Park

EKSPOZYCJA PLENEROWA W KŁÓBCE JUŻ OTWARTA!


gdzie: Park etnograficzny, kiedy:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 20 kwietnia 2020 r. zostaną udostępnione dla publiczności parki i ogrody należące do instytucji kultury.

Tym samym od dnia 21 kwietnia 2020 r. udostępnia się do zwiedzania ekspozycję plenerową w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce obejmującą zabytkowy park dworski o powierzchni 7,5 hektarów połączony ze wsią skansenowską o powierzchni 5 hektarów. Pobyt w naturalnym środowisku dawnej wsi może być doskonałą terapią na stres wywołany obecną sytuacją.

Do skansenu w Kłóbce warto wybrać się na dłuższy pobyt, chociaż większość wnętrz będzie jeszcze niedostępnych. Zabytkowy park dworski, w którym znajduje się wiele pomnikowych okazów drzew to doskonałe miejsce do spacerów przyrodniczo-historyczną ścieżką edukacyjną – alejkami, pomostami i przedeptami prowadzącymi wśród pagórków i stawów. Można zaplanować dłuższy pobyt w części reprezentacyjnej parku obejmującej podjazd do dworu i taras ogrodowy, centralnej strefy krajobrazu kształtowanego ze starymi alejami i małym stawem lub części naturalistycznej z rozległym lasem łęgowym wśród mokradeł. Można tu odpocząć na „Ptasim pomoście”, przy „Dębie Powstańców” lub przy żeremiach bobrów. We wsi skansenowskiej oprócz chałup i zabudowań gospodarskich znajduje się kuźnia, wiatrak „koźlak”, karczma, budynek szkoły, kościółek z XVIII w. i remiza strażacka. Uzupełnieniem krajobrazu wiejskiego są różnego rodzaju ogrodzenia, studnie z żurawiem, ule i piwniczki-ziemianki, a także nieodłącznie związane z pejzażem wsi kapliczki przydrożne. Niepowtarzalny klimat tworzą ogródki przydomowe, ze starymi odmianami kwiatów i tradycyjnymi ziołami oraz poletka uprawne i sady, wśród których bytują owce, kozy, kaczki, kury i koty.

Nadal do odwołania, będą zamknięte wnętrza dworu i większości zabudowań wiejskich. Zwiedzanie będzie odbywać się bez przewodnika. Osoby, które chcą odwiedzić park etnograficzny w Kłóbce, powinny stosować się do obowiązku zakrywania ust i nosa oraz utrzymywania dystansu od innych osób, a także do bieżących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Na muzealnym kanale YouTube znajdziecie coś na zachętę: https://www.youtube.com/

Godziny otwarcia:

Poniedziałki nieczynne

Od 1 listopada do 30 kwietnia:
wtorek – niedziela 10.00 – 16.00

Od 1 maja do 31 października:
wtorek – niedziela  10.00 – 18.00