Musejon

Wyróżnienie w konkursie „Musejon”


gdzie: Muzeum Etnograficzne, kiedy:

W piątek 18 września w pałacu w Lubostroniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród w pierwszej edycji konkursu MUSEJON – Kujawsko-Pomorskie Muzealne Wydarzenie Roku 2020. Konkurs zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich, miał na celu wyłonienie i wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych przez muzea lub inne podmioty prowadzące działalność w zakresie muzealnictwa zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz promocja działalności muzealnej i jej znaczenia dla budowy tożsamości lokalnej.

W pierwszej edycji konkursu MUSEJON przyznawano nagrody w trzech kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. W każdej kategorii przyznano jedną nagrodę oraz dwa równorzędne wyróżnienia. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku otrzymało wyróżnienie w kategorii edukacja i regionalizm za realizację XXX Korowodu grup zapustnych ulicami Włocławka. http://muzeum.wloclawek.pl/xxx-korowod-grup-zapustnych-przeszedl-ulicami-wloclawka W tej kategorii uhonorowane zostały działania o charakterze edukacyjnym, których celem jest praca  na rzecz społeczności, podnosząca jej kompetencje w zakresie historii, sztuki oraz szeroko rozumianej kultury, a także działania promujące i popularyzujące dziedzictwo regionu kujawsko-pomorskiego.

Musejon 2020 – nagrody i wyróżnienia za najlepsze projekty muzealne:

w kategorii wystawa: 
– Nagroda dla Muzeum Okręgowego w Toruniu za realizację projektu „Modernizacja wystawy stałej w Domu Mikołaja Kopernika”.
– Wyróżnienia dla Muzeum Etnograficznego im Marii Znamierkowskiej-Pruifferowej w Toruniu za projekt „Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu” oraz dla Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu za projekt „Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu 1920-1939”.

w kategorii działalność naukowa i wydawnicza:
– Nagroda dla Muzeum Okręgowego w Toruniu za wydawnictwo Anny Kroplewskiej-Gajewskiej „Galeria malarstwa i rzeźby polskiej od końca XVIII do początku XXI wieku w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Katalog”.
– Wyróżnienia dla Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie za wydawnictwo pod redakcją Jadwigi Lewandowskiej „Sadłowo. Birytualne cmentarzysko kultury wielbarskiej na ziemi dobrzyńskiej wraz z materiałami pozostałych kultur archeologicznych” oraz dla Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu za wydawnictwo „Polska krytyka sztuki na emigracji, 1940-2000, tomy 1-3 – Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu”.

w  kategorii edukacja i regionalizm:
– Nagroda dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy  za realizację projektu „Przestrzeń edukacyjna Zabawy ze sztuką”.
– Wyróżnienia dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku za projekt „XXX Korowód grup zapustnych ulicami Włocławka” oraz dla Muzeum Okręgowego  Toruniu za „Piernikowe Laboratorium – Muzeum Okręgowe w Toruniu”.