Ferie

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH


kiedy: 13.02 - 22.02.2018

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zachęca do skorzystania z oferty zajęć edukacyjnych prowadzonych w oddziałach MZKiD w czasie ferii zimowych.

OFERTA EDUKACYJNA ZBIORÓW SZTUKI, UL. ZAMCZA 10/12

 • Naczynia cynowe

Podczas warsztatów będziemy wykonywać talerze i kubeczki przypominające wyroby cynowe, zaprojektujemy ich zdobnictwo wypukłe, jak i wklęsłe. Dowiemy się czym jest cyna i nauczymy się odróżniać ją spośród innych metali oraz precyzji i właściwego doboru odcieni srebra. Zadanie jest przyjemne, twórcze i daje piękne efekty.

Czas trwania: od 60 do 90 min.

Koszty zajęć: bilet wstępu 3 zł od osoby + 5 zł opłata za warsztaty od osoby*

 • Znak cechowy

Na zajęciach zabawimy się w rzemieślników i zaprojektujemy własne logo, wykorzystując przy tym starą technikę graficzną, jaką jest linoryt. Z linorytu za pomocą dłut wytniemy przygotowany przez nas wzór, a następnie odbijemy go za pomocą prasy drukarskiej.

Czas trwania: od 60 do 90 min.

Koszty zajęć: bilet wstępu 3 zł od osoby + 5 zł opłata za warsztaty od osoby*

 • Być jak Zagajewski

Pierwsze zajęcia z cyklu „WIELKA SZTUKA W MAŁYCH RĘKACH”. Spotkanie z twórczością Stanisława Zagajewskiego stanowi doskonały przyczynek nie tylko do zapoznania dzieci z sylwetką tego wielkiego włocławskiego artysty, ale także do przybliżenia im pojęcia stylu oraz nurtu w sztuce. Uczestnicy zajęć dowiedzą się czym rzeźba różni się od płaskorzeźby. Spróbują także swoich sił w trudnej sztuce interpretacji, dzięki czemu uświadomią sobie, że nie tylko to co piękne może wzbudzać podziw. W części warsztatowej uczestnicy zajęć, inspirując się twórczością Stanisława Zagajewskiego, wykonają własną rzeźbę w glinie dodając do tego surowce z „najniższej rangi” tj. nakrętki, słomki, rolki po papierze.

Kosz zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 5 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach.

Czas zajęć: 60 – 90 min.

______________________________________________________________________

*opłata za warsztaty nie zwalnia z opłaty za bilet wstępu, z opłaty za bilet wstępu zwolnione są dzieci do 7 lat.

Uczniów i nauczycieli zainteresowanych ofertą prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w zajęciach. Odbywają się one od wtorku do czwartku, w godzinach od 10.00 do 14.30. Grupa uczestników nie może przekroczyć 25 osób. Zgłoszenia przyjmuje i bliższych informacji udziela: Kalina Ciesielska, Dział Edukacji i Promocji, tel. 54 2323001

OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO, UL. BULWARY IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 6

Cykl zajęć  ZDOBNICTWO WNĘTRZ NA KUJAWACH

 • „Ozdobne wycinanki” – firanki, serwetki

Prezentacja ciekawych i wyjątkowych przykładów ażurowych firanek kujawskich wykonanych z papieru. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, skąd wziął się zwyczaj wycinania papierowych ozdób, jakie motywy przeważały i jakie stosowano techniki ich wykonania. Na zakończenie stworzą firankę i serwetkę według własnego projektu.

Koszt zajęć: bilet wstępu 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 4 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach interaktywnych.

Czas zajęć: 60 – 90 min.

 • „Malowane wnętrza” – malujemy makatki na papierze

Założeniem zajęć jest ukazanie idei powstawania motywów zdobniczych, technik wykonania papierowych makatek. Podczas spotkania uczestnicy zaprojektują i wykonają przy użyciu farb, stempli, szmatek własną makatkę.

Koszt zajęć: bilet wstępu 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 4 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach interaktywnych.

Czas zajęć: 60 – 90 min.

 • Bibułkowe bukiety kwiatowe

Celem zajęć interaktywnych jest omówienie historii, form, zasad wykonywania tradycyjnego zdobnictwa bibułkowego w naszym regionie.  Na spotkaniu zaprezentowane zostaną bibułkowe bukiety oraz przekazane tajniki tworzenia pojedynczych kwiatów. Uczestnicy zajęć wykonają kwiaty z kolorowej bibuły, które będą mogli połączyć w „rózgę”.

Koszt zajęć: bilet wstępu 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 5 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach interaktywnych.

Czas zajęć: 60 – 90 min.

 • Zabawka ludowa

Spotkanie będzie dobrą okazją do poznania, jakimi zabawkami bawili się nasi przodkowie, skąd czerpano pomysły do ich stworzenia, jakie materiały wykorzystywano i kto najczęściej je wykonywał. W części warsztatowej przygotujemy zabawki inspirowane dawnym wzornictwem ludowym.

Koszt zajęć: bilet wstępu 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 8 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach interaktywnych.

Czas zajęć: 60 – 90 min.

______________________________________________________________________

*opłata za warsztaty nie zwalnia z opłaty za bilet wstępu, z opłaty za bilet wstępu zwolnione są dzieci do 7 lat.

Uczniów i nauczycieli zainteresowanych ofertą prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w zajęciach. Odbywają się one od wtorku do czwartku, w godzinach od 10.00 do 14.30. Grupa uczestników nie może przekroczyć 25 osób. Zgłoszenia przyjmuje i bliższych informacji udziela: Kalina Ciesielska, Dział Edukacji i Promocji, tel. 54 2323001

OFERTA EDUKACYJNA GMACHU GŁÓWNEGO, UL. SŁOWACKIEGO 1A

 • Ręcznie malowany fajans – zdobimy talerze kwiecistymi wzorami

Dzieci poznają techniki zdobienia wyrobów fajansowych. Po teoretycznym wstępie i pokazie malowania, każde dziecko tworzy własne dzieło, malując wybrane przez siebie motywy na papierowym talerzyku.

Kosz zajęć: bilet wstępu – 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 4 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach.

Czas zajęć: 60 – 90 min.

______________________________________________________________________

*opłata za warsztaty nie zwalnia z opłaty za bilet wstępu, z opłaty za bilet wstępu zwolnione są dzieci do 7 lat.

Uczniów i nauczycieli zainteresowanych ofertą prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w zajęciach. Odbywają się one od wtorku do czwartku, w godzinach od 10.00 do 14.30. Grupa uczestników nie może przekroczyć 25 osób. Zgłoszenia przyjmuje i bliższych informacji udziela: Karolina Bandziak-Kwiatkowska, Dział Fajansu, tel. 54 2323243

 

Zachęcamy również do zwiedzania włocławskich oddziałów MZKiD z przewodnikiem (opłata za przewodnika 10 zł od grupy do 25 osób, po wcześniejszej rezerwacji + 3 zł bilet wstępu od osoby, dzieci do lat 7 są zwolnione z opłaty za bilet wstępu), oraz samodzielnie (obowiązuje wtedy bilet wstępu 3 zł/os., dzieci do lat 7 zwolnione są z opłaty za bilet wstępu). W piątki wszystkie oddziały MZKiD można zwiedzać samodzielnie, za darmo.

 

 OFERTA KUJAWSKO-DOBRZYŃSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO W KŁÓBCE

 • Tradycyjne pożywienie na Kujawach

Pierwsza część warsztatów odbywa się w olejarni, gdzie dzieci m.in. gniotą ziarno i czynnie pomagają w procesie tłoczenia oleju z nasion lnu. W drugiej części wyrabiają masło w kierzance. Lekcja połączona z degustacją.  Koszt: 6 zł od ucznia + koszt zwiedzania

 • Kajet, tabliczka i obsadka, czyli w szkole pradziadka

Siedząc w ławkach z lat 30. XX w., dzieci poznają zasady kaligrafii, próbują pisać stalówką i piórem. Zapoznają się również z dawnymi przyborami szkolnymi (np. popularnymi niegdyś tabliczkami) oraz zwyczajami obowiązującymi w szkole podczas lekcji i przerwy. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom ukończenia kursu kaligrafii. Koszt: 4 zł od ucznia + koszt zwiedzania

 • Kolorowy świat z bibuły i łat

Dzieci oglądają dawne dekoracje kujawskiej chałupy – bibułkowe bukiety, girlandy kwiatowe wokół obrazów, słomiane pająki zawieszane u sufitu itp. Następnie wykonują własnoręcznie tradycyjne bibułkowe kwiaty. W drugiej części spotkania grupa wspólnie ubiera stracha na wróble, nieodzowny i barwny element wiejskiego pejzażu. Koszt: 5 zł od ucznia + koszt zwiedzania

 • Kto ma pszczoły, ten ma miód

Podczas warsztatów uczestnicy spotykają się z pszczelarzem, który opowiada o życiu oraz zwyczajach pszczół. Dzieci próbują rozmaitych gatunków miodu oraz robią własnoręcznie woskową świeczkę. Koszt: 6 zł od ucznia + koszt zwiedzania 

 • „Mieszkać piękniej” – tradycyjne zdobienie wnętrz na Kujawach

Warsztaty na temat zdobnictwa użytkowego, do którego zalicza się m.in. papierowe firanki i makatki, bardzo popularne na wsi polskiej w XIX i XX w. Zadaniem uczestników jest wycięcie firanki i namalowanie makatki na szarym papierze. Koszt: 4 zł od ucznia + koszt zwiedzania 

 • Chleb nasz powszedni

Zajęcia przybliżają znaczenie i rolę chleba w kulturze ludowej. Uczestnicy porównują poszczególne gatunki zbóż, zapoznają z narzędziami niezbędnymi w obróbce zboża, młócą cepami, mielą na żarnach. Na koniec każdy robi własny chlebek, który po upieczeniu zabiera do domu. Koszt: 6 zł od ucznia + koszt zwiedzania

 • Jak się dawniej ubierano na wsi

Lekcja opowiadająca o tym, jak mieszkańcy tradycyjnej wsi ubierali się z okazji świąt, a jak na co dzień. Podczas słuchania o dawnych ubiorach, dzieci oglądają zabytkowe stroje kobiece i męskie, a następnie „ubierają” figurki Kujawiaków w tekturowe, kolorowe elementy stroju (spodnie, spódnice, fartuchy, koszule, korale i inne). Koszt: 4 zł od ucznia + koszt zwiedzania

ZAJĘCIA W DWORZE:

 • zachowaniu się przy stole, czyli savoir-vivre dla małych i dużych

Zajęcia wprowadzają w miniony już świat obyczajowości szlacheckiej, szczególnie codziennych spotkań przy zastawionym stole. Po części teoretycznej, połączonej z prezentacją zabytkowych, niestosowanych już dzisiaj naczyń i sztućców, uczestnicy zajęć zaaranżują pełne nakrycie stołu i uczą się ozdobnego składania serwetek. 
Koszt: 3 zł od ucznia + koszt zwiedzania

PROPONUJEMY RÓWNIEŻ:

 • ognisko w starym sadzie młynarza (zapewniamy drewno, patyki do kiełbasek, rozpalenie ogniska i nadzór). Koszt:50 zł za godzinę.
 • poczęstunek w postaci kujawskich racuchów i herbaty. Koszt:6 zł od osoby.

KONTAKT I REZERWACJA ZAJĘĆ  

Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce, 87-840 Kłóbka

tel. 54 284-27-92, 729 769 078

WARSZTATY odbywają się we wtorki, środy, czwartki, między godziną 10.00 a 15.00.

KOSZT: Cena lekcji (liczona od osoby) + zwiedzanie:

 • 4 zł/os. przy zwiedzaniu jednego sektora (skansenu lub dworu)
 • 6 zł/os. przy zwiedzaniu dwóch sektorów (skansenu i dworu)
 • dzieci do lat 7 wstęp wolny

CZAS TRWANIA LEKCJI ok. 60 min. 
W przypadku większej liczby uczestników, grupy dzielimy na mniejsze (około 25-osobowe).

Prosimy o rezerwowanie terminu wycieczki z odpowiednim wyprzedzeniem. Liczba zgłoszeń na dany dzień jest ograniczona. 

W przypadku rezygnacji bardzo prosimy o informację najpóźniej 1 dzień przed planowanymi zajęciami.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!