Plener2018

XXXVII PLENER MALARSKI


kiedy: 13.05.2018

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku uprzejmie informuje, że w dniu 13 maja br. (niedziela) odbędzie się XXXVII Plener malarski z cyklu Włocławek w malarstwie i rysunku pt. „Ulica Zamcza – spotkanie z Zagajewskim”. Plener malarski wpisuje się w Rok Stanisława Zagajewskiego organizowany przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej i Centrum Kultury „Browar B” we Włocławku.

Do udziału w plenerze zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Zwracamy się z prośbą do opiekunów zainteresowanych konkursem o przesłanie listy uczestników w terminie do 4 maja br. Na adres: Dział Edukacji i Promocji, Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, 87-800 Włocławek.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia, nazwę szkoły. W załączniku na dole strony znajdą Państwo regulamin pleneru do pobrania.

Bliższych informacji udziela:

mgr Kalina Ciesielska, Dział Edukacji i Promocji,

Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary 6, tel. (054) 232-30-01

e-mail: k.ciesielska@muzeum.wloclawek.pl

Regulamin XXXVII pleneru malarskiego – Włocławek w malarstwie i rysunku Pt. „Ulica Zamcza – spotkanie z Zagajewskim”

 

 1. XXXVII plener malarski dla dzieci i młodzieży wpisuje się w obchody Roku Stanisława Zagajewskiego organizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej oraz Centrum Kultury „Browar B” we Włocławku.
 1. Organizatorem pleneru jest Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
 1. Celem pleneru jest zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością Stanisława Zagajewskiego, wzbogacenie warsztatu rysunkowo-malarskiego, popularyzacja sztuki oraz rozwijanie doświadczeń i zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży.
 1. Zadaniem uczestników pleneru jest stworzenie dzieł malarskich inspirowanych przyrodą, zabytkami, architekturą, twórczością i rzeźbą Stanisława Zagajewskiego.
 1. Prace należy podpisać na odwrocie podając: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz nazwę szkoły lub placówki zgłaszającej uczestnika pleneru.
 1. Warunki udziału w plenerze:
 • w plenerze mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
 • do konkursu dopuszcza się prace wykonane na brystolu formatu A3 dostarczonym przez organizatora, który będzie opieczętowany stemplem Muzeum.
 • Przybory i materiały malarskie (lub inne), krzesła podkłady malarskie przynoszą uczestnicy.
 1. Uczestnicy pleneru zbierają się pod Muzeum Zbiorów Sztuki przy ul. Zamczej 10/12 w dniu 13 maja br., o godzinie 9.30, w celu pobrania od organizatora brystolu. Czas trwania pleneru godz. 10:00–14:00

Uwaga: w przypadku bardzo złej pogody, termin pleneru może zostać przełożony na dzień 20 maja br.

 1. Oceny prac dokona powołana przez organizatorów Komisja, która będzie oceniała prace w kategoriach wiekowych. Komisja będzie brała pod uwagę wykonanie, ogólny wyraz plastyczny, nie stosując podziału na technikę.
 1. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy poplenerowej odbędzie się w dniu 1 czerwca (piątek), o godz. 11:00, w gmachu głównym Muzeum, ul. Słowackiego 1a we Włocławku.
 1. Fundatorem nagród jest Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
 1. Wszystkie wykonane podczas pleneru prace staną się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania zgodnie ze swoją wolą.