Arch1

ARCHITEKTURA WŁOCŁAWKA W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM


gdzie: Muzeum Historii Włocławka - kiedy 07.07 - 06.10.2019

Przygotowana ekspozycja jest częścią II edycji projektu wystawienniczego „Miasto-Ludzie-Wolność”, którego pomysłodawcą jest Oddział Kujawsko-Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Przedsięwzięcie to realizowane jest wspólnie przez instytucje muzealne działające na terenie naszego województwa.

Nie ulega wątpliwości, że krótki okres międzywojnia zapisał się złotymi literami w dziejach historycznej stolicy Kujaw. W tamtym czasie Włocławek był największym miastem powiatowym ówczesnego województwa warszawskiego, i choć daleko mu było do metropolii, to jednak przeżył ważny okres rozwoju, wyraźnie zaznaczając to w swojej strukturze, przestrzeni i architekturze. Prowincjonalne miasto, położone na rubieżach Imperium Rosyjskiego, wkroczyło na drogę ku nowoczesności. XIX-wieczna tkanka urbanistyczna ze neostylowymi, w większości skromnymi kamienicami, z rzadka przetykanymi okazałymi budowlami, stopniowo wypełniała się zabudową modernistyczną.

Celem wystawy jest popularyzacja tej tematyki i upowszechnienie społecznej świadomości co do wartości architektury tego okresu. To właśnie lata międzywojenne ostatecznie ukształtowały obraz centralnej części miasta, w tym okresie powstało sporo interesujących realizacji, które w prowincjonalnej mikroskali były odzwierciedleniem zjawisk w architekturze polskiej i europejskiej. Zajmują one znaczące miejsce w zabudowie miejskiej nie tylko pod względem liczby obiektów, tworzących nieraz całe enklawy architektoniczne, ale także jako mocny znak plastyczny, kontrastujący zarówno z dekoracyjnymi formami sprzed I wojny światowej, jak też z powojennymi blokami i niejednoznaczną, trudną jeszcze do definitywnej oceny architekturą współczesną. Brak należytego rozpoznania architektury międzywojennej pod względem naukowym i artystycznym, a w konsekwencji brak świadomości co do jej znaczenia i wartości jest przyczyną postępującej deprecjacji: z przestrzeni miejskiej od dłuższego już czasu znikają kolejne, wartościowe realizacje tego okresu.

Wystawa powstała w oparciu o plany architektoniczne oraz ikonografię ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku i Archiwum Państwowego w Toruniu Oddział we Włocławku. Jej autorem jest dr hab. Michał Pszczółkowski, pracownik naukowy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 

Ekspozycja będzie czynna do 6 października. Serdecznie zapraszamy.

Miejsce prezentacji wystawy: Muzeum Historii Włocławka, ul. Szpichlerna 19, Włocławek

Scenariusz: Michał Pszczółkowski

Komisariat: Tomasz Wąsik

Oprawa plastyczna: Magdalena Kolanowska

Czas trwania wystawy: 7.07–6.10.2019 r.

Fot. Wioleta Osińska