plener36

XXXVI PLENER MALARSKI


kiedy: 14.05.2017 , godzina: 10:00

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku  uprzejmie informuje, że w dniu 14 maja br. (niedziela) zostanie zorganizowany XXXVI Plener malarski z cyklu Włocławek w malarstwie i rysunku  pt. „BULWARY NAD WISŁĄ”. Plener malarski wpisuje się w obchody Roku Rzeki Wisły 2017 ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej.

Do udziału w plenerze zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Zwracamy się z prośbą do opiekunów zainteresowanych plenerem o przesłanie listy uczestników w terminie do 30 kwietnia br. na adres:  Dział Edukacji i Promocji, Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary 6, 87-800 Włocławek.

W zgłoszeniach należy podać: imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia, nazwę szkoły.

Bliższych informacji udziela:

mgr Ewa Jabłońska, Dział Edukacji i Promocji,
Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary 6, tel.  54 232-30-01
e-mail: edukacjaMZKiD@op.pl

Regulamin XXXVI pleneru malarskiego – Włocławek w malarstwie i rysunku  pt. „BULWARY NAD WISŁĄ”.

 1. XXXVI plener malarski dla dzieci i młodzieży  wpisuje się w obchody Roku Rzeki Wisły 2017 ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej
 2. Organizatorem pleneru jest Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
 3. Celem pleneru jest zainteresowanie dzieci i młodzieży zabytkami i przyrodą miasta, kształtowanie wrażliwości na piękno natury nadwiślańskiej oraz rozwijanie zdolności plastycznych.  
 4. Zadaniem uczestników pleneru jest przeniesienie na karton fragmentów bulwarów nadwiślańskich. Tematem prac będą obiekty usytuowane nad rzeką Wisłą oraz krajobrazy. nadwiślańskie.
 5. Pracę należy podpisać na odwrocie podając: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz nazwę szkoły lub placówki zgłaszającej uczestnika pleneru.
 6. Warunki udziału w plenerze:
 • w plenerze mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich
 • do konkursu dopuszcza się prace wykonane na kartonie formatu A2 dostarczonym przez organizatora, który będzie opieczętowany stemplem Muzeum
 • przybory i materiały malarskie (lub inne), krzesła i podkład pod rysunek przynoszą uczestnicy.
 1. Uczestnicy pleneru zbierają się na Bulwarach przy Muzeum Etnograficznym w dniu 14 maja br. o godzinie 9:30, w celu pobrania od organizatorów kartonu. Czas trwania pleneru godz. 10:00 – 14:00

Uwaga: w przypadku bardzo złej pogody, termin pleneru może zostać przełożony
na dzień 21 maja br.

 1. Oceny prac dokona powołana przez organizatorów Komisja, która będzie oceniała prace w kategoriach grup wiekowych. Komisja będzie brała pod uwagę wykonanie, ogólny wyraz plastyczny prac, nie stosując podziału na technikę.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy poplenerowej odbędzie się w dniu 3 czerwca (sobota) o godz. 11.00 w gmachu muzeum, ul Słowackiego 1 a we Włocławku.
 3. Fundatorem nagród jest Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
 4. Prace biorące udział w wystawie poplenerowej nie będą zwracane uczestnikom.

Galeria Rozwiń Zwiń