Rembrandt i inni…


where: MAIN EDIFICE - when: permanent exhibition

Od 26 listopada 2010 r. w gmachu Zbiorów Sztuki we Włocławku można zwiedzać wystawę Rembrandt i inni. Mistrzowie grafiki europejskiej XVI-XVIII w. w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

W miniaturze – Lucas van Leyden, Mąż Boleści, 1517 r., Niderlandy, miedzioryt

Wystawa jest pierwszą prezentacją unikatowej kolekcji grafik znajdujących się w zbiorach włocławskiego muzeum. Drzeworyty, miedzioryty i akwaforty Rembrandta van Rijn, Hansa Sebalda Behama, Heinricha Aldegrevera, Albrechta Altdorfera, Parmigianina, Vespasiano Strady czy Jacopo Palmy il Vecchio, artystów, których dziełami poszczycić się mogą największe muzea narodowe, przedstawiają najwyższy poziom rytownictwa europejskiego ze “złotego” okresu rozwoju grafiki.

Fot. Ewa Jabłońska

Ekspozycja jest niepowtarzalną okazją poznania ponad stu prac najwybitniejszych mistrzów sztuki europejskiej nigdy wcześniej niepokazywanych. Szeroka skala tematów i motywów, jakie ilustrują ryciny, począwszy od scen biblijnych, mitologicznych, po portrety i sceny rodzajowe pozwala prześledzić sposoby ich ujęcia, rozwój stylistyczny, ale także bogactwo symboliki i doskonałego warsztatu ich twórców.

Przeważająca część rycin pochodzi z hojnych darów Państwa Andrzeja, Moniki i Wojciecha Wójcików.

Ekspozycji towarzyszy bogato ilustrowany katalog omawiający nie tylko całą kolekcję, ale też identyfikujący motywy ikonograficzne przedstawione na zabytkowych sztychach.

Lekcja muzealna prowadzona na ekspozycji:
Temat: “Tajemnice grafik”
Koszt: bilet wstępu – 2 zł od osoby + lekcja muzealna – 20 zł od grupy
Kontakt: Adam Zapora, tel. (0-54) 232-50-61, Dział Oświatowy, tel. 54 232-30-01.

Scenariusz, komisariat, autor katalogu – Adam Zapora
Oprawa plastyczna – Magdalena Kolanowska
Miejsce prezentacji – Zbiory Sztuki, ul. Zamcza 10/12
Czas trwania – 26 listopada 2010 – 20 lutego 2011

Sponsor Muzeum