FERIE W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM


gdzie: Muzeum Etnograficzne, kiedy: 19.01 - 28.01.2016

2. Oferta edukacyjna Muzeum Etnograficznego, ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

Z KOZĄ NA ZAPUSTY

Czy uniwersalne jest nadal powiedzenie „Gdzie koza chodzi, tam żytko się rodzi…?”. Czym charakteryzują się żywe do dziś na Kujawach zwyczaje zapustne? Jakie postaci maszerują przez kujawskie wsie w ostatnie dni karnawału? Czy zwyczaj ewoluował przez lata? Na te i inne pytania uzyskają odpowiedź uczestnicy zajęć przybliżających tematykę zwyczajów zapustnych. W części warsztatowej sami spróbują wykonać wybrane przez siebie rekwizyty zapustne (maszkary zwierzęce). Lekcja uzupełniona zostanie projekcją filmu/zdjęć z przemarszu grup zapustnych.

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 5 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach.

Kontakt: Beata Wąsik, Dział Edukacji i Promocji, promocjamzkid@op.pl, tel. 54 232 30 01.

TAJEMNICE MALOWANEJ SKRZYNI

Zajęcia prowadzone na wystawie pn. „Zapomniany świat. Olędrzy w krajobrazie i kulturze”, których tematem przewodnim będzie skrzynia – najważniejszy mebel w dawnej izbie wiejskiej. Dzieci dowiedzą się, czym była skrzynia wianna/posagowa, co w niej przechowywano oraz jak ja ozdabiano? W części warsztatowej – wykonanie skrzyni z papieru i jej ozdobienie. Inspiracją do działań twórczych będą malowane skrzynie oraz meble prezentowane na wystawie.

Koszt zajęć: bilet wstępu 3 zł od ucznia (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 3 zł od uczestnika za udział w warsztatach Kontakt: Ewa Jabłońska, Dział Edukacji i Promocji, e-mail: edukacjaMZKiD@op.pl, tel. 54 232 30 01

ZABAWA Z GRAFIKĄ – POZNAJEMY TAJNIKI DRUKU WYPUKŁEGO – LINORYT

Prezentacja multimedialna – przykłady prac graficznych, ogólne zasady ich tworzenia. Wyjaśnienie pojęć: matryca, odbitka, rycina. Proces powstawania druku wypukłego – linorytu. Praca plastyczna – autorskie wykonanie ryciny: od zaprojektowania motywu do powstania odbitki na papierze. Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wykonanie odbitki graficznej z wcześniej przygotowanej styropianowej matrycy.

Koszt zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 4 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach.

Kontakt: Ewa Jabłońska, Dział Edukacji i Promocji, e-mail: edukacjaMZKiD@op.pl, tel. 54 232 30 01

Zajęcia skierowane są do grup przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Nauczycieli zainteresowanych ofertą prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w zajęciach. Zajęcia odbywać się będą od wtorku do czwartku, w godzinach od 9:00 do 14:30. Czas trwania od 60 do 90 minut, grupa uczestników może liczyć do 25 osób. Zgłoszenia przyjmuje i bliższych informacji udzielają: Ewa Jabłońska, Dział Edukacji i Promocji, tel. 54 232 30 01; e-mail: edukacjamzkid@op.pl, Beata Wąsik, Dział Edukacji i Promocji, e-mail: promocjamzkid@op.pl, tel. 54 232 30 01.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!