Konserwacja

Zakup wyposażenia do muzealnej Pracowni Konserwatorskiej.


kiedy:

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w br. otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Dotacja została przyznana w ramach programu Wspieranie działań muzealnych, natomiast wkład własny w realizację zadania został sfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Celem zadania jest zakup specjalistycznego sprzętu do wyposażenia Pracowni Konserwatorskiej istniejącej w muzeum od 1980 r. Pracownia wykonuje m.in. konserwacje: papieru, ram do obrazów, ceramiki, drewna, metalu, tkanin i innych materiałów, realizując potrzeby działów sztuki, etnografii, metrologii, numizmatyki, archeologii, historii, fajansu oraz Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce. Uczestniczy również w pracach wystawienniczych, czyli oprawach dokumentów, prac malarskich, rysunków i fotografii na potrzeby urządzanych wystaw czasowych i stałych. Wiele sprzętów w pracowni jest zużytych, wielu brakuje. Dzięki doposażeniu pracowni w nowe urządzenia i sprzęty podniesiona zostanie jakość wykonywanych prac, przy jednoczesnym podniesieniu poziomu bezpieczeństwa pracy.

W ramach zadania planuje się doposażenie pracowni o następujące urządzenia i sprzęty:
1. urządzenie do nawilżania i oczyszczania powietrza cyrkulacyjnego;
2. dwa stanowiskowe odciągi pyłów i oparów do pochłaniania i filtracji par rozpuszczalników;
3. stół roboczy, wielostanowiskowy z regulacją wysokości;
4. osuszacz powietrza do pozbycie się nadmiaru wilgoci z pomieszczeń pracowni;
5. dwie sekcje szufladowe do bezpiecznego przechowywania dokumentów, grafik i rysunków;
6. specjalistyczny odkurzacz do precyzyjnego oczyszczania miejsc trudno dostępnych wyłapujący bakterie, roztocza, pyły do 0,23 mikrometra;
7. specjalistyczna lampa stojąca z oprawą rastrową z odbłyśnikiem aluminiowym;
8. stolik uniwersalny do stołu niskociśnieniowego, z mobilną podstawą z regulacją wysokości;
9. dwa przenośne rejestratory temperatury i wilgotności.

Zakupiony sprzęt pozwoli na wykonywanie z większą dokładnością prac związanych z konserwacją zabytków i podniesie standardy przechowywania muzealiów i materiałów pomocniczych. Dzięki realizacji zadania zwiększy się komfort prac podczas wykonywania projektów wystawienniczych oraz bieżących prac konserwatorskich przy nowo pozyskanych zabytkach. Całkowita wartość zadania wynosi 40 472,00 zł, w tym z środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 30 456,00 zł oraz z środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 016,00 zł.

Mkidn 01 Cmyk

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Belka Dofinansowano Logo Poziom Województwo Kp Podpis Z Boku