Historia włocławskiego muzeum 1909-2009


gdzie: Gmach Główny - kiedy: wystawa stała

2 października 2009 roku w gmachu Zbiorów Sztuki przy ul. Zamczej 10/12 otwarto wystawę pn. „Historia włocławskiego muzeum 1909-2009”, podsumowującą obchody jubileuszu 100-lecia Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Była też okazja do wręczenia medali i złożenia podziękowań.

Muzeum włocławskiemu został przyznany medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis, jak napisano w uzasadnieniu: „w podziękowaniu za 100 lat opieki nad kulturowym i historycznym dziedzictwem Kujaw”. W imieniu Marszałka medal wręczył Franciszek Złotnikiewicz, Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uhonorował muzeum Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Fot. Dariusz Grzelak

W imieniu Przewodniczącego Sejmiku odznakę wręczył Wojciech Jaranowski, Przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski przekazał list gratulacyjny oraz życzenia kolejnych sukcesów w krzewieniu kultury polskiej.

Ze swej strony Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej słowami dyrektora Piotra Nowakowskiego złożyło podziękowania dla osób wspierających i promujących muzeum. Pamiątkowe medale wybite z okazji 100-lecia muzeum otrzymali: red. Andrzej Krystek, red. Urszula Guźlecka, Alina i Stanisław Dejryngowie, ks. prałat Teodor Lenkiewicz, ks. prałat Stanisław Waszczyński oraz Wanda Szkulmowska.

Fot. Dariusz Grzelak

Ekspozycja przedstawia różnorodne formy działalności Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej (wcześniejsze nazwy: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Muzeum Kujawskie) jako instytucji odgrywającej dużą rolę w życiu kulturalnym Włocławka i regionu.

Historię muzeum będzie można prześledzić na podstawie dokumentów dotyczących powołania i organizacji muzeum, pracy codziennej i „odświętnej”. Dzieje muzeum zostaną przybliżone także poprzez, dokumenty, fotografie i afisze muzealne z wystaw i imprez. Wystawa jest także okazją do prezentacji społecznej jak również całkiem nieoficjalnej aktywności włocławskich muzealników a także uhonorowaniem osób związanych z muzeum.

Fot. Dariusz Grzelak

Wystawa przygotowana została w oparciu o zbiory Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej i Oddziału Kujawskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego we Włocławku oraz zasoby prywatne.

Temat lekcji muzealnej prowadzonej na wystawie: „Historia włocławskiego muzeum 1909-2009”

Kontakt: Marian Cieślak /0-54/ 232-67-53

Koszt lekcji: bilet wstępu – 2 zł od osoby + lekcja muzealna – 20 zł od grupy.

Czas trwania wystawy: 2.10 – 31.12.2009 r.

Sponsor Muzeum