A po pracy – grają skrzypce, grają basy


gdzie: , kiedy:

W dniu 7 sierpnia 2011 r. w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce odbył się festyn folklorystyczny z cyklu „Z życia dawnej wsi” pt. „A po pracy – grają skrzypce, grają basy”.
Celem festynów folklorystycznych odbywających się w skansenie w Kłóbce jest prezentacja dawnych, często zapomnianych obrzędów, zwyczajów, prac rzemieślniczych, domowych i gospodarskich.

Podczas sierpniowej imprezy Zespół Folklorystyczny „Smólnik” ze Smólnika zaprezentował widowisko „Obłożyny na Kujawach” przypominające jeden z wielu zwyczajów żniwnych – uroczyste składanie dziedzicowi w dniu rozpoczęcia żniw pierwszego snopka zboża.

O to, żeby nie zabrakło tytułowych skrzypiec i basów zadbały następnie: Kapela „Dębowiacy” Alfreda Łukaszewskiego z Sompolna oraz Zespół Folklorystyczny „Kruszynioki” z Kruszyna.

Dużą atrakcją okazał się pokaz obracania wiatraka „koźlaka” oraz kładzenie strzechy na dachu stodoły.

Uczestnicy festynu bardzo chętnie brali udział w koszeniu i wiązaniu snopków zboża, młóceniu zboża za pomocą cepów, otłukiwaniu kaszy w stępach, mieleniu mąki w żarnach, drukowaniu wzorów na serwetkach, noszeniu wody za pomocą „szuńd”, praniu, wyżymaniu i maglowaniu.

Poniżej fotorelacja z imprezy

 

Impreza odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Firmy DELECTA i Anwil Grupa Orlen
Delecta Anwil Grupa Orlen

Galeria Rozwiń Zwiń