Czara włocławska


gdzie: Gmach Główny - kiedy: wystawa stała

Wystawa „Czara włocławska” jest pierwszą monograficzną wystawą poświęconą tajemniczemu naczyniu znalezionemu na przedmieściach Włocławka, któremu zawdzięcza swą nazwę. Dzięki uprzejmości obecnego właściciela zabytku, Muzeum Narodowego w Krakowie, oryginalna czara przez miesiąc może znów przebywać w stolicy Kujaw.

Czara Włocławska to niewątpliwie jeden z najcenniejszych zabytków sztuki w Polsce. Odnaleziona 3 maja 1909 roku we Włocławku, przy drodze prowadzącej do Brześcia Kujawskiego przez Michała Marciniaka trafiła do klasztoru oo. Reformatów. Ówczesny delegat prowincjała, o. Benedykt Wiercioch przekazał ją Szymonowi Rajcy z Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego we Włocławku, ten zaś zaniósł ją do ks. Władysława Górzyńskiego, profesora Wyższego Seminarium Duchownego.

Po konserwacji wykonanej przez firmę Braci Łopieńskich w Warszawie, czara została wywieziona do Krakowa, do Muzeum Narodowego, by uchronić ją przed konfiskatą i wywiezieniem do Petersburga przez Rosjan. W 1910 roku krakowskie muzeum nabyło czarę przekazując oo. Reformatom kwotę tysiąca koron, przeznaczonych później na modernizacje kościoła klasztornego.

Fot. Ewa Jabłońska

W 2009 roku mija sto lat od tych wydarzeń, dlatego też Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, by uczcić ten jubileusz „zaprosiło” czarę do miasta, od którego wzięła swój przydomek. Ekspozycja „Czara włocławska” to nie tylko wędrówka przez historię obiektu, ale też próba pokazania zjawiska, jakim była czara w literaturze i sztuce.

Wystawa prezentuje XX-wieczną historię czary, piśmiennictwo, dokumenty i fotografie osób związanych z nią. Pomaga odczytać ikonografię scen umieszczonych na zewnętrznych ściankach, wizerunki ze starotestamentowej historii Gedeona. Pokazuje też obiekty bliskie czarze formalnie i stylistycznie.

Lekcja muzealna prowadzona na ekspozycji: „Historia czary włocławskiej”, kontakt: Adam Zapora, tel. (0-54) 232-50-61, Dział Oświatowy, tel. (0-54) 232-30-01.

Koszt lekcji: bilet wstepu – 2 zł od osoby + lekcja muzealna – 20 zł od grupy.

Czas trwania wystawy: 5 – 31 maja 2009 roku w Muzeum Zbiorów Sztuki przy ul. Zamczej 10/12.

Sponsor Muzeum