest jedną z najciekawszych i jednocześnie mało znanych postaci powojennej historii artystycznej stolicy Kujaw. Był współzałożyciel Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego „1 Maj”, autorem wielu plakiet, medalionów oraz biżuterii ceramicznej.

Fot. Ewa Jabłońska

Na wystawie znajdują się pamiątki rodzinne, dokumenty, fotografie i przedmioty osobiste pochodzące ze zbiorów Marii i Andrzeja Wileńców, a także Janusza Borkowskiego oraz ceramiczne pieczęcie, plakiety z motywami miast, brosze z elementami ludowymi i naszyjniki ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Ekspozycja pokazuje drogę twórczą Kazimierza Borkowskiego, jak również człowieka jakim był – osobę rodzinną, kreatywną i wszechstronną.

Zwiedzający po raz pierwszy mogą zobaczyć nieznane dotychczas malarstwo i fotografie artysty utożsamianego przede wszystkim z obiektami o charakterze pamiątek.

Miejsce ekspozycji: Muzeum Historii Włocławka, ul. Szpichlerna 19
Czas trwania wystawy: 3 marca – 5 kwietnia 2010 r.
Scenariusz i komisariat wystawy: Marian Cieślak, Adam Zapora

Sponsor Muzeum