30lat

KALENDARIUM DZIAŁU SZTUKI MUZEUM WE WŁOCŁAWKU


gdzie: Zbiory Sztuki, kiedy: 14.03.2019

1989 r.

Wystawy w Zbiorach Sztuki:

14.03. Otwarcie gmachu Zbiorów Sztuki w odrestaurowanym spichlerzu włocławskim przy ul. Zamczej (proj. arch. wnętrz A. Bisaga). Udostępnienie ekspozycji stałych:

Wystawa Rzeźba ceramiczna Stanisława Zagajewskiego, scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne J. Nowierski.

Wystawa Życie i twórczość Wacława Bębnowskiego, scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne J. Nowierski.

14.03.–19.06. Wystawa Portret Polski (ze zb. wł.), scenariusz i komisariat K. Kotula, P. Nowakowski, opr. plastyczne J. Nowierski.

1.07.–30.09. Wystawa pokonkursowa Prowincja III, komisariat K. Kotula, opr. plastyczne J. Nowierski.

2.11.–28.01.1990 Wystawa Edward Stachura (ze zb. Muzeum Literatury w Warszawie), komisariat K. Kotula, opr. plastyczne J. Nowierski.

Inne wystawy przygotowane przez Dział Sztuki:

22.09.–4.12. Wystawa Rzeźba ceramiczna Stanisława Zagajewskiego (ze zb. wł.), Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie, scenariusz K. Kotula.

Działalność oświatowa:

20.06. Inauguracja cyklu spotkań Twórca i dzieło, spotkanie ze Stanisławem Zagajewskim na wystawie stałej, organizator K. Kotula.

14.07. Odczyt Nowogrodzkie freski z XII w. i ikony z XIV–XV w., Tatiana Narewska z Muzeum Państwowego Historyczno-Architektonicznego i Artystycznego w Nowogrodzie, ZSRR, organizator R. Hankowska, K. Kotula.

6.09. Twórca i dzieło, spotkanie plenerowe ze Zbigniewem Stecem, organizator K. Kotula.

10.11. Twórca i dzieło, spotkanie z Józefem Stolorzem, organizator K. Kotula.

1990 r.

Wyróżnienie Ministra Kultury i Sztuki w ramach ogólnopolskiego konkursu Wydarzenie muzealne roku za udostępnienie gmachu Zbiorów Sztuki i zorganizowanie w nim wystaw stałych pt. Rzeźba ceramiczna Stanisława Zagajewskiego oraz Życie i twórczość Wacława Bębnowskiego 1865–1948.

Wystawy w Zbiorach Sztuki:

6.02.–1.04. Wystawa Życie i twórczość Marii Dąbrowskiej (ze zb. Muzeum Literatury w Warszawie), scenariusz B. Musiał i E. Szamańska, komisariat P. Nowakowski, opr. plastyczne D. Piotrowski.

16.04.–3.06. Wystawa Dać świadectwo – fotografie grupy Dementi z Wrocławia poświęcone ks. Jerzemu Popiełuszce, scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne T. Nowierska.

3.06.–15.06. Wystawa poplenerowa Ulica Zamcza i Gdańska – X plener malarski dla dzieci i młodzieży, komisariat D. Wojciechowska.

26.06.–11.11. Wystawa monograficzna Malarstwo Feliksa Pęczarskiego (ze zb. wł. i wypoż.) scenariusz i komisariat P. Nowakowski, opr. plastyczne T. i J. Nowierscy.

30.11.–30.03.1991 Wystawa Arkana Amora – rysunek i grafika Beaty Kornickiej-Koneckiej i Elżbiety Radzikowskiej, scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne D. Piotrowski.

Inne wystawy przygotowane przez Dział Sztuki:

29.01.–11.02. Wystawa Malarze włocławscy okresu międzywojennego (ze zb. wł. i wypoż.), scenariusz i komisariat P. Nowakowski. Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie

X–XII Wystawa Dwory Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, scenariusz K. Kotula, Muzeum w Rypinie.

Działalność oświatowa:

17.03. Wieczór przy świecach On i Ona – poezje Krystyny Sarnowskiej, Zbiory Sztuki, scenariusz B. Mossakowska, T. Sławińska.

20.05. X plener malarski dla dzieci i młodzieży Ulica Zamcza i Gdańska.

2.06. Spotkanie ze Stanisławem Zagajewskim, w ramach ogólnopolskiej konferencji Kategorie kultury ludowej, organizator K. Kotula.

22.09. I Aukcja dzieł sztuki (artystów współczesnych), na rzecz Domu Dziecka w Toporzyszczewie, prowadzenie Lech Lutobniewski.

1991 r.

Wyróżnienie Ministra Kultury i Sztuki w konkursie Wydarzenie muzealne roku za wystawę czasową pt. Malarstwo Feliksa Pęczarskiego.

Wystawy w Zbiorach Sztuki:

2.06.–14.07. Wystawa Skarby Diecezji Włocławskiej, z okazji wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II we Włocławku, paramenty i argentalia wypożyczone ze skarbców kościelnych całej diecezji, scenariusz i komisariat K. Kotula, P. Nowakowski, opr. plastyczne J. Nowierski.

24.07.–30.09. Wystawa Szaty liturgiczne XVI–XX w. Wystawa najcenniejszych paramentów z diecezji włocławskiej, scenariusz i komisariat K. Kotula, P. Nowakowski, opr. plastyczne J. Nowierski.

10.10.–19.01.1992 Wystawa Obyczajowość i kultura cechów rzemieślniczych (ze zb. Muzeum Okręgowego w Toruniu), scenariusz K. Kluczwajd, komisariat P. Nowakowski, opr. plastyczne D. Piotrowski.

19.11.–12.02.1992 Wystawa pokonkursowa Zło dobrem zwyciężaj, poświęcona pamięci ks. Jerzego Popiełuszki, komisariat J. Stolorz, opr. plastyczne J. Nowierski.

Inne wystawy przygotowane przez Dział Sztuki:

październik, Wystawa Skarby Diecezji Włocławskiej (ze zb. wypoż.), Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, scenariusz K. Kotula, P. Nowakowski, N. Zawisza, komisariat N. Zawisza.

Działalność oświatowa:

1.03. Spotkanie Poezja Marii Danuty Betto.

1992 r.

Wystawy w Zbiorach Sztuki:

31.01.–6.05. Wystawa Dzieje bajeczne w teatrze lalek (ze zb. Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi), scenariusz H. Sych, komisariat P. Nowakowski, opr. plastyczne D. Piotrowski.

1.06.–12.07. Wystawa pokonkursowa prac dzieci i młodzieży Lalki teatralne, komisariat P. Nowakowski, opr. plastyczne D. Piotrowski.

28.07.–19.01.1993 Wystawa Zastawa stołowa. Obyczajowość i kultura na co dzień, scenariusz i komisariat P. Nowakowski, opr. plastyczne J. Nowierski.

24.11.–7.02.1993 Wystawa Leon Płoszay — z okazji 90. rocznicy urodzin artysty, scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne D. Piotrowski.

Inne wystawy przygotowane przez Dział Sztuki:

styczeń–marzec, Wystawa Skarby Diecezji Włocławskiej (ze zb. wypoż.), Muzeum Archidiecezjalne w Warszawie, scenariusz K. Kotula, P. Nowakowski, N. Zawisza, komisariat ks. A. Przekaziński.

maj, Wystawa rzeźb Stanisława Zagajewskiego ze zbiorów MZKiD na festiwalu Art et Dechirure, Rouen (Francja), scenariusz A. Jackowski.

26.03.–10.05. Wystawa rysunków, zakupionych przez MZKiD we Włocławku w latach 1982–1992 pt. Stanisław Noakowski – w 125. rocznicę urodzin, scenariusz K. Kotula, Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie.

maj–lipiec Wystawa „Malarstwo 20-lecia międzywojennego”, (ze zb. wł.), Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie, scenariusz P. Nowakowski.

26.06.–6.10. Wystawa monograficzna Aleksander Laszenko 1883–1944 (ze zb. wł., wypoż.), gmach główny MZKiD, scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne D. Piotrowski.

Działalność oświatowa:

luty–kwiecień Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. Lalki teatralne. Inspiracją była wystawa zorganizowana w Zbiorach Sztuki pn. Dzieje bajeczne w teatrze lalek, realizator P. Nowakowski.

1993 r.

Wystawy w Zbiorach Sztuki:

8.01.–21.02. Wystawa Malarstwo Młodej Polski (ze zb. Muzeum Sztuki w Łodzi), scenariusz M. Ertman, komisariat K. Kotula, opr. plastyczne A. Pietrzak.

26.03.–1.07. Wystawa Sztuka Tadeusza Szadeberga, scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne R. Magier.

9.11.–29.11. Wystawa pokonkursowa Włocławek — moje miasto, opr. plastyczne R. Magier.

9.12.–12.04.1994 Wystawa Malarstwo Hugo Landheera (ze zb. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie), scenariusz M. Bartoś, komisariat P. Nowakowski, opr. plastyczne R. Magier.

Inne wystawy przygotowane przez Dział Sztuki:

luty, Wystawa Portret polski (ze zb. wł.), Muzeum w Rypinie, scenariusz P. Nowakowski.

2.04.– 20.06. Wystawa Cyna secesyjna (ze zb. Muzeum Mazowieckiego w Płocku), gmach główny MZKiD, scenariusz Z. Samusik-Zaremba, komisariat P. Nowakowski, opr. plastyczne R. Magier.

kwiecień–maj Wystawa 3 x metafora, malarstwo Zbigniewa Steca, ceramika Antoniego Bisagi i Aleksandry Domanowskiej w Lussac les Chateaux (Francja), scenariusz i komisariat K. Kotula, P. Nowakowski, opr. plastyczne A. Bisaga.

9.07.–3.10. Wystawa Cztery wieki portretu polskiego (ze zb. Muzeum Sztuki w Łodzi), gmach główny MZKiD, scenariusz M. Ertman, komisariat K. Kotula, opr. plastyczne R. Magier.

15.10.–19.01.1994 Wystawa Malarstwo polskie 20-lecia międzywojennego (ze zb. Muzeum Narodowego w Poznaniu), gmach główny MZKiD, scenariusz M. Gołąb, komisariat K. Kotula, opr. plastyczne R. Magier.

listopad–kwiecień 1994 Wystawa Aleksander Laszenko, Muzeum w Morągu, Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, scenariusz K. Kotula, komisariat M. Bartoś.

Działalność oświatowa:

8.01. Odczyt Malarstwo Młodej Polski, Zbiory Sztuki, M. Wiktorko z Muzeum Sztuki w Łodzi.

4.02. Odczyt Malarstwo Młodej Polski, Zbiory Sztuki, K. Kotula.

1994 r.

Wystawy w Zbiorach Sztuki:

29.04.–28.07. Wystawa Ubiory i akcesoria mody od połowy XIX w. do lat 30. XX wieku (ze zb. wł. i wypoż.), scenariusz M. Okulicz, komisariat K. Kotula, opr. plastyczne R. Magier.

16.08.–20.11. Wystawa Ludwik Bouchard (1828–1912). Malarstwo i rysunek (ze zb. wł. i wypoż.), scenariusz i komisariat P. Nowakowski, opr. plastyczne R. Magier.

9.12.–19.03.1995 Wystawa Juliusz, Wojciech i Jerzy Kossakowie (ze zb. Muzeum Narodowego w Warszawie i Poznaniu), komisariat P. Nowakowski, opr. plastyczne R. Magier.

Inne wystawy przygotowane przez Dział Sztuki:

22.12.–13.03.1995 Wystawa Prowincja, plon ogólnopolskiego konkursu malarskiego (ze zb. wł.), gmach główny MZKiD, komisariat K. Kotula, opr. plastyczne J. Nowierski.

grudzień Nowa aranżacja wystawy stałej Ludwika Boucharda, Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie, scenariusz P. Nowakowski.

Działalność oświatowa:

14.01. Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chórów Canto z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia oraz Pro Musica z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich we Włocławku, pod dyr. M. Szczepańskiego.

20.03. Twórca i dzieło, spotkanie ze Stanisławem Zagajewskim.

5.06. Talent, pasja i intuicja, spotkanie ze Stanisławem Zagajewskim na wystawie stałej jego prac.

7.06. Znaki zapytania wieczór poezji Mirosława Glazika, recytacja: B. Mossakowska-Wysocka, P. Wysocki, T. Sławińska, oprawa muzyczna F. Różański.

1995 r.

Wystawy w Zbiorach Sztuki:

24.01.–19.03. Wystawa Jan Stępień (1895–1976), z okazji 100. rocznicy urodzin artysty, (ze zb. wł.), scenariusz i komisariat P. Nowakowski, opr. plastyczne R. Magier.

8.04.–3.12. Wystawa Wojciech Weiss (1875–1950), malarstwo, grafika (ze zb. rodziny artysty), scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne R. Magier.

14.12.–29.02.1996 Wystawa Leon Bigosiński (1869–1928) — artysta zapomniany (ze zb. wł. i MN w Warszawie), scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne R. Magier.

Inne wystawy przygotowane przez Dział Sztuki:

15.01.–19.03. Wystawa Elżbieta Piwek-Białoborska (1922–1989), Jan Sowiński (1911–1990), (ze zb. wł. i wypoż.), gmach główny MZKiD, scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne R. Magier.

Działalność oświatowa:

20.02. Odczyt Malarstwo Kossaków, P. Nowakowski.

24.02. Spotkanie ze Stanisławem Zagajewskim na wystawie stałej jego prac, prezentacja filmu A. Różyckiego Gliniane ołtarze.

5.08. Prelekcja Twórczość Stanisława Zagajewskiego, Wacława Bębnowskiego i Wojciecha Weissa, P. Nowakowski.

14.10, 5.12. Prelekcje Życie i twórczość Wojciecha Weissa, K. Kotula.

14.12. Koncert w wykonaniu Włocławskiej Orkiestry Kameralnej podczas otwarcia wystawy Leon Bigosiński – artysta zapomniany.

1996 r.

Wystawy w Zbiorach Sztuki:

8.03.–9.06. Wystawa Krajobrazy polskie w malarstwie od połowy XIX do początku XX w. (ze zb. MN w Warszawie), scenariusz K. Znojewska, komisariat K. Kotula, opr. plastyczne R. Magier.

28.06.–15.09. Wystawa Waldemar Dołęgowski (1940–1989), malarstwo, rysunek, grafika, projekt, scenariusz i komisariat P. Nowakowski, opr. plastyczne R. Magier.

27.09.–15.01.1997 Wystawa Portret figura wieloznaczna (ze zb. Muzeum Sztuki w Łodzi), scenariusz M. Ertman, komisariat K. Kotula, opr. plastyczne R. Magier.

Inne wystawy przygotowane przez Dział Sztuki:

2.04.–20.05. Wystawa Leon Bigosiński – artysta nieznany (ze zb. wł.), Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie, komisariat K. Kotula.

Działalność oświatowa:

24.02. Projekcja filmu A. Różyckiego Gliniane ołtarze, na wystawie stałej prac Stanisława Zagajewskiego w Zbiorach Sztuki.

22.11. Twórca i dzieło, spotkanie studentów ASP w Warszawie ze Stanisławem Zagajewskim.

Projekcja filmu Stanisław Zagajewski – Ars mea lux mea. Koncert jesienny w wykonaniu zespołu Camerata Vladislavia, na wystawie stałej prac Stanisława Zagajewskiego.

16.12. Odczyt dla studentów etnologii Uniwersytetu Łódzkiego Stanisław Zagajewski – wystawa, dzieło i mistrz, K. Kotula.

1997 r.

Wystawy w Zbiorach Sztuki:

3.01.–18.05. Wystawa Artur Nacht-Samborski (ze zb. Muzeum Narodowego w Poznaniu), scenariusz M. Gołąb, komisariat K. Kotula, opr. plastyczne R. Magier.

24.06.–4.11. Wystawa Zabytkowe malarstwo obce (ze zb. wł.), scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne R. Magier.

28.11.–1.03.1998 Wystawa Włocławek. Widoki miasta do 1918 roku (ze zb. wł. i wypoż.), scenariusz P. Bokota, P. Nowakowski, komisariat P. Nowakowski, opr. plastyczne R. Magier.

Inne wystawy przygotowane przez Dział Sztuki:

26.04.–28.09. Wystawa Z galerii portretów polskich – malarstwo i rysunek 1815–1939 (ze zb. wł.), gmach główny MZKiD, scenariusz i komisariat K. Kotula, P. Nowakowski, opr. plastyczne R. Magier.

14.10. Udostępnienie wystawy stałej malarstwa Feliksa Pęczarskiego w Muzeum Historii Włocławka, scenariusz P. Nowakowski, opr. plastyczne R. Magier.

Działalność oświatowa:

15.03. Spotkanie z poezją. Krystyna i przyjaciele, wiersze Krystyny Sarnowskiej.

13.05. Spotkanie z poezją, wiersze Teresy Olewczyńskiej.

27.09. Spotkanie 70. urodziny Stanisława Zagajewskiego. Promocja albumu Stanisław Zagajewski na wystawie stałej prac artysty.

14.10. Spotkanie z poezją, wieczór autorski Mariana Kustry.

 7.12. Pamiątka z Włocławka, spotkanie z włocławianami prezentującymi dokumenty i fotografie, Zbiory Sztuki, realizacja P. Bokota, P. Nowakowski.

1998 r.

Wystawy w Zbiorach Sztuki:

13.03.–5.06. Wystawa Grafika Franciszka Siedleckiego (ze zb. Muzeum Mazowieckiego w Płocku), scenariusz I. Korgul-Wyszatycka, komisariat K. Kotula, opr. plastyczne R. Magier.

19.06.–15.11. Wystawa Sztuka Leona Wyczółkowskiego (ze zb. Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy), scenariusz E. Tauer, komisariat K. Kotula, opr. plastyczne R. Magier.

Inne wystawy przygotowane przez Dział Sztuki:

8.10.–17.01.1999 Wystawa rzeźb Stanisława Zagajewskiego (ze zb. wł.), w Collection de l’Art Brut w Lozannie, scenariusz K. Kotula, P. Nowakowski, kurator M. Thévoz.

Działalność oświatowa:

29.01. Spotkanie z poezją, wieczór poezji Rafała Zięby.

31.03. Spotkanie z pisarzem Janem Górec-Rosińskim.

28.04. Twórca i dzieło, spotkanie z Mikołajem i Mariuszem Konczalskimi, prezentacja prac malarzy, organizator K. Kotula.

8.06. Twórca i dzieło, spotkanie młodzieży ze Stanisławem Zagajewskim na wystawie stałej jego prac.

1999 r.

Wystawy w Zbiorach Sztuki:

 7.01.–14.03. Wystawa Życie i twórczość Marii Wodzińskiej-Orpiszewskiej (1819–1896), scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne R. Magier.

11.02.–19.02. Rozbudowa ekspozycji stałej Rzeźba Stanisława Zagajewskiego, K. Kotula, P. Nowakowski.

26.03.–19.09. Wystawa Portrety Jacka Malczewskiego (ze zb. wł. i wypoż.), scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne R. Magier.

12.10.–22.02.2000 Wystawa Styl lat 60-tych, cz. I — sztuka użytkowa, scenariusz i komisariat P. Nowakowski, opr. plastyczne R. Magier.

Inne wystawy przygotowane przez Dział Sztuki:

29.03.–30.05. Wystawa Stanisław Zagajewski – rzeźba (ze zb. wł. i wypoż.), Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie.

29.04.–30.09. Wystawa Twórczość Stanisława Zagajewskiego (ze zb. wł.), Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (Wielkopolski Park Etnograficzny w Lednogórze), scenariusz K. Kotula, P. Nowakowski, komisariat M. Kujawa, opr. plastyczne W. Kujawa.

Działalność oświatowa:

7.01. Koncert w wykonaniu: A. Mikołajczyk (sopran), E. Wolanina (fortepian), M. Komorowskiej (komentarz), towarzyszący otwarciu wystawy Życie i twórczość Marii Wodzińskiej-Orpiszewskiej (1819–1896), w Zbiorach Sztuki. W programie utwory F. Chopina poświęcone M. Wodzińskiej.

3.03, 12.03 Odczyty Życie i twórczość Marii Wodzińskiej-Orpiszewskiej dla członków Koła Seniora, K. Kotula.

14.03. Spotkanie poetycko-muzyczne w wykonaniu Teatru Nasz, poświęcone Marii Wodzińskiej-Orpiszewskiej, z okazji 10. rocznicy otwarcia Zbiorów Sztuki. Wzięli w nim udział członkowie rodziny Orpiszewskich, scenariusz spotkania K. Kotula.

22.05. Spotkanie ze Stanisławem Zagajewskim. W programie pokaz filmów o artyście w reż. U. Guźleckiej i P.M. Załęskiego.

19.06. Prelekcja Organizacja i działalność Zbiorów Sztuki, dla słuchaczy Studium Teologii, K. Kotula.

3.09. Prelekcja Twórczość Stanisława Zagajewskiego dla przewodników i członków PTTK, K. Kotula.

19.09. Spektakl poezji młodopolskiej Portrety słowem malowane, w wykonaniu Teatru Nasz, z okazji zamknięcia wystawy Portrety Jacka Malczewskiego.

2000 r.

Wystawy w Zbiorach Sztuki:

1.03.–12.06. Wystawa Stanisław Noakowski — prace z kolekcji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne R. Magier.

20.06.–25.10. Wystawa Malarstwo monachijczyków (ze zb. wł.), scenariusz i komisariat P. Nowakowski, opr. plastyczne R. Magier.

14.11.–6.04.2001 Wystawa Sztuka orientalna w 2. poł. XIX w., moda, fascynacja, kolekcjonerstwo (ze zb. Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum Okręgowego w Toruniu), scenariusz D. Berbelska, komisariat K. Kotula, opr. plastyczne R. Magier.

Inne wystawy przygotowane przez Dział Sztuki:

2.10.–14.11. Wystawa Galeria XIX i XX-wiecznych portretów polskich (ze zb. wł.), Muzeum Tradycji POW w Bydgoszczy, scenariusz K. Kotula, P. Nowakowski.

Działalność oświatowa:

19.02. 40 lat minęło – konteksty lat 60-tych, spotkanie zamykające wystawę Styl lat 60-tych, prowadzenie A. Sokołowski (TVN), P. Nowakowski.

3.04. – Prelekcja Zbiory Sztuki, dla studentów UŁ, K. Kotula.

2001 r.

Wystawy w Zbiorach Sztuki:

24.01.–20.04. Wystawa Tadeuszowi Szadebergowi pro memoriam w setną rocznicę urodzin, scenariusz K. Kotula, opr. plastyczne R. Magier.

25.04.–30.09. Wystawa Jan Matejko — sztuka portretu (ze zb. wypoż.), scenariusz i komisariat P. Nowakowski, opr. plastyczne R. Magier.

26.10.–10.02.2002 Wystawa Styl lat 60-tych, część II — malarstwo i rzeźba (ze zb. wł. i wypoż.), scenariusz i komisariat P. Nowakowski, opr. plastyczne R. Magier.

13.11.–10.02.2002 Wystawa Wspomnienie Jana Stępnia, z okazji 25. rocznicy śmierci artysty, scenariusz K. Kotula, opr. plastyczne R. Magier.

Inne wystawy przygotowane przez Dział Sztuki:

1.07.–17.09. Wystawa Grupa Kujawska 1952–1976 (ze zb. wł.), gmach główny MZKiD, scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne R. Magier.

Działalność oświatowa:

18.01. Spotkanie młodzieży ze Stanisławem Zagajewskim na wystawie stałej jego prac.

29.03. Spotkanie z poezją, Fascynacje Krystyny Sarnowskiej.

28.09. Finisaż wystawy Jan Matejko. Sztuka portretu. Wręczenie nagród w konkursie Wrażenia z wystawy: Jan Matejko. Sztuka portretu.

1.12. Promocja albumu Skarby Włocławka, tekst K. Kotula, P. Nowakowski, opr. graficzne K. Cieślak.

2002 r.

Wystawy w Zbiorach Sztuki:

18.02.–30.05. Wystawa Kretkowscy — dzieje i pamiątki rodu (ze zb. wł. i wypoż.), scenariusz P. Bokota, współpraca T. Kretkowska-Kiersnowska, T. Sławiński, komisariat M. Cieślak, opr. plastyczne R. Magier.

28.06.–5.10. Wystawa Plastyka włocławska dwudziestolecia międzywojennego 1918–1939 (ze zb. wł.), scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne R. Magier.

25.10.–30.03.2003 Wystawa Od kaganka do żarówki. Historia sprzętów oświetleniowych (ze zb. wł. i wypoż.), scenariusz i komisariat P. Nowakowski, opr. plastyczne R. Magier.

Inne wystawy przygotowane przez Dział Sztuki:

14.06.–15.09. Wystawa Wpływ secesji na współczesną plastykę polską (ze zb. Muzeum Mazowieckiego w Płocku), gmach główny MZKiD, scenariusz T. Zaremba, komisariat K. Kotula, opr. plastyczne R. Magier.

Działalność oświatowa:

24.04. Spotkanie dzieci ze Stanisławem Zagajewskim na wystawie stałej jego prac.

25.05. Odczyty podczas spotkania z rodziną Kretkowskich na wystawie pt.

Kretkowscy. Dzieje i pamiątki rodu: Podróże Kretkowskich od XV do XVII stulecia, T. Sławiński; Treści związane z przeszłością ziemiaństwa dobrzyńskiego i kujawskiego w edukacji regionalnej na przykładzie rodu Kretkowskich, P. Bokota; Cel i odbiór wystawy» Kretkowscy. Dzieje i pamiątki rodu «, M. Cieślak.

5.10. Prelekcja Plastyka włocławska dwudziestolecia międzywojennego. Artyści, stan badań, nowe fakty, towarzysząca zamknięciu wystawy, K. Kotula.

22.11. Spotkanie ze Stanisławem Zagajewskim. W programie pokaz fragmentów realizowanego ołtarza.

2003 r. 

Wystawy w Zbiorach Sztuki:

11.04.–30.09. Wystawa Koń w malarstwie polskim XIX i początku XX wieku (ze zb. MN w Warszawie), scenariusz T. Richter, komisariat K. Kotula, opr. plastyczne R. Magier.

24.10.–14.04.2004 Wystawa Dla zdrowia i urody. O higienie i kosmetyce w XIX i pierwszej połowie XX wieku (ze zb. wł. i wypoż.), scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne R. Magier.

Działalność oświatowa:

październik–kwiecień 2004 Konkurs literacki dla młodzieży poświęcony eksponatom z wystawy Dla zdrowia i urody…, organizatorzy K. Kotula, E. Jabłońska.

2004 r.

Wystawy w Zbiorach Sztuki:

29.04.–30.09. Wystawa Walery Brochocki (1847–1921). Malarz ilustrator (ze zb. wł. i wypoż.), scenariusz i komisariat P. Nowakowski, opr. plastyczne R. Magier.

28.10.–1.05.2005 Wystawa W kręgu kultury łowieckiej (ze zb. wł. i wypoż.), scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne R. Magier.

Inne wystawy przygotowane przez Dział Sztuki:

23.01. Wystawa Sztuka przesiedlona. Zabytki Niemców Bałtyckich we Włocławku (ze zb. wł.), gmach główny MZKiD, scenariusz i komisariat P. Nowakowski, opr. plastyczne R. Magier.

14.05. Udostępnienie 4-klasowej szkoły powszechnej, KDPE w Kłóbce, aranżacja mieszkania nauczycielki K. Kotula.

październik Wystawa rzeźb Stanisława Zagajewskiego i fotografii Jana Sieraczkiewicza, Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej w Bydgoszczy, wybór rzeźb K. Kotula, P. Nowakowski, scenariusz i opr. plastyczne K. Wolska.

Działalność oświatowa:

24.01. Prelekcje dla pracowników Muzeum Sztuki w Łodzi, Kolekcja Zbiorów Sztuki – organizacja działu, wystawy stałe i czasowe, K. Kotula.

24.02. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród konkursu literackiego dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich towarzyszący wystawie pt. Dla zdrowia i urody. O higienie i kosmetyce w XIX i pierwszej połowie XX wieku, realizacja K. Kotula.

11.05, 04.06. Spotkania ze Stanisławem Zagajewskim na wystawie stałej jego prac.

23.11. Prelekcja dla Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku: Artysta i jego styl na podstawie twórczości Stanisława Zagajewskiego i Wacława Bębnowskiego, P. Nowakowski.

2005 r.

Wystawy w Zbiorach Sztuki:

12.05.–25.09. Wystawa Martwa natura w malarstwie polskim XX wieku (ze zb. Muzeum Częstochowskiego i wł.), scenariusz A. Dylewska, współpraca P. Nowakowski, komisariat P. Nowakowski, opr. plastyczne R. Magier.

1.10.–13.11. Wystawa pokonkursowa Studium martwej natury, prezentacja efektów konkursu dla dzieci i młodzieży, komisariat P. Nowakowski, opr. plastyczne R. Magier.

30.11.–30.03.2006 Wystawa Pamiątki powstania listopadowego (ze zb. wł. i wypoż.), scenariusz i komisariat P. Nowakowski, opr. plastyczne R. Magier.

Inne wystawy przygotowane przez Dział Sztuki:

9-19. 04. Wystawa Odzyskana pamięć przywraca życie, Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy we Włocławku, scenariusz s. S. Brzezińska, s. M. Kowalik, s. R. Rynkowska, K. Kotula.

22.05.–25.09.  Wystawa Od modernizmu do koloryzmu (ze zb. Muzeum Częstochowskiego i wł.), gmach główny MZKiD, scenariusz A. Dylewska, współpraca K. Kotula, komisariat K. Kotula, opr. plastyczne R. Magier.

Działalność oświatowa:

25.01. Prelekcja dla dzieci z Uzdrowiska w Ciechocinku Zwierzęta dziko żyjące w mieście, zorganizowana przez Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku.

luty Prelekcja dla pracowników Muzeum Sztuki w Łodzi Kolekcje i wystawy Działu Sztuki, K. Kotula.

8.02.–19.04. Spotkania młodzieży ze Stanisławem Zagajewskim na wystawie stałej Rzeźby ceramiczne Stanisława Zagajewskiego.

15.02, 17.03. Spotkania dzieci z sokolnikiem Sławomirem Sielickim na wystawie W kręgu kultury łowieckiej, Zbiory Sztuki.

27.02. Prelekcja dla uczestników kursu dla myśliwych Tematy myśliwskie w sztuce polskiej XIX i w początku XX wieku, na wystawie W kręgu kultury łowieckiej, K. Kotula.

2.03. Prelekcja dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kowalu Zwierzęta łowne jako składniki bioróżnorodności przyrodniczej, zorganizowana przez Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku, na wystawie W kręgu kultury łowieckiej w Zbiorach Sztuki.

3.03. Prelekcja dla uczniów szkoły podstawowej Każde dziecko przyjacielem zwierząt dziko żyjących, zorganizowana przez Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku, na wystawie W kręgu kultury łowieckiej.

marzec Prelekcja Motywy łowieckie w sztuce, dla uczestników kursu dla myśliwych, K. Kotula, na wystawie W kręgu kultury łowieckiej.

2.06. Promocja albumu Zagajewski. Rzeźba na wystawie stałej prac Stanisława Zagajewskiego, tekst K. Kotula, fotografie, opr. graficzne K. Cieślak.

17.09.–18.09. Europejskie Dni Dziedzictwa. Projekcje filmów: Gliniane ołtarze, reż. A. Różycki, Sylwetki twórców – Stanisław Zagajewski, reż. A. Papuziński, na wystawie stałej Stanisława Zagajewskiego.

1.10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla uczestników konkursu plastycznego pn. Studium martwej natury, realizacja P. Nowakowski.

7.10. – Wieczór poezji – prezentacja wierszy twórców zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskim Związku Literatów we Włocławku.

14.10.–16.10. – prezentacja filmów o Stanisławie Zagajewskim – „Ars mea lux mea” A. Papuzińskiego i „Gliniane ołtarze”, A. Różyckiego.

2006 r.

Wystawy w Zbiorach Sztuki:

25.08.–27.11. Wystawa Malowane dzieje. Malarstwo Januarego Suchodolskiego (ze zb. wł. i wypoż.), scenariusz i komisariat P. Nowakowski, opr. plastyczne M. Kolanowska.

12.12.–14.03.2007 Wystawa Srebra i platery firm warszawskich z XIX i pocz. XX w. (ze zb. Muzeum Mazowieckiego w Płocku i wł.), scenariusz i komisariat wystawy P. Nowakowski, opr. plastyczne M. Kolanowska.

Inne wystawy przygotowane przez Dział Sztuki:

27.04.–20.08. Wystawa monograficzna Jan Stępień (1895–1976) – malarz wszechstronny (ze zb. wł. i wypoż.), gmach główny MZKiD, scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne M. Kolanowska.

12.09.–12.12. Wystawa Mistrzowie portretu polskiego (ze zb. wł.), Muzeum Regionalne w Szczecinku, scenariusz K. Kotula, P. Nowakowski, komisariat J. Kantkowska.

Działalność oświatowa:

18.01. Spotkanie studentów ASP w Warszawie ze Stanisławem Zagajewskim na wystawie stałej jego prac, realizacja K. Kotula.

16.03, 28.03. Spotkania uczniów ze Stanisławem Zagajewskim na wystawie stałej jego prac.

18.05.–21.05. Spotkanie z Bożeną Boczarską nt. Wspomnienia z podróży do Chin na wystawie pt. Barwy Orientu. Strój ludowy w Chinach, realizacja E. Kraszewska-Sikorska.

15.09.–17.09. Europejskie Dni Dziedzictwa. W programie projekcje filmów Ars mea lux mea A. Papuzińskiego, Gliniane ołtarze A. Różyckiego, spotkanie ze Stanisławem Zagajewskim na wystawie stałej.

23.11. Referat K. Kotuli Plastyka włocławska w latach 1945–2000, dla uczestników konferencji pt. Dialog sztuki – plastyka włocławska a sztuka nowych narodów, w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku.

24.11. Pojawili się na mojej drodze, spotkanie słowno-muzyczne z okazji 15. rocznicy debiutu poetyckiego Krystyny Sarnowskiej, Zbiory Sztuki.

2007 r.

Wystawy w Zbiorach Sztuki:

24.03.–16.05. Wystawa Dekada swingu. Architektura modernistyczna lat trzydziestych XX wieku ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, scenariusz i komisariat P. Nowakowski, opr. plastyczne M. Kolanowska.

1.06.–14.10. Wystawa Dziecko i jego świat. Malarstwo polskie XIX i XX wieku (ze zb. wł. i wypoż.), scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne M. Kolanowska.

8.09. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa — wystawa Włocławskiego malarza Aleksandra Laszenki podróże do Egiptu, scenariusz K. Kotula, opr. plastyczne M. Kolanowska.

26.10.–25.02.2008 Wystawa Między tradycją a nowoczesnością. Sztuka Jerzego Teodorowicza 1900–1967, scenariusz i komisariat K. Kotula, P. Nowakowski, opr. plastyczne M. Kolanowska.

Inne wystawy przygotowane przez Dział Sztuki:

27.04.–21.10. Wystawa Wsi spokojna, wsi wesoła. Malarstwo polskie XIX i XX wieku (ze zb. wł. i wypoż.), gmach główny MZKiD, scenariusz i komisariat K. Kotula, K. Pawłowska, opr. plastyczne M. Kolanowska.

22.06. Wystawa Polski portret prywatny od XVIII do XX wieku ze zbiorów MZKiD, Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu, scenariusz P. Nowakowski, K. Kotula, komisariat J. Drozdowska.

Działalność oświatowa:

6.03. Przegląd filmów Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego z cyklu: Inni oraz spotkanie ze Stanisławem Zagajewskim, z udziałem reżysera Romana Wikieła i Aleksandra Jackowskiego, konsultanta naukowego filmów.

16.05. Wykład Bartłomieja Kołodzieja pt. Narodziny i upadek architektury modernistycznej, w ramach Międzynarodowego Dnia Muzeów oraz III Włocławskiego Festiwalu Kultury, Nauki i Techniki.

15.09. Prelekcje dla pracowników Muzeum Podlaskiego w Białymstoku: Historia i program Muzeum Zbiory Sztuki, K. Kotula.

6.11. I Zaduszki plastyczne, scenariusz spotkania K. Kotula, P. Nowakowski.

2008 r.

Wystawy w Zbiorach Sztuki:

7.03.–30.06. Wystawa Henryk Sokołowski 1891–1927, zapomniany malarz z Kujaw, scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne M. Kolanowska.

11.07.–15.10. Wystawa Przemijanie i droga do miejsca przeznaczenia — z okazji 50-lecia pracy twórczej prof. Wiesława Dembskiego (ze zb. pryw. art.), scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne M. Kolanowska.

21.11. Udostępnienie aneksu biograficznego i multimedialnego na wystawie stałej Rzeźba ceramiczna Stanisława Zagajewskiego 1927–2008, scenariusz K. Kotula, opr. plastyczne J. Nowierski.

Inne wystawy przygotowane przez Dział Sztuki:

11.09.–3.11. Wystawa Mistrzowie portretu polskiego ze zbiorów MZKiD, Muzeum Okręgowe w Pile, scenariusz K. Kotula, komisariat G. Głodzik.

19.09.–20.12. Wystawa Stanisław Noakowski 1867–1928 (ze zb. wł. i wypoż.), Muzeum w Łowiczu, scenariusz K. Kotula.

17.09.–1.01.2008 Wystawa Cenne, pamiątkowe, wyjątkowe. Dary dla włocławskiego Muzeum w latach 1909–2008, gmach główny MZKiD, scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne M. Kolanowska.

Działalność oświatowa:

31.01. Spotkanie młodzieży szkolnej ze Stanisławem Zagajewskim na wystawie stałej jego prac (ostatnie).

12.04. Uroczystości pogrzebowe St. Zagajewskiego. Spotkanie wspomnieniowe w gmachu Zbiorów Sztuki.

24.04.–30.06. Projekcje filmu pt. Inni – Stanisław Zagajewski, reż. R. Wikieł.

17.05. Noc Muzeów, projekcje filmów archiwalnych i zwiedzanie ekspozycji poświęconej zmarłemu artyście rzeźbiarzowi Stanisławowi Zagajewskiemu.

20.09.–21.09. Europejskie Dni Dziedzictwa. W programie odczyt Od ojcowizny do ojczyzny na przykładzie zespołu pałacowo-sakralnego w Krzywosądzu, A. Zapora.

21.11. II Zaduszki plastyczne, scenariusz spotkania K. Kotula, A. Zapora.

2009 r.

Wystawy w Zbiorach Sztuki:

4.04.–26.04. Wystawa pokonkursowa I konkursu rzeźbiarskiego dla dzieci i młodzieży im. S. Zagajewskiego, komisariat A. Zapora, opr. plastyczne M. Kolanowska.

3.05.–31.05. Wystawa Czara włocławska, scenariusz i komisariat P. Nowakowski, A. Zapora, opr. plastyczne M. Kolanowska.

19.06.–13.09. Wystawa Wspomnienie z Włocławka. Obraz miasta w fotografii i malarstwie lat 50.–70. XX w., scenariusz i komisariat T. Wąsik, opr. plastyczne M. Kolanowska.

2.10.–10.01.2010 Wystawa Historia włocławskiego muzeum 1909–2009, scenariusz i komisariat M. Cieślak, opr. plastyczne M. Kolanowska.

Inne wystawy przygotowane przez Dział Sztuki:

14.03. Otwarcie wystawy stałej w ramach obchodów 100-lecia Muzeum Galeria portretu polskiego ze zbiorów MZKiD, gmach główny MZKiD, scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne M. Kolanowska.

13.11.–31.12. Wystawa Aleksander Laszenko 1883–1944. Malarstwo, grafika, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, scenariusz A. Zapora, E. Markot.

Działalność oświatowa:

4.04. Obchody 1. rocznicy śmierci Stanisława Zagajewskiego. Złożenie kwiatów na grobie artysty, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej dla dzieci i młodzieży I konkursu rzeźbiarskiego dla dzieci i młodzieży im. S. Zagajewskiego zorganizowanego przez Włocławskie Centrum Kultury.

4.04. Promocja albumu Wacław Bębnowski 1865–1945. Katalog dzieł ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, z udziałem autorów publikacji K. Kotuli i K. Cieślaka.

16.05. Noc muzeów, koncert Chóru Wyższego Seminarium Duchownego na ekspozycji Czara włocławska, scenariusz i prowadzenie A. Zapora.

16.06. Promocja książki J. Sieraczkiewicza Stanisław Zagajewski 1927–2008. Wspomnienia o Mistrzu.

26.11. III Zaduszki muzealne i plastyczne, scenariusz K. Kotula, A. Zapora.

4.12. Spotkanie autorskie K. Kotuli, autorki albumu Wacław Bębnowski (1865–1945). Katalog dzieł ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w Bibliotece Gminnej w Służewie i w Domu Kultury w Aleksandrowie Kujawskim (promocja i kiermasz wydawnictw).

12.12. Prelekcje Historia włocławskiego Muzeum 1909–2009, Charakterystyka ekspozycji stałych w Muzeum Zbiorów Sztuki, Ikonografia chrześcijańska w rzeźbach ceramicznych Stanisława Zagajewskiego, Znany rzeźbiarz secesyjny Wacław Bębnowski, jego dorobek i znaczenie w sztuce Kujaw i Polski, dla przewodników Włocławskiego Oddziału PTTK, A. Zapora.

2010 r.

Wystawy w Zbiorach Sztuki:

29.01.–28.02. Wystawa Reszta jest tylko milczeniem, wystawa retrospektywna Aleksandry Domanowskiej, scenariusz i komisariat A. Zapora, opr. plastyczne M. Kolanowska.

30.03.–25.04. Wystawa pokonkursowa II konkursu rzeźbiarskiego dla dzieci i młodzieży im. S. Zagajewskiego, komisariat A. Zapora, opr. plastyczne M. Kolanowska.

16.04.–5.09. Wystawa Kujawska muza Chopina. Opowieść o Marii z Wodzińskich Orpiszewskiej (1819–1986), scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne M. Kolanowska.

1.07.–5.09. Wystawa Waldemar Dołęgowski (1940–1989), scenariusz i komisariat A. Zapora, opr. plastyczne M. Kolanowska.

24.09.–7.11. Wystawa Antoni Bisaga. Remanent twórczości Anno Domini 2010, scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne M. Kolanowska.

26.11.–22.02.2011 Wystawa Rembrandt i inni mistrzowie grafiki europejskiej XVI–XVIII w. w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, scenariusz i komisariat A. Zapora, opr. plastyczne M. Kolanowska.

Inne wystawy przygotowane przez Dział Sztuki:

3.03. Wystawa Kazimierz Borkowski (1910–1991). Życie i twórczość, Muzeum Historii Włocławka, scenariusz i komisariat: A. Zapora, M. Cieślak.

23.06. Otwarcie wystaw stałych w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie:

Wystawa Stanisław Noakowski, scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne M. Kolanowska,

Wystawa Ludwik Bouchard, scenariusz i komisariat P. Nowakowski, opr. plastyczne M. Kolanowska,

Wystawa czasowa Nowa Grupa Kujawska, scenariusz i komisariat A. Zapora, opr. plastyczne M. Kolanowska.

Działalność oświatowa:

18-29.01. Prelekcje i warsztaty w czasie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, Portret, K. Kotula, E. Jabłońska.

30.03. Finał II konkursu rzeźbiarskiego dla dzieci i młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego

kwiecień Prelekcja dla uczestników wieczoru poetycko-muzycznego Fryderyk Chopin w muzyce i poezji, klasztor w Nieszawie, K. Kotula.

28.05. Prelekcja Kujawska muza Chopina. Maria z Wodzińskich Orpiszewska, posumowanie projektu edukacyjnego Fryderyk Chopin i jego małe ojczyzny, gmach główny MZKiD, K. Kotula.

15.05. Noc muzeów, pokaz filmów o Stanisławie Zagajewskim.

21.05. Promocja albumu Maria z Wodzińskich Orpiszewska 1819–1896. Życie i Dzieło, gmach główny MZKiD, K. Kotula, K. Cieślak.

26.06. Spotkanie Nowej Grupy Kujawskiej, Zbiory Sztuki, A. Zapora.

5.07. Spotkanie rodziny Waldemara Dołęgowskiego na wystawie czasowej Waldemar Dołęgowski (1940–1989), A. Zapora.

5.09. Finisaż wystawy Kujawska muza Chopina. Opowieść o Marii z Wodzińskich Orpiszewskiej. Spektakl Wokół szarej godziny, Zespół Marynia z Kłóbki, prowadzenie K. Kotula.

18.11. IV Zaduszki plastyczne, koncert uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych, scenariusz K. Kotula, A. Zapora.

2011 r.

Wystawy w Zbiorach Sztuki:

5.03.–8.05. Wystawa Pola Negri. Legenda kina (wypoż. z Muzeum Kinematografii w Łodzi), scenariusz K. Zamysłowska, P. Kulesza, komisariat A. Zapora, opr. plastyczne M. Kolanowska.

4.04.–16.05. Wystawa pokonkursowa III konkurs rzeźbiarski dla dzieci i młodzieży im. S. Zagajewskiego, komisariat A. Zapora, opr. plastyczne M. Kolanowska.

27.05.–13.11. Wystawa Bazylika katedralna we Włocławku. Jej obraz w sztuce, scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne M. Kolanowska.

26.11.–29.01.2012. Wystawa Zdzisław Szmidt (1935–2001). Wrażenia wyobraźni, scenariusz i komisariat A. Zapora, opr. plastyczne M. Kolanowska.

Działalność oświatowa:

16.01. Warsztaty rodzinne Niedzielna przygoda z grafiką towarzyszące wystawie Rembrandt i inni mistrzowie grafiki europejskiej XVIXVIII w. w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, E. Jabłońska, R. Lewandowski, A. Zapora.

marzec Prelekcja Leon Bigosiński, malarz z Chodcza dla Bractwa Miłośników Ziemi Chodeckiej w Chodczu, K. Kotula.

marzec Prelekcja Dzieło Stanisława Noakowskiego. Tematy związane z Nieszawą i regionem. Nowe nabytki MZKiD dla uczestników wieczoru historycznego, Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie, K. Kotula.

4.04. Finał III konkursu rzeźbiarskiego dla dzieci i młodzieży im. S. Zagajewskiego.

kwiecień Prelekcja Maria z Wodzińskich Orpiszewska — kujawska muza Chopina dla członków PTTK, Zbiory Sztuki, K. Kotula.

8.05. Finisaż wystawy i projekcja filmu W kinie życie jest snem. Pola Negri, A. Zapora.

14.05. Noc muzeów, wspomnienia mieszkańców Włocławka o Stanisławie Zagajewskim, projekcja filmów o artyście.

10.11. V Zaduszki plastyczne, scenariusz K. Kotula, A. Zapora.

4.12. Seminarium naukowe Skarby włocławskiej katedry, gmach główny MZKiD.

2012 r.

Wystawy w Zbiorach Sztuki:

9.02.–11.03. Wystawa Przywrócony blask. Konserwacja muzealiów do wyposażenia dworu w Kłóbce, scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne M. Kolanowska.

23.03.–20.05. Wystawa Nie tylko Wenus… Nagość w sztuce dawnej i współczesnej, scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne M. Kolanowska.

4.04.–24.06. Wystawa pokonkursowa IV konkurs rzeźbiarski dla dzieci i młodzieży im. S. Zagajewskiego, komisariat A. Zapora, opr. plastyczne M. Kolanowska.

30.05.–17.06. Wystawa pokonkursowa II Międzynarodowe biennale miniatur. Zygmunt Krasiński, scenariusz i opr. plastyczne M. Bezat-Majeranowska.

29.06.–5.08. Wystawa Leon Płoszay (1902–1993). Opowieści rylcem i pędzlem pisane, scenariusz i komisariat A. Zapora, opr. plastyczne M. Kolanowska.

Inne wystawy przygotowane przez Dział Sztuki:

6.09.–30.09. Wystawa Leon Wyczółkowski. Wrażenia z Pomorza (ze zb. Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy), Muzeum Etnograficzne we Włocławku, scenariusz M. Leśniak-Skocka, E. Sekuła-Tauer, komisariat K. Kotula.

20.11.–31.12.  Wystawa pamiątek po Marii z Wodzińskich Orpiszewskiej, gmach główny MZKiD, scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne M. Kolanowska.

Działalność oświatowa:

4.04. Finał IV konkursu rzeźbiarskiego dl dzieci i młodzieży im. S. Zagajewskiego.

22.04. Inauguracja Niedzieli z kustoszem, pierwsze spotkanie na wystawie Nie tylko Wenus…, K. Kotula.

19.05. Noc muzeów. Wykład Ciało w sztuce współczesnej, Zbiory Sztuki, A. Zapora.

8.07. Niedziela z kustoszem na wystawie czasowej Leon Płoszay (1902–1993). Opowieści rylcem i pędzlem pisane, A. Zapora.

8.11. VI Zaduszki plastyczne, scenariusz i prowadzenie K. Kotula, A. Zapora.

2013 r.

Obchody Roku Stanisława Zagajewskiego.

Wystawy w Zbiorach Sztuki:

4.04.–30.06. Wystawa Inne spojrzenie. Art brut w Polsce, scenariusz i komisariat A. Zapora, opr. plastyczne M. Kolanowska.

4.04.–26.05. Wystawa pokonkursowa V konkurs rzeźbiarski dla dzieci i młodzieży im. S. Zagajewskiego, komisariat A. Zapora, opr. plastyczne M. Kolanowska.

15.06.–16.06. Wystawa plenerowa Zagajewski — lubię to, akcja zbierania informacji i pamiątek po S. Zagajewskim, K. Kotula, A. Zapora.

9.07.–18.08. Wystawa Powstanie styczniowe w prasie zagranicznej, scenariusz NCK, K. Kur, komisariat K. Kotula, opr. plastyczne M. Kolanowska.

13.09.–5.01.2014 Wystawa Na łów, na łów, na łów… Łowiectwo w sztuce polskiej XIX i XX wieku, scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne M. Kolanowska.

4.11.–17.11. Wystawa Konserwacja muzealiów przeznaczonych do dworu w Kłóbce, scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne M. Kolanowska.

7.11.–30.11. Wystawa Pamięci Henryki Królikowskiej, scenariusz i komisariat A. Zapora, opr. plastyczne M. Kolanowska.

Inne wystawy przygotowane przez Dział Sztuki:

23.01.–17.03. Wystawa Powstanie styczniowe w sztuce, Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie, scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne R. Lewandowski.

22.03.–5.05. Wystawa Powstanie styczniowe w sztuce, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, scenariusz i komisariat K. Kotula,

Działalność oświatowa:

4.04. Finał V konkursu rzeźbiarskiego dla dzieci i młodzieży im. S. Zagajewskiego.

14.04. Niedziela z kustoszem na wystawie czasowej Inne spojrzenie, A. Zapora.

18.05. Noc muzeów, warsztaty dla dzieci i młodzieży na wystawie rzeźb Stanisława Zagajewskiego.

6.06. Sympozjum naukowe Polskie art brut 2013. Obecność, osobowości, odkrycia, scenariusz K. Kotula, prowadzenie A. Zapora.

20.09. Spotkanie wspomnieniowe o Stanisławie Zagajewskim. Prezentacja filmu Der Schuh Gottes. Spotkanie z autorką filmu Renata Borowczak Nasseri, scenariusz i prowadzenie K. Kotula, A. Zapora.

7.11. VII Zaduszki plastyczne, scenariusz i prowadzenie K. Kotula, A. Zapora.

1.12. Niedziela z kustoszem na wystawie czasowej Na łów, na łów, na łów… Łowiectwo w sztuce polskiej XIX i XX wieku, K. Kotula.

2014 r.

Wystawy w Zbiorach Sztuki:

24.01.–4.05. Wystawa Unplugged, czyli życie bez prądu, scenariusz i komisariat A. Zapora, opr. plastyczne M. Kolanowska.

4.04.–1.06. Wystawa pokonkursowa VI konkurs rzeźbiarski dla dzieci i młodzieży im. S. Zagajewskiego, komisariat A. Zapora, opr. plastyczne M. Kolanowska.

16.05.–14.09. Wystawa Szaro-czerwony świat. Pamiątki PRL, scenariusz i komisariat T. Wąsik, opr. plastyczne M. Kolanowska.

26.09.–22.03.2015 Wystawa Wit Płażewski (1932–2004). Inspiracja życiem, scenariusz i komisariat A. Zapora, opr. plastyczne M. Kolanowska.

Działalność oświatowa

2.02. Niedziela z kustoszem na wystawie czasowej Unplugged, czyli życie bez prądu, A. Zapora.

5.02. Ferie w muzeum, spotkanie i warsztaty na wystawie Unplugged, czyli życie bez prądu A. Zapora, W. Osińska.

4.04. Finał VI konkursu rzeźbiarskiego dla dzieci i młodzieży im. S. Zagajewskiego.

27.04. Niedziela z kustoszem na wystawie czasowej Unplugged, czyli życie bez prądu, A. Zapora.

13.07. Niedziela z kustoszem na wystawie czasowej Włocławek w okresie PRL. Blaski i cienie, K. Kotula, T. Wąsik.

26.07. Prelekcja Architektura katedr gotyckich w ramach cyklu Muzyka w muzeum, gmach główny MZKiD, A. Zapora.

23.08. Prelekcja Malarstwo epoki renesansu w ramach cyklu Muzyka w muzeum, gmach główny MZKiD, A. Zapora.

4.10. Prelekcja Sztuka sakralna baroku w środkowej Europie w ramach cyklu Muzyka w muzeum, gmach główny MZKiD, A. Zapora.

5.10. Niedziela z kustoszem na wystawie czasowej Życie i twórczość Wita Płażewskiego, A. Zapora.

25.10. Prelekcja Sztuka pałaców i ogrodów doby późnego baroku w ramach cyklu Muzyka w muzeum, gmach główny MZKiD, A. Zapora.

26.10. Warsztaty rodzinne pt. Zwierzyniec Pana Wita, A. Zapora, W. Osińska.

6.11. VIII Zaduszki plastyczne, scenariusz i prowadzenie K. Kotula, A. Zapora.

15.11. Prelekcja Skarby sztuki Wenecji w ramach cyklu Muzyka w muzeum, gmach główny MZKiD, K. Kotula.

2015 r.

Wystawy w Zbiorach Sztuki:

10.04.–10.05. Wystawa pokonkursowa VII konkurs rzeźbiarski dla dzieci młodzieży im. S. Zagajewskiego, komisariat A. Zapora, opr. plastyczne M. Kolanowska.

17.04.–23.08. Wystawa Zofia Stryjeńska (1891–1976). Sztuka z polską duszą, scenariusz i komisariat A. Zapora, opr. plastyczne M. Kolanowska.

11.09.–15.11. Wystawa Franciszek Kwiatkowski (1912–1985). Poeta koloru, scenariusz i komisariat A. Zapora, opr. plastyczne M. Kolanowska.

27.11.–28.02.2016 Wystawa Władcy i przywódcy polscy ilustrowani monetą i medalem, scenariusz i komisariat wystawy M. Cieślak, opr. plastyczne M. Kolanowska.

Inne wystawy przygotowane przez Dział Sztuki:

30.04. Wystawa Fajans włocławski z kolekcji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, scenariusz i komisariat A. Zapora, B. Glinkowska.

29.05. Aranżacje wnętrz dworu w Kłóbce, ekspozycja stała po odbudowie dworu, scenariusz i aranżacja K. Kotula.

październik Aranżacja bożonarodzeniowa w dworze w Kłóbce. Pierwszy Świąteczny wystrój wnętrz był wykorzystany w filmie TVP Bydgoszcz, scenariusz, K. Kotula, realizacja K. Kotula, A. Zapora.

Działalność oświatowa:

31.01. Prelekcja Sarmatyzm w sztuce polskiej w ramach cyklu Muzyka w muzeum, gmach główny MZKiD, A. Zapora.

21.02. Prelekcja Sztuka przełomu rokoka i klasycyzmu w ramach cyklu Muzyka w muzeum, gmach główny MZKiD, A. Zapora.

21.03. Prelekcja Geneza i cechy sztuki epoki klasycyzmu w ramach cyklu Muzyka w muzeum, gmach główny MZKiD, A. Zapora.

4.04. Finał VII konkursu rzeźbiarskiego dla dzieci i młodzieży im. S. Zagajewskiego.

18.04. Prelekcja Prezentacja cech malarstwa epoki romantyzmu w ramach cyklu Muzyka w muzeum, gmach główny MZKiD, A. Zapora.

26.04. Niedziela z kustoszem na wystawie czasowej Zofia Stryjeńska. Sztuka z polską duszą, A. Zapora.

16.05. Prelekcja Kujawskie korzenie i związki Fryderyka Chopina w ramach cyklu Muzyka w muzeum, gmach główny MZKiD, K. Kotula.

16.05. Noc muzeów, prelekcja Bożki słowiańskie w twórczości Zofii Stryjeńskiej, A. Zapora.

10.06. Prelekcja Portret bohatera Leona Lissowskiego – wyjątkowy zakup do kolekcji Galeria portretu polskiego MZKiD, gmach główny MZKiD, K. Kotula.

13.06. Prelekcja Malarstwo polskie 2. poł. XIX w. w ramach cyklu Muzyka w muzeum, gmach główny MZKiD, A. Zapora.

8.08. Prelekcja Zjawisko impresjonizmu w malarstwie europejskim w ramach cyklu Muzyka w muzeum, gmach główny MZKiD, A. Zapora.

23.08. Niedziela z kustoszem na wystawie czasowej Zofia Stryjeńska. Sztuka z polską duszą, A. Zapora.

5.09. Prelekcja Prezentacja sztuki okresu Młodej Polski w ramach cyklu Muzyka w muzeum, gmach główny MZKiD, K. Kotula.

20.09. Niedziela z kustoszem na wystawie czasowej Franciszek Kwiatkowski. Poeta koloru, K. Kotula, A. Zapora.

6.11. IX Zaduszki plastyczne, scenariusz i prowadzenie K. Kotula, A. Zapora.

2016 r.

Wystawy w Zbiorach Sztuki:

11.03.–22.05. Wystawa Stanisław Czajkowski 1878–1954. Malarstwo (ze zbiorów prywatnych), komisariat K. Kotula, opr. plastyczne M. Kolanowska.

4.04.–30.04. Wystawa pokonkursowa VIII konkurs rzeźbiarski dla dzieci i młodzieży im. S. Zagajewskiego, komisariat A. Zapora, opr. plastyczne M. Kolanowska.

22.04.–29.05. Wystawa Stąd wyszliśmy — Grupa Kujawska, scenariusz i komisariat A. Zapora, opr. plastyczne M. Kolanowska.

9.06.–9.10. Wystawa Inspiracje Orientem. Aleksander Laszenko 1883–1944 w gronie orientalistów polskich XIX i XX wieku, scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne M. Kolanowska.

21.10.–22.01.2017 Wystawa Rajmund Lewandowski (1927–1986). Piewca ziemi dobrzyńskiej, scenariusz i komisariat A. Zapora, opr. plastyczne M. Kolanowska.

Inne wystawy przygotowane przez Dział Sztuki:

24.03. Aranżacja wielkanocna w dworze w Kłóbce, KDPE w Kłóbce, K. Kotula.

31.08. Aranżacja Podwieczorek letni w dworze, KDPE w Kłóbce, K. Kotula.

5.12. Aranżacja Boże Narodzenie w dworze w Kłóbce, KDPE w Kłóbce, K. Kotula.

Działalność oświatowa:

03.04. Niedziela z kustoszem na wystawie czasowej Stanisław Czajkowski 1878–1954. Malarstwo, K. Kotula.

4.04. Finał VIII konkursu rzeźbiarskiego dla dzieci i młodzieży im. S. Zagajewskiego.

10.04. Prelekcja Dwór w Kłóbce, Biblioteka Publiczna w Lubieniu Kujawskim, K. Kotula.

22.04. Prelekcja Grupa Kujawska 1952–1975, K. Kotula.

14.05. Noc muzeów

19.06. Niedziela z kustoszem na wystawie czasowej Inspiracje Orientem. Aleksander Laszenko 1883–1944 w gronie orientalistów polskich, K. Kotula.

9.10. Finisaż wystawy Inspiracje Orientem. Aleksander Laszenko 1883–1944 w gronie orientalistów polskich, K. Kotula.

6.11. Niedziela z kustoszem na wystawie czasowej Rajmund Lewandowski (1927–1986). Piewca ziemi dobrzyńskiej, A. Zapora.

8.11. X Zaduszki plastyczne, scenariusz i prowadzenie K. Kotula, A. Zapora.

15.11. i 23.11. Prelekcje Stanisław Zagajewski i twórczość z kręgu Art brut oraz Wacław Bębnowski, życie i twórczość, dla przewodników PTTK, K. Kotula.

2017 r.

Wystawy w Zbiorach Sztuki:

10.02.–7.05. Wystawa Polska ceramika użytkowa i dekoracyjna od XVIII do poł. XX wieku w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, scenariusz i komisariat K. Bandziak-Kwiatkowska, opr. plastyczne M. Kolanowska.

4.04.–3.05. Wystawa pokonkursowa IX konkurs rzeźbiarski dla dzieci i młodzieży im. S. Zagajewskiego, komisariat A. Zapora, opr. plastyczne M. Kolanowska.

18.05.–15.08. Wystawa Z gliny stworzone. Wystawa ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, scenariusz B. Glinkowska, K. Kotula, komisariat K. Kotula, opr. plastyczne M. Kolanowska.

25.07.–16.10. Wystawa Pejzaż wiejski ze sztafażem W. Brochockiego, scenariusz K. Kotula, opr. plastyczne M. Kolanowska.

7.09.–18.03.2018 Wystawa Pięć wieków konwisarstwa. Kolekcja Andrzeja Wójcika w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, scenariusz i komisariat A. Zapora, opr. plastyczne M. Kolanowska.

17.11.–14.01.2018 Wystawa Obraz sportowca w medalierstwie, scenariusz M. Cieślak, opr. plastyczne M. Kolanowska (hol).

Inne wystawy przygotowane przez Dział Sztuki:

26.03. Wystawa Stanisław Noakowski 1867–1928. Kolekcja MZKiD we Włocławku, Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie, scenariusz K. Kotula, opr. plastyczne R. Lewandowski.

11.04. Aranżacja Stół wielkanocny w dworze w Kłóbce, KDPE w Kłóbce, K. Kotula.

1.08. Aranżacja Podwieczorek w dworze, KDPE w Kłóbce, K. Kotula.

30.11. Aranżacja, Boże Narodzenie w dworze, KDPE w Kłóbce, K. Kotula.

Działalność oświatowa:

5.03. Niedziela z kustoszem, prelekcja Katedra w świetle księżyca. Obraz A. Matuszkiewicza, scenariusz i prowadzenie K, Kotula, A. Zapora.

4.04. Finał IX konkursu rzeźbiarskiego dla dzieci i młodzieży im. S. Zagajewskiego.

24.04. Referat o Stanisławie Zagajewskim w ramach warsztatów dla edukatorów, K. Kotula.

20.05. Noc muzeów

27.06. Referat Wisła we Włocławku jako temat w sztuce (malarstwo, grafika, rysunek XVII– XXI w.), Seminarium Vistulana w zbiorach polskich, Archiwum PAN w Warszawie, K. Kotula.

15.07. Wieczór pod lipą, prelekcja Listy Marii Wodzińskiej – nabytki do zbiorów MZKiD, KDPE w Kłóbce, K. Kotula.

16.07. Niedziela z kustoszem na wystawie czasowej Z gliny stworzone, B. Glinkowska, K. Kotula.

10.09. Spotkanie Niedziela z Brochockim, K. Kotula, A. Zapora.

20.09. Lekcja na wystawie Pejzaż wiejski ze sztafażem W. Brochockiego, K. Kotula.

27.09. Lekcja na wystawie Pejzaż wiejski ze sztafażem W. Brochockiego, K. Kotula.

26.10. Prelekcja Historia dworu w Kłóbce, w ramach zjazdu Związku Muzealników Polskich, KDPE w Kłóbce, K. Kotula

9.11. XI Zaduszki plastyczne, scenariusz i prowadzenie K. Kotula, A. Zapora.

17.11. Konferencja Oddziału Muzealników Polskich, organizacja i prowadzenie T. Wąsik.

2018 r.

Obchody Roku Stanisława Zagajewskiego.

Wystawy w Zbiorach Sztuki:

4.04.–6.05. Wystawa X konkursów rzeźbiarskich dla dzieci i młodzieży im. S Zagajewskiego, scenariusz i komisariat A. Zapora, opr. plastyczne M. Kolanowska.

19.05.–11.11. Wystawa Ja jestem artysta wielki. Rzecz o Stanisławie Zagajewskim, scenariusz i komisariat K. Kotula, opr. plastyczne M. Kolanowska.

30.11.–24.02.2019 Wystawa Gdy śliczna Panna… Boże Narodzenie w malarstwie, grafice i rysunku od XVI do XXI wieku, scenariusz i komisariat A. Zapora, opr. plastyczne M. Kolanowska.

Inne wystawy przygotowane przez Dział Sztuki:

27.03. Aranżacja wnętrz Wielkanoc w dworze, KDPE w Kłóbce, K. Kotula.

28.08. Aranżacja wystawy Podwieczorek w dworze, KDPE w Kłóbce, K. Kotula.

29.11. Aranżacja wystawy Boże Narodzenie w dworze w Kłóbce, KDPE w Kłóbce, K. Kotula.

Działalność oświatowa:

4.03. Niedziela z kustoszem na wystawie czasowej Pięć wieków konwisarstwa, A. Zapora.

4.04. Finał X konkursu rzeźbiarskiego dla dzieci i młodzieży im. S. Zagajewskiego.

21.04. Prelekcja Ołtarze Stanisława Zagajewskiego w ramach akcji Dzień wolnej sztuki, scenariusz i prowadzenie K. Kotula.

5.06. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Art brut w Polsce 2018. Obecność, osobowości, odkrycia, scenariusz K. Kotula, prowadzenie A. Zapora.

19.05. Noc muzeów.

14.07. Wieczór pod lipą, prelekcja Działalność narodowowyzwoleńcza Orpiszewskich, KDPE w Kłóbce, K. Kotula.

6.11. XII Zaduszki plastyczne – prelekcja Stanisław Zagajewski (1927–2008) – K. Kotula, prelekcja Artyści, którzy odeszli w minionych 30. latach – A. Zapora.