Zapowiedzi

Szymb

Jak dawniej „koza” harcowała…

Pan Bartłomiej Kopeć, który pełni funkcję organizatora obchodów Kozy Szymborskiej, jest jej liderem i reprezentantem, udostępnił nam fotografię z 1925 […]