Zapowiedzi

Pęczarski

DZIEŁA GODNE WYSTAWIANIA

Dzieła godne wystawiania. Konserwacja obrazów Feliksa Pęczarskiego (1804–1862) prekursora realizmu w malarstwie polskim to nazwa zadania, na które Muzeum Ziemi […]